Почетна страна    |    Мапа сајта    |    Контакт    |    RSS  rss
Датум:
Језик:
СрпскиEnglish


Напредна претрага
Са подацима од: 25.06.2014.
Рeзултaти рaдa здравствених мeдиjaтoрки у насељима од 01.01.2009. - 31.05.2014.
На основу Закона о здравственој заштити Друштвене бриге за здравље на нивоу Републике, члан 11, у оквиру  унапређења здравља и здравствене заштите групација становништва које су изложене повећаном ризику обољевања oд 2008. годинe Министарство здравља је подржало  пројекат увођења здравствених медијаторки у здравствени систем РС.

Улога здравствених медијаторки је да воде евиденцију о здравственом стању житеља неформалних насеља, да раде са њима на подизању свести о неопходности вакцинације деце, као и значају правилне исхране и хигијенских навика. Здравствене медијаторке треба да обезбеде бољи увид здравствених установа у стање ових насеља, а да житељима укажу на значај правовременог јављања лекару. Здравствена медијаторка није здравствени радник (лекар, медицинска сестра),  она повезује здравствени систем и грађане неформалних насеља.

Програмом "Спровођење Акционог плана о здравственој заштити Рома" 1802 пројекат 0006, у периоду 01.01.2009. - 31.05.2014. добијени су следећи резултати:
 • Урађено 37.502 првих посета породицама
 • Обухваћено и евидентирано током првих посета 140 408 грађана: жена 46.453, мушкараца 43.201 и  деце 50.754.
 • За чланове породице којима је била неопходна помоћ у прибављању личних докумената, остваривању здравственог осигурања, укључивању у здравствени систем (преглед жена код гинеколога, избор лекара, вакцинација деце и избор лекара педијатра), код уписа деце у школу, при остваривању разних видова помоћи (материјална једнократна помоћ, помоћ Црвеног крста, дечији додатак, стипендија и др.) обављено је 221.166 посета.
 • Обављено је 170.278 посета породици или члановима породице ради спровођења здравственог васпитања кроз планирани разговор и подељен зравствено-васпитни материјал  55.200  комада (флајера, брошура, календара вакцинација и очигледних средстава, марамица, кондома, пасти за зубе и четкица и др.)
 • Спроведен је здравствено васпитни рад путем рада у малој групи, предавања и постера за 31.808  одраслих, и то:
  • предавања за 6.265
  • радионица за 25.313
  • постера за 230
 • Обављено је укупно 460.125 посета породици, члановима породице којима је неопходна помоћ и посета  ради спровођења здравственог васпитања кроз планирани разговор, предавање, радионице
 • Обезбеђена лична документа и здравствене легитимације за 16.330 грађана
 • 28.003 је изабрало лекара
 • Вакцинисано 30.018 деце
 • Вакцинисано (Те-Ал) 2.719 одраслих 
 • Контрола здравља за 4500 трудница и породиља
 • Систематски преглед за 12.617 жена
 • 11.177 жена изабрало свог гинеколога
 • Урађено  1144  мамографија 
 • Урађен систематски преглед за упис у школу и уписано 7.710 деце
Са подацима од: 30.11.2013.
Са подацима од: 05.05.2013.
Рeузлтaти рaдa ромских здравствених мeдиjaтoрки 01.01.2009. - 31.12.2012.
У оквиру Програма унапређења здравља и здравствене заштите Рома у 2008. години Министарство здравља подржало је увођење институције ромских здравствених медијаторки.

Улога ромских здравствених медијаторки је да воде евиденцију о здравственом стању житеља ромских насеља, да раде са њима на подизању свести о неопходности вакцинације деце, као и значају правилне исхране и хигијенских навика. Ромске здравствене медијаторке треба да обезбеде бољи увид здравствених установа у стање ромских насеља, а да житељима укажу на значај правовременог јављања лекару. Здравствена медијаторка није лекар, медицнска сестра, социјални радник, психолог, адвокат, судија, ¬она повезује здравствени систем и Роме.

