Почетна страна    |    Мапа сајта    |    Контакт    |    RSS  rss
Датум:
Језик:
СрпскиEnglish


Напредна претрага
Са подацима од: 15.11.2018.
Нови национални водич за рационалну употребу антибиотика

У складу са иницијативама Уједињених нација, Светске здравствене организације, Европског центра за превенцију и контролу болести и других међународних здравствених институција, од новембра 2015. године Министарство здравља се прикључује глобалним напорима за сузбијање антимикробне резистенције и рационалну употребу антибиотика. У оквиру „Другог пројекта развоја здравства Србије“ Министарства здравља, који се финансира из кредита Светске банке, покренуто је низ мера и активниости. 

Министарство здравља формирало је Радну групу за израду националног водича добре