Почетна страна    |    Мапа сајта    |    Контакт    |    RSS  rss
Датум:
Језик:
СрпскиEnglish


Напредна претрага
Са подацима од: 15.09.2015.
Други пројекат развоја здравства Србије
Република Србија добила је од Међународне банке за обнову и развој зајам у износу од 29,1 милиона евра за реализацију „Другог пројекта развоја здравства Србије“ (ДПРЗС), који је почео у мају 2015. и трајаће до септембра 2019. Циљ пројекта је унапређење система здравствене заштите у области финансирања, ефикасне набавке лекова и медицинских средстава, квалитета здравствене заштите и контроле незаразних болести које представљају највеће оптерећење за систем здравствене заштите, а тиме и друштво. Јединица за координацију пројекта (ЈКП) успостављена је од стране Министарства здравља и (МЗ) и задужена да помогне у руковођењу и остваривању договорених циљева пројекта.

Компоненте пројекта

Пројекат обухвата четири компоненте са поткомпонентама:

1. Унапређење финансирања у систему здравствене заштите
1.1. Подршка реформи система финансирања болница
1.2. Јачање система финансирања примарне здравствене заштите

У оквиру ове компоненте биће пружена подршка реформама усмереним на унапређење система финансирања на нивоу примарне, секундарне и терцијарне здравствене заштите од стране Републичког фонда за здравствено осигурање (РФЗО). Конкретно, биће финансирана техничка помоћ, обука и набавка добара потребних за унапређење извештавања здравствених установа по систему дијагностички сродних група и унапређење капитационе формуле. Такође ће бити финансирани грантови за унапређење квалитета пружања услуга у домовима здравља, као и техничка помоћ за потребне измене подзаконских аката и других прописа неопходних за спровођење реформе финансирања.

2. Ефикасна набавка лекова и медицинских средстава
2.1. Успостављање система за централизовану набавку
2.2. Унапређење система процене здравствених технологија
2.3. Унапређење система за одржавање медицинске опреме

У оквиру ове компоненте биће пружена подршка централизованој набавци лекова и медицинских средстава кроз закључивање оквирних споразума. Унапређење процене здравствених технологија и система за одржавање медицинске опреме биће финансирани средствима пројекта. Активности у овој области подразумеваће: техничку помоћ, обуке и набавку добара, укључујући пилотирање уговора са сервисним компанијама за одржавање опреме истих произвођача у различитим здравственим установама.

3. Унапређење квалитета здравствене заштите
3.1. Изградња капацитета система за унапређење квалитета
3.2. Унапређење контроле канцера

У оквиру ове компоненте биће обезбеђена подршка реформама усмереним на јачање система за унапређење квалитета здравствене заштите, као и техничка помоћ и обуке. Такође ће бити финансирано унапређење контроле канцера – путем набавке радиотерапијске опреме и пратећих грађевинских радова.

4. Мониторинг, евалуација и управљање пројектом

Ова компонента подразумева подршку управљању пројектом, надзор и евалуацију, као и ревизију финансијских извештаја пројекта. У оквиру ње ће бити финансирани оперативни трошкови пројекта, укључујући преводилачке услуге, опрему, трошкове надзора и накнаде за запослене у ЈКП.

Корисници пројекта


Главни корисници пројекта су здравствене установе које ће становништву Србије пружити унапређене здравствене услуге на свим нивоима здравствене заштите.

Очекивани резултати

Пројекат ће унапредити квалитет здравствене заштите, повећати приступ здравственим услугама, скратити време чекања на радиотерапију и допринети рационалнијем коришћењу средстава за здравствено осигурање.

Показатељи успешности пројекта

Показатељи успешности пројекта и међуфазни показатељи биће праћени на основу података који ће се  редовно прикупљати од здравствених установа и података које прикупљају Институт за јавно здравље Србије, РФЗО и друге организационе једицине  система здравствене заштите Републике Србије.

Контакт:
Министарство здравља Републике Србије
Други пројекат развоја здравства Србије
Јединица за координацију пројекта

Дом здравља Савски венац, III спрат
Пастерова 1, 11000 Београд

Тел: +381 11 36 06 407
Фаx: +381 11 36 06 406
Ел. пошта: office_pcu@zdravlje.gov.rs