Програмом унапређења здравља и здравствене заштите Рома и реализацијом пројекта запошљавања ромских здравствених медијаторки, у периоду 01.01.2009. - 31.12.2012. урађено је следеће:
 • Урађено 37.502  првих  посета ромским породицама
 • Обухваћено  и евидентирано током првих  посета 129.367 Рома: жена 40.607, мушкараца 37.502 и  деце 51.258.
 • За чланове породице којима је била неопходна помоћ у прибављању личних докумената, остваривању здравственог осигурања, укључивању у здравствени систем (преглед жена код гинеколога, избор лекара, вакцинација деце и избор лекара педијатра), код уписа деце у школу, при остваривању разних видова помоћи (материјална једнократна помоћ, помоћ Црвеног крста, дечији додатак, стипендија и др.) обављено је 157.097 посета.
 • Обављено је 112.860 посета породици или члановима породице ради спровођења здравственог васпитања кроз планирани разговор и подељен зравствено-васпитни материјал  40.482  комада (флајера, брошура, календара вакцинација и очигледних средстава/кондома, марамица, пасти за зубе и четкица и др.)
 • Спроведен је здравствено васпитни рад путем рада у малој групи , предавања и постера за  21 529  Рома, и то:
  • предавања за 4.057
  • радионица за 17.304
  • постера за 168 Рома
 • Обављено је укупно 329.514 посета породици , члановима породице којима је неопходна помоћ и посета  ради спровођења здравственог васпитања кроз планирани разговор, предавање,радионице
 • Обезбеђена лична документа и здравствене легитимације за 13.428 Рома
 • Вакцинисано 21.712  деце
 • Вакцинисано (Те-Ал)  2.497 одраслих 
 • Контрола здравља за 3.018 трудница и породиља
 • Систематски преглед за 9.365 жена 
 • Урађено  877  мамографија 
 • Урађен системтски преглед за упис у школу и уписано 5.500 деце 
 • 23.388 Рома је изабрало лекара
 • 9.304  жена изабрало свог гинеколога
Са подацима од: 01.03.2011.
Са подацима од: 14.12.2009.
Здравље Рома – достигнућа, перспективе и изазови
Данас се у организацији Министарства здравља Републике Србије и Светске здравствене организације, канцеларије у Србији, одржава Конференција "Здравље Рома - достигнућа, перспективе и изазови" на којој су присутни представници Владе Републике Србије, девет земаља окупљених око иницијативе "Декада за инклузију Рома", Светске здравствене организације, националних и међународних институција и агенција заинтересованих  за унапређење здравља Рома.

Декада за инклузију Рома (2005-2015) је међународна иницијатива, прва те врсте, у оквиру које су се владе Централне и Југоисточне Европе (Чешка, Словачка, Мађарска, Хрватска, Србија, Црна Гора, Македонија, Бугарска и Румунија) обавезале да, у регионалним оквирима, делују на унапређивању социо-економског статуса и инклузији Рома. Ова иницијатива окупља Владе, међувладина тела и невладине организације, укључујући и цивилне организације Рома. Декада за инклузију Рома обухвата приоритетне области: образовање, здравље, становање и запошљавање. Све земље учеснице Декаде усвојиле су националне планове рад у којима су одређени циљеви и индикатори за сваку од приоритетних области.

На данашњој коференцији говорило се о  ефикасној и активној политици за унапређење здравља и здравствене заштите Рома, спроведеним активностима, резултатима, али и циљевима и даљим плановима, уз драгоцену размену искустава.


УНАПРЕЂЕЊЕ ЗДРАВЉА И ЗДРАВСТВЕНЕ ЗАШТИТЕ РОМА РЕПУБЛИЦИ СРБИЈИ

Влада Републике Србије је 2005. године усвојила Акциони план унапређења здравља Рома који садржи: истраживање стања здравља Рома, осигурање примене системских закона, побољшање здравствене заштите ромске популације и животног окружења у ромским насељима.

