Почетна страна    |    Мапа сајта    |    Контакт    |    RSS  rss
Датум:
Језик:
СрпскиEnglish


Напредна претрага
Са подацима од: 21.10.2014.
Сектор за јавно здравље и програмску здравствену заштиту
У Сектору за јавно здравље и програмску здравствену заштиту обављају се послови који обухватају: праћење спровођења пројеката и програма, као и ефеката и резултата програма и пројеката из области програмске здравствене заштите; праћење и сагледавање социјалних потреба становништва и успостављање сарадње између организација и корисника услуга; сарадња са организацијама и удружењима ради утврђивања потреба осетљивих група; сачињавање предлога националних стратегија и програма; праћење спровођења, ефеката и резултата националних стратегија и програма; сарадња са факултетима здравствене струке, Републичким фондом за здравствено осигурањe; праћење и анализу најважнијих показатеља здравственог стања становништва на националном нивоу; анализу праћења распрострањености и кретања хроничних масовних незаразних болести и заразних болести; анализу фактора ризика за здравље становништва који произилазе из навика и понашања становништва и услова животне и радне средине; праћење превентивне здравствене заштите; организовање обележавања значајних датума према календару Светске здравствене организације; утврђивање приоритета у области програмске здравствене заштите, припрему плана програма и пројеката у области програмске здравствене заштите, као и друге послове из делокруга Сектора.

ГРУПА ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ

У Групи за јавно здравље обављају се  послови који обухватају: праћење и анализу најважнијих показатеља здравственог стања становништва у Републици Србији; праћење и анализу распрострањености и кретања хроничних масовних незаразних болести и заразних болести; анализу фактора ризика за здравље становништва који произилазе из навика и понашања становништва и услова животне и радне средине; унапређење превентивне здравствене заштите; организовање обележавања значајних датума према календару Светске здравствене организације; послови из области животне средине и здравља, прикупљање и обраду информација о параметрима исправности животних намирница, предмета опште употребе и јавног водоснабдевања и условима за њихову безбедну производњу и промет, као и друге послове из делокруга Групе.

ОДСЕК ЗА ПРОГРАМСКУ ЗДРАВСТВЕНУ ЗАШТИТУ


У Одсеку за програмску здравствену заштиту обављају се послови који обухватају: утврђивање приоритета у области програмске здравствене заштите, припрему плана програма и пројеката у области програмске здравствене заштите; праћење спровођења пројеката и програма, као и  ефеката и резултата програма и пројеката из области програмске здравствене заштите; израда пројеката и посебних програма из области програмске здравствене заштите; праћење и сагледавање социјалних потреба становништва и успостављање сарадње између организација и корисника услуга; сарадња са организацијама и удружењима ради утврђивања потреба осетљивих група; сачињавање предлога националних стратегија и програма; праћење спровођења, ефеката и резултата националних стратегија и програма; сарадња са факултетима здравствене струке, Републичким фондом за здравствено осигурање; израду нацрта закона, других прописа и аката из делокруга Одсека, као и друге послове из делокруга Одсека.