Почетна страна    |    Мапа сајта    |    Контакт    |    RSS  rss
Датум:
Језик:
СрпскиEnglish


Напредна претрага
Са подацима од: 31.03.2016.
Обрасци и документи Одељења за опојне дроге и прекурсоре
Опис послова Одељења за опојне дроге и прекурсореИзвод из описа послова Одељења за опојне дроге и прекурсоре:
''... припрема документације и издавање дозвола за извоз, увоз и транзит опојних дрога, прекурсора, супстанци ван списка прекурсора и фармацеутских сировина које се могу злоупотребити у области опојних дрога и прекурсора; ...''
ОБРАСЦИ ЗА УВОЗ / ИЗВОЗ

УПИТНИК ЗА ПОДНОШЕЊЕ ЗАХТЕВА ЗА УВОЗ / ИЗВОЗ

Образац ПКС  (за психоактивне контролисане супстанце утврђене у Правилнику о утврђивању Списка психоактивних супстанци (Службени гласник РС, бр. 31/2016) 25.03.2016)

Образац П-1 (за прекурсоре прве категорије утврђене у Списку супстанци које се користе у недозвољеној производњи опојних дрога и психотропних супстанци („Службени гласник РС“, број 101/09)

Образац П23 (за прекурсоре друге и треће категорије утврђене у Списку супстанци које се користе у недозвољеној производњи опојних дрога и психотропних супстанци („Службени гласник РС“, број 101/09)

Образац КАТ  (за супстанце ван Списка прекурсора које могу да се злоупотребе у области психоактивних контролисаних супстанци наведене у Одлуци о одређивању робе за чији је увоз, извоз, односно транзит прописано прибављање одређених исправа (Сл.Гл. РС бр 32/2015)

Образац АФС (за активне фармацеутске сировине наведене у Одлуци о одређивању робе за чији је увоз, извоз, односно транзит прописано прибављање одређених исправа (Сл.Гл. РС бр 32/2015)ЗАКОНСКИ ОКВИР У ОБЛАСТИ ПСИХОАКТИВНИХ КОНТРОЛИСАНИХ СУПСТАНЦИ И ПРЕКУРСОРА

Правилник о утврђивању списка психоактивних контролисаних супстанци ("сл. гласник рс", бр. 31/2018)

Правилник о утврђивању Списка ПКС, 49-18


1Правилник о утврђивању Списка психоактивних супстанци (Службени гласник РС, бр. 31/2016) од 25.03.2016.

Роба чији се увоз/извоз врчи на основу дозволе, из Одлуке о одређивању робе за чији је увоз, извоз, односно транзит прописано прибављање одређених исправа (Сл.Гл. РС бр 32/2015)Додатак П

Закон о супстанцама које се користе у недозвољеној производњи опојних дрога и психотропних супстанци (Сл.Гл. РС бр 107/05).

Правилник о утврђивању Списка супстанци које се користе у недозвољеној производњи опојних дрога и психотропних супстанци (Сл.Гл. РС бр 101/09).Додатак КАТ

Списак супстанци ван Списка прекурсора које могу да се злоупотребе у области психоактивних контролисаних супстанци из Одлуке о одређивању робе за чији је увоз, извоз, односно транзит прописано прибављање одређених исправа (Сл.Гл. РС бр 32/2015)Додатак АФС

Списак активних фармацеутских сировина намењен производњи лекова, a које могу да се злоупотребе у области психоактивних контролисаних супстанци из Одлуке о одређивању робе за чији је увоз, извоз, односно транзит прописано прибављање одређених исправа (Сл.Гл. РС бр 32/2015)