Усвојена је Стратегија за унапређење положаја Рома у Републици Србији 2009. године,  која обухвата области: здравствена заштита, образовање, услови становања, запошљавање, расељена лица, повратак по основу споразума о реадмисији, лични документи, социјално осигурање и социјална заштита, положај жена, култура, дискриминација и сродна питања. Ова стратегија садржи и Акциони план (2009-2015) за унапређење здравља Рома са дефинисанима циљевима:
 1. утврђивање здравственог стања Рома
 2. побољшање остваривања права Рома на здравствену заштиту
 3. побољшање доступности здравствене заштите
 4. унапређење животног окружења

Реализоване активности Министарства здравља

Спроведено је низ активности за унапређење здравља и здравствене заштите Рома, кроз различите врсте пројекта и у сарадњи са многобројним партнерима:
 • Пројектима за унапређење здравља Рома  (164), које су реализоване кроз рад здравствених установа, од 2006. до 2008. обухваћено је  41 908 Рома. Успостављен је  систем за праћење и евалуацију пројеката (урађен софтвер-праћење индикатора). У 2008. години одобрени су пројекти заводима за јавно здравље у сарадњи са ромским удружењима унапређења здравља сакупљача секундарних сировина, којима је укупно обухваћено 500 Рома.
 • Пројекти процене хигијенско епидемиолошких услова у ромским насељима. Спроводили су их заводи за јавно здравље у сарадњи са ромским удружењима у 2008/09 години. Број ромских насеља са хигијенско епидемиолошком проценом  је 228. Број обухваћених домаћинстава је 3297. Урађено је 876 ДДД третмана у насељима.
 • Пројекат запошљавања здравствених медијаторки  у сарадњи са ОЕБС-ом спроводи се од 2008.године са циљевима побољшања доступности здравствене заштите, здравља, нарочито жена и деце, нивоа информисаности о здрављу, смањења неједнакости. Укупно ради 63 жена-мајки. Оне повезују здравствени систем и Роме.

Укупан резултат њиховог рада 2008/2009.године, између осталог је:
 • Евидентирано је  24125 породица, односно 87111 Рома
 • Обезбеђена лична документа и здравствене легитимације за 4500  (5,16%) Рома
 • Вакцинисано 3 936 деце  (14,81%) 
 • Уписано 903 детета у школу
 • Остварено здравствено осигурање за  2564 Рома (44,05%)
 • Остварена лична документа за 1333  (36,25%)
 • Остварена материјална помоћ за 567 Рома

Планиране активности Министарства здравља за 2010. годину
 • Ангажовање 63 ромских здравствених медијаторки,
 • Израда софтвера за извештаје здравствених медијатора у сарадњи са УНИЦЕФ-ом, 
 • Израда анализа хигијенско епидемиолошких услова у ромским насељима,
 • Унапређење и очување здравља сакупљача секундарних сировина,
 • Реализација пројеката за унапређење здравственог стања Рома, 
 • Даље развијање система за праћење и евалуацију, 
 • Јачање капацитета здравствених установа и невладиних удружења за израду пројеката и њихово праћење и евалуацију, 
 • Едукација здравствених радника у циљу повећања разумевања и боље комуникације са ромском популацијом.
Са подацима од: 11.08.2009.
Расподела средстава обезбеђених законом о буџету
Републике Србије за 2009. годину
(„Службени гласник РС“ бр 120/08 и 31/09)
 раздео 58 – „Министарство здравља“,
програм 1812-08 „Унапређење здравља посебних групација становништва“,
Пројекат 01 - „Имплементација плана о здравственој заштити Рома у 2009. години“,

                     
     
Конкурсна комисија  је разматрала приспеле захтеве за пројекте по основу  програма 1812-08 „Унапређење здравља посебних групација становништва“, пројекат 01- „имплементација плана о здравственој заштити Рома“, и на основу тога извршила расподелу приоритета тј. пројеката у имплементацији здравствене заштите Рома у 2009. години, на следећи начин:


Погледајте комплетну листу 79 KB


Напомена: Горе наведена средства ће се пренети носиоцима пројекта  на основу уговора закључених између носиоца програма и Министарства здравља.Број: 401-00-02277/2009-08
у Београду,04.08.2009.године

МИНИСТАР
Проф. др Томица Милосављевић

Са подацима од: 10.06.2009.

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПРЕДЛОГА ПРОЈЕКАТА ЗА УНАПРЕЂЕЊЕ ЗДРАВЉА РОМА У 2009. ГОДИНИ


На основу Закона о буџету Републике Србије за 2009. годину (Службени гласник Републике Србије 120/08), Програма Министарсва здравља (1812-08, Пројекат 01: Имплементација плана о здравственој заштити Рома),

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
МИНИСТАРСТВО ЗДРАВЉА
УПУЋУЈЕ
ЈАВНИ ПОЗИВ

заинтересованим организацијама за пријаву предлога пројеката ради остваривања учешћа у средствима из буџета намењеним очувању и унапређењу здравља Рома.


