Почетна страна    |    Мапа сајта    |    Контакт    |    RSS  rss
Датум:
Језик:
СрпскиEnglish


Напредна претрага
Са подацима од: 20.09.2007.

КАМПАЊА ЗА ИНФОРМИСАЊЕ СТРУЧНЕ И ШИРОКЕ ЈАВНОСТИ О ПРАВИМА ПАЦИЈЕНАТА


САМО ПАЦИЈЕНТ КОЈИ ЈЕ УПОЗНАТ СА СВОЈИМ ПРАВИМА МОЖЕ АКТИВНО УЧЕСТВОВАТИ У СВОМ ЛЕЧЕЊУ, САЧУВАТИ САМОПОШТОВАЊЕ, ВЕРУ У ОЗДРАВЉЕЊЕ И ОПТИМИЗАМ


Министраство здравља Републике Србије у циљу подизања нивоа информисаности корисника и даваоца услуга о правима грађана и пацијената у систему здравствене заштите, од 18. јуна покренуће медијску кампању.

Остваривање основног циља кампање је подршка:
 • Унапређењу квалитета здравствене заштите
 • Спровођењу системских закона
 • Повећању доступности здравствених услуга бољим познавањем права осигураника
 • Унапређењу заштите права пацијената
 • Развијању партнерства са другим владиним секторима и невладиним организацијама
 • Координацији активности односа с јавношћу у здравственим установама Републике Србије и другим институцијама.

Обраћајући се свим грађанима, здравственим радницима и свим запосленима у систему здравствене заштите на једноставан и прихватљив начин, биће стављен акценат на подизање свести о основним правима пацијента дефинисаних Законом о здравственој заштити у складу са Европском повељом о правима пацијената, и неопходности и могућностима њиховог остваривања.

Права пацјента:
 • Право на доступност здравствене заштите
 • Право на информације
 • Право на обавештење
 • Право на слободан избор
 • Право на приватност и поверљивост информација
 • Право на самоодлучивање и пристанак
 • Право на увид у медицинску документацију
 • Право на тајност података
 • Право пацијента над којим се врши медицински оглед
 • Право на приговор
 • Право на накнаду штете
 • Обавештавање јавности

Једномесечна кампања, која представља почетак континуираног процеса, обухвата емитовање ТВ спота, билборде, дистрибуцију едукативних брошура и постера у здравственим установама (1. Брошура о правима пацијената дефинисаних Законом о здравственој заштити 2. Упутство за поступање по приговору ), принт кампању, и присуство у штампаним и електронским медијима.

У оквиру кампање биће одржани регионални састанци са директорима и представницима здравствених установа, у Београду (19. јун), Новом Саду (22. јун) Крагујевацу (26. јун) и Нишу (29.јуни), као и Саветовање за заштитнике права пацијената у Београду (02. јул) - на коме ће се посебно објаснити улога и функција заштитника, његова права и обавезе.

Брошура Имате право - преузмите брошуру pdf 3.628 kB
Брошура Приговор - преузмите брошуру pdf 2.195 kB


Особа за контакт:
Маја Иветић, Саветник за права пацијента