Почетна страна    |    Мапа сајта    |    Контакт    |    RSS  rss
Датум:
Језик:
СрпскиEnglish


Напредна претрага
Са подацима од: 02.06.2011.
Група за интерну ревизију
У Групи за интерну ревизију обављају послове који обухватају: проверу примене закона и поштовања правила интерне контроле, оцене система интерних контрола у погледу њихове адекватности, успешности и потпуности, давање савета када се уводе нови системи, процедуре или задаци, ревизија начина рада која представља оцену пословања и процеса укључујући и нефинансијске операције у циљу оцене економичности, ефикасности и успешности, успостављање сарадње са екстерном ревизијом, вршење осталих задатака неопходних да би се остварила сигурност у погледу функционисања система интерне ревизије, израда годишњих и других извештаја и друге послове из делокруга Групе.