1.    ЦИЉЕВИ ЈАВНОГ ПОЗИВА
Шести конкурс за пројекте из Декаде Рома реализује се у периоду 15 мај – 15 јун 2009 године.
Од предложених пројеката се очекује да решавају неки од здравствених проблема Рома у Србији, а на основу циљева из Акционог плана за здравље Рома који је усвојила Влада Републике Србије у оквиру Декаде Рома.

На основу досадашњег искуства, приступиће се квалитетнијем планирању пројеката, почев од унапређења конкурсних процедура и критеријума за одабир пројеката у смислу њихове доследније примене до боље усклађености пројеката и пројектних активности са реалним потребама у локалној ромској заједници. Један од корака у том правцу је коришћење водича кроз конкурсну процедуру за заинтересоване здравствене установе и невладине организације за припрему предлога пројеката .


2.    ПРИОРИТЕТИ НОВОГ КОНКУРСА
Основ за дефинисање приоритета шестог конкурса је стратегија за унапређење положаја Рома (Сл. гласник РС 27/09), резултати анализе и сагледавање искустава из претходних пројеката, подаци и показатељи о здрављу и здравственој заштити ромске популације.

Јавни позив ће се реализовати и пројекти пријављивати кроз 2 компоненте:


Компонента А

1.Пројекти пријављени у оквиру компоненте А треба директно да допринесу остваривању циља:
а) Побољшање здравствене заштите Рома исказаном у акционом плану за здравство.
б) Побољшање остваривања права Рома на здравствену заштиту
 Финансијска подршка је намењена оним пројектима здравствених установа и заводима за јавно здравље који ће бити спроведени у партнерству са невладиним организацијама и имати видљив ефекат  на здравље ромске популације.
Приоритетне области су:
имунизација
антенатална заштита Ромкиња, здравље труднице и новорођенчета
нега и исхрана деце, превенција неухрањености и анемије
превенција и рано откривање фактора ризика за хронична незаразна обољења (ХНО)
превенција, рано откривање и лечење цревних и других заразних болести
превенција болести зависности
репродуктивно и сексуално здравље
специфични проблеми у локалној заједници везани за здравље Рома
стоматолошка здравствена заштита Рома од 19-65 година
заштита здравља Рома, сакупљача секундарних сировина – ризици и како се заштитити
едукција здравствених радника ради упознавања са специфичним потребама ромске популације


Ко може да конкурише за компоненту А?
У оквиру компоненте А носиоци пројеката могу бити домови здравља који пројекат спроводе у партнерству са невладином организацијом.


Компонента Б

2. Пројекти пријављени у оквиру компоненте Б треба да допринесу остваривању циља: Унапређење услова животног окружења у ромској заједници.
Финансијска подршка намењена је оним пројектима завода за јавно здравље који ће се спроводити у партнерству са невладиним организацијама,  бавити испитивањем хигијенско епидемиолошких услова у ромским насељима и њиховим утицајем на здравље ромске популације. Резултат ових пројеката ће бити:
- препоруке за предузимање конкретних мера за уклањање узрока појаве и ширења заразних и других болести од социо-медицинског значаја у ромским насељима,
- предузимање активности локалне самоуправе по датим препорукама
Приоритетне области су:
процена хигијенско епидемиолошких услова у ромским насељима
стварање безбедног окружења

Ко може да конкурише за компоненту Б?
У оквиру компоненте Б носиоци пројеката могу бити институти и заводи за јавно здравље који пројекат спроводе у партнерству са невладином организацијом.3. ОПШТИ КРИТЕРИЈУМИ
Право на пријаву пројекта у оквиру компоненте А имају здравствене установе и заводи/институти за јавно здравље у сарадњи са невладиним организацијама. Домови здравља у којима су ангажовани здравствени медијатори могу да конкуришу за оне области које не обезбеђује здравствени медијатор ( едукација здравствених радника ради упознавања са специфичним потребама ромске популације; стоматолошка здравствена заштита Рома од 19-65 година). Заводи за јавно здравље могу конкурисати за област заштите здравља Рома - сакупљача секундарних сировина.

У оквиру компоненте Б пројекте могу пријавити заводи/институти и заводи за јавно здравље у сарадњи са минимум једном невладином организацијом.

Колико пројеката може да пријави једна здравствена установа?
Свака од наведених здравствених установа у сарадњи са најмање једном невладином организацијом има право да пријави један или више пројеката, за различите приоритетне области.

Поред општих, здравствена установа треба да испуњава и следеће услове:
1.Здравствена установа мора да буде у мрежи здравствених установа Републике Србије
2.Пројекат који здравствена установа пријављује мора бити усмерен ка стварним, претходно утврђеним, здравственим потребама Рома у заједници у којој се спроводи
3.Здравствена установа је одговорна за спровођење пројекта и спремна да преузме јавну одговорност за обављање послова и задатака у тој области
4.Министарству здравља подноси месечни извештај о активностима спровођења пројекта
5.Здравствена установа по завршетку пројекта мора доставити завршни стручни и финансијски извештај за календарску годину и предложити процену могућег финансирања након истека једногодишњег уговора о финансирању из средстава буџета
6.Здравствена установа мора доставити списак чланова управног и надзорног одбора као и податке о стручним особама које надзиру њен рад у области за коју пријављује пројекат

Колико пројеката може да пријави једна општина?
Једна општина може добити и пројекат института и завода за јавно здравље и дома здравља.


4.  НАЧИН ФИНАНСИРАЊА
Носиоци пројекта ће бити здравствене установе, у чијим је пријавама пројекта јасно видљива сарадња између установе и невладиних организација. На њихов рачун ће ићи одобрена средства за пројекат. Исте су дужне да у складу са пројектним активностима део средстава пребаце на рачун невладине организације по потреби.


5. ПРЕДВИЂЕНИ БУЏЕТ
Реализација пројекта вршиће се на основу уговора закључених између носиоца пројекта и Министарства здравља којим ће се дефинисати услови плаћања. Сваком пројекту ће бити додељено максимално по 300.000 динара.

По потписивању уговора, средства ће бити уплаћена носиоцу пројекта. Након завршетка пројекта, у склопу завршног извештаја, доставља се детаљан финансијски извештај уз који се прилаже комплетна финансијска документација (рачуни, фактуре).6. ТРАЈАЊЕ ПРОЈЕКАТА
Трајање пројеката за компоненту А и Б је шест месеци.


7. КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА И НАЧИН ПРИЈАВЕ
Све заинтересоване здравствене установе пријављују пројекте попуњавањем формулара доступног на веб страници Министарства здравља. Предлози пројеката се достављају искључиво препорученом поштом и то један оверен и печатиран примерак и у електронској форми на једном ЦД – у. Поред обавезних докумената, достављају се у једном примерку и остала пратећа документа: Споразум о сарадњи здравствене установе и невладине организације и списак чланова Управног и Надзорног одбора здравствене установе. Пријаве морају бити потписане од стране одговорних лица здравствене установе и НВО.


8. РОК ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПРИЈАВЕ
Рок за подношење пријава по овом позиву је 30.06.2009. године.
Адреса је:
Министарство здравља Републике Србије, Немањина 22 – 24, 5. спрат, канцеларија 11, на име одговорне особе, Др Дубравка Шарановић Рацић.


9. РОК И НАЧИН ОБЈАВЉИВАЊА ПРИХВАЋЕНИХ ПРОЈЕКАТА
Министарство здравља Републике Србије ће списак прихваћених пројеката за финансирање истаћи јавно на својој веб страници у року од месец дана по истеку рока за пријаву пројеката.


Водич кроз процедуру конкурса за подршку здравственим пројектима у оквиру Декаде Рома је доступан на веб страни Министарства здравља.


Образац за писање предлога пројекта (doc) 187 KB
Табеларни буџет (xls) 18 KB

 


Рок за подношење пријава пројеката продужен је до 30.06.2009. године.

Са подацима од: 24.03.2009.
Тродневни едукативни семинар за ромске здравствене медијаторке
Др Дубравка Шарановић Рацић, самостални саветник Министарства здравља отворила је данас тродневни едукативни семинар поводом избора ромских здравствених медијаторки.

Семинару  је присуствовало 29 ромских здравствених медијаторки које су изабране 4. марта 2009.год., а у оквиру сутрашњег дана придружиће се и 15 медијаторки које су поново ангажоване од 1. фебруара 2009.год.

Др Дубравка Шарановић Рацић, самостални саветник Министарства здравља истакла је да ће ромске здравствене медијаторке водити евиденцију о здравственом стању житеља ромских насеља, радити са њима на подизању свести о неопходности вакцинације деце, као и значају правилне исхране и хигијенских навика. Циљ Министарства здравља је да свако ромско дете буде вакцинисано. Према истраживањима Уницефа 2005. године процењено је да се само око 60 одсто ромске деце вакцинише, нагласила је др Дубравка Шарановић Рацић.

Ромске здравствене медијаторке треба да обезбеде бољи увид здравствених установа у стање ромских насеља, а да житељима укажу на значај правовременог јављања лекару, јер се Роми обично касно обраћају за помоћ и за оне болести које би се могле спречити.

Др Шарановић рекла је да ће Министарство здравља од јуна 2009. год. започети програм едукације здравствених радника у око 50 домова здравља, на основу којих ће лекарима и медицинским техничарима бити приближене специфичности те популације, како би се спечила појава дискриминације са којом се Роми суочавају приликом покушаја остваривања права на здравствену заштиту. Такође, Република Србија ће у новембру 2009.год бити домаћин конференције Светске здравствене организације, на којој ће наша земља представити пројекте инклузије Рома - спроведене у оквиру председавања декадом Рома.

Циљ семинара је да здравствене медијаторке кроз области : вештине комуникације, познавања права и обавеза из Закона о здравственој заштити и осигурању, Закона о здравственом осигурању, закона о заразним и незаразним болестима, имунизације деце, опште и личне хигијене и многе друге, савладају вештине које би омогућиле да Роми имају бољи приступ здравственој заштити.

У оквиру семинара, ромским здравственим медијаторкама биће подељени протоколи рада, приручници за рад и лифлети на српском и ромском језику, као и идентификационе картице.

Едукативни семинар трајаће три дана и финансиран је од стране Канцеларије ОЕБС-а.


Танјуг


Идентификациона картица
Протокол здравствених медијатора


Календари вакцинације

  
 
 
 

Са подацима од: 20.03.2009.
Изабрани ромски здравствени медијатори

Погледајте листу 41 KB
                                                                                                                                                                                                                          
Са подацима од: 18.02.2009.
МИНИСТАРСТВО ЗДРАВЉА расписује

КОНКУРС

За радно место

30 РОМСКИХ ЗДРАВСТВЕНИХ МЕДИЈАТОРА


Изабрани ромски здравствени медијатори биће ангажовани у следећих 30 општина: Нови Београд, Звездара, Чукарица, Младеновац, Лазаревац, Обреновац, Суботица, Бачка Топола, Оџаци, Бачка Паланка, Нови Сад-Адице, Нови Бечеј, Сечањ, Вршац, Шабац, Коцељева, Ваљево, Пожега, Краљево, Смедеревска Паланка, Петровац, Бор, Параћин, Трстеник, Књажевац, Пирот, Ниш-Црвени Крст, Врање, Куршумлија и Прокупљe.

Радно место предвиђа ангажовање на терену у циљу повезивања ромске заједнице са здравственом службом, едукацију ромске популације у области здравствене заштите, учествовање у кампањама промоције здравља и имунизације, помагање Ромима око добијања основних докумената.

Услови конкурса:
 • Жене-мајке
 • Минимум завршена основна школа
 • Писмена подршка ромског невладиног удружења са територије на којој се ангажује
 • Пожељно знање ромског језика

Изабране кандидаткиње почеће са радом 1.априла 2009. године

Пријаве са биографијом доставити на мејл адресу : dubravka.saranovic@zdravlje.sr.gov.yu  или лично/поштом на адресу : Министарство здравља, Немањина 22-26, 11000 Београд

Рок за пријаве је петак 20.02.2009. године.

За све детаљније информације можете се обратити на телефон: 011/3631-376
Контакт особа: др Дубравка Шарановић Рацић


Оригинал документ 86 KB
Са подацима од: 08.01.2009.
Презентација
Са подацима од: 11.12.2008.
Одобрени пројекти 2008
Са подацима од: 19.06.2008.
ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПРЕДЛОГА ПРОЈЕКАТА ЗА УНАПРЕЂЕЊЕ ЗДРАВЉА РОМА У 2008. ГОДИНИ


На основу Закона о буџету Републике Србије за 2008. годину (Службени гласник Републике Србије 123/07), Програма Министарсва здравља (18021, Пројекат 04: Имплементација плана о здравственој заштити Рома),

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
МИНИСТАРСТВО ЗДРАВЉА
УПУЋУЈЕ
ЈАВНИ ПОЗИВ


заинтересованим организацијама за пријаву предлога пројеката ради остваривања учешћа у средствима из буџета намењеним очувању и унапређењу здравља Рома.


1.    ЦИЉЕВИ ЈАВНОГ ПОЗИВА

Пети конкурс за пројекте из Декаде Рома реализује се у периоду јуни - јули 2008 године.
Од предложених пројеката се очекује да решавају неки од здравствених проблема Рома у Србији, а на основу циљева из Акционог плана за здравље Рома који је усвојила Влада Републике Србије у оквиру Декаде Рома.

На основу досадашњег искуства, приступиће се квалитетнијем планирању пројеката, почев од унапређења конкурсних процедура и критеријума за одабир пројеката у смислу њихове доследније примене до боље усклађености пројеката и пројектних активности са реалним потребама у локалној ромској заједници. Један од првих корака у том правцу је организовање обуке за припрему предлога пројеката и штампање  водича кроз конкурсну процедуру за заинтересоване здравствене установе и ромске невладине организације.


2.    ПРИОРИТЕТИ НОВОГ КОНКУРСА

Основ за дефинисање приоритета петог конкурса је Акциони план за унапређење здравља Рома, резултати анализе и сагледавање искустава из претходних пројеката, подаци и показатељи о здрављу и здравственој заштити ромске популације.

Јавни позив ће се реализовати и пројекти пријављивати кроз 3 компоненте:


Компонента А

1.    Пројекти пријављени у оквиру компоненте А треба директно да допринесу остваривању циља: Побољшање здравствене заштите за целу Ромску популацију исказаном у акционом плану за здравство. Финансијска подршка је намењена оним пројектима здравствених установа који ће спроведени у партнерству са ромским невладиним организацијама имати видљив ефекат  на здравље ромске популације. Приоритетне области су:

 • имунизација
 • антенатална заштита Ромкиња, здравље труднице и новорођенчета
 • нега и исхрана деце, превенција неухрањености и анемије
 • превенција и рано откривање фактора ризика за хронична незаразна обољења (ХНО)
 • превенција, рано откривање и лечење цревних и других заразних болести
 • превенција болести зависности
 • репродуктивно и сексуално здравље
 • специфични проблеми у локалној заједници везани за здравље Рома

Ко може да конкурише за компоненту А?

У оквиру компоненте А носиоци пројеката могу бити домови здравља који пројекат спроводе у партнерству са ромском невладином организацијом.


Компонента Б

2.    Пројекти пријављени у оквиру компоненте Б треба да допринесу остваривању циља: Унапређење услова животног окружења у ромској заједници. Финансијска подршка је намењена оним пројектима завода за јавно здравље који ће се, спроведени у партнерству са ромским невладиним организацијама,  бавити испитивањем хигијенско епидемиолошких услова у ромским насељима и њиховог утицаја на здравље ромске популације. Резултат ових пројеката ће бити препоруке за предузимање конкретних мера за уклањање узрока појаве и ширења заразних и других болести социо-медицинског значаја у ромским насељима, а све у циљу заштите и унапређења живота и здравља људи у насељу. Приоритетне области су:

 • процена хигијенско епидемиолошких услова у ромским насељима
 • заштита здравља Рома, сакупљача секундарних сировина – ризици и како се заштитити
 • стварање безбедног окружења

Ко може да конкурише за компоненту Б?

У оквиру компоненте Б носиоци пројеката могу бити институти и заводи за јавно здравље који пројекат спроводе у партнерству са ромском невладином организацијом.


Компонента Ц

Накнадно ће бити расписан конкурс за пројекте за праћење и процену резултата у оквиру Програма унапређења здравља Рома у 2008. години.


3. ОПШТИ КРИТЕРИЈУМИ

Право на пријаву пројекта у овиру компоненте А имају домови здравља у сарадњи са невладиним организацијама чија је циљна група ромска популација, а у овиру компоненти Б пројекте могу пријавити институти и заводи за јавно здравље у сарадњи са минимум једном ромском невладином организацијом.


Колико пројеката може да пријави једна здравствена установа?

Свака од наведених здравствених установа у сарадњи са најмање једном ромском невладином организацијом има право да пријави један или више пројеката, за различите приоритетне области.

Поред општих, здравствена установа треба да испуњава и следеће услове:
 1. Здравствена установа мора да буде у мрежи здравствених установа Републике Србије
 2. Пројекат који здравствена установа пријављује мора бити усмерен ка стварним, претходно утврђеним, здравственим потребама Рома у заједници у којој се спроводи, и мора бити заснован на већ постигнутим резултатима и позитивној пракси
 3. Здравствена установа је одговорна за спровођење пројекта и спремна да преузме јавну одговорност за обављање послова и задатака у тој области
 4. Министарству здравља подноси месечни извештај о активностима спровођења пројекта
 5. Здравствена установа по завршетку пројекта мора доставити завршни стручни и финансијски извештај за календарску годину и предложити процену могућег финансирања након истека једногодишњег уговора о финансирању из средстава буџета
 6. Здравствена установа мора доставити списак чланова управног и надзорног одбора као и податке о стручним особама које надзиру њен рад у области за коју пријављује пројекат

Колико пројеката може да пријави једна општина?

Једна општина може добити и пројекат института и завода за јавно здравље и дома здравља.


4.  НАЧИН ФИНАНСИРАЊА

Носиоци пројекта ће бити здравствене установе, у чијим је пријавама пројекта јасно видљива сарадња између установе и организација чија су циљна група Роми, и на њихов рачун ће ићи одобрена средства за пројекат. Исте су дужне да у складу са пројектним активностима део средстава пребаце на рачун невладине организације по потреби.


5. ПРЕДВИЂЕНИ БУЏЕТ

Реализација пројекта вршиће се на основу уговора закључених између носиоца пројекта и Министарства здравља којим ће се дефинисати услови плаћања. Сваком пројекту ће бити додељено максимално по 500.000 динара.

По потписивању уговора, средства ће бити уплаћена носиоцу пројекта. Након завршетка пројекта, у склопу завршног извештаја, доставља се детаљан финансијски извештај уз који се прилаже комплетна финансијска документација (рачуни, фактуре).


6. ТРАЈАЊЕ ПРОЈЕКАТА

Трајање пројеката за компоненту А и Б је шест месеци.


Образац за пријаву

Табеларни буџет

Водич кроз конкурсну процедуру
7. КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА И НАЧИН ПРИЈАВЕ

Све заинтересоване здравствене установе пријављују пројекте попуњавањем формулара доступног на веб страници Министарства здравља. Предлози пројеката се достављају искључиво препорученом поштом и то један оверен и печатиран примерак и у електронској форми на једном ЦД – у. Поред обавезних докумената, достављају се у једном примерку и остала пратећа документа: Споразум о сарадњи здравствене установе и ромске невладине организације и списак чланова Управног и Надзорног одбора здравствене установе. Пријаве морају бити потписане од стране одговорних лица здравствене установе и НВО.


8. РОК ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПРИЈАВЕ

Рок за подношење пријава по овом позиву је 25.07.2008. године.
Адреса је:
Министарство здравља Републике Србије, Немањина 22 – 24, 5. спрат, канцеларија 11, на име одговорне особе, Др Дубравка Шарановић Рацић.


9. РОК И НАЧИН ОБЈАВЉИВАЊА ПРИХВАЋЕНИХ ПРОЈЕКАТА

Министарство здравља Републике Србије ће списак прихваћених пројеката за финансирање истаћи јавно на својој веб страници у року од месец дана по истеку рока за пријаву пројеката.Важно обавештење: Водич кроз процедуру конкурса за подршку здравственим пројектима у оквиру Декаде Рома биће доступан на веб страни Министарства здравља од 24. јуна 2008. године
Са подацима од: 08.04.2008.
Образац за извештавање
Са подацима од: 10.12.2007.
Резултати конкурса
Са подацима од: 05.11.2007.
Резултати конкурса за пројекте у оквиру Декаде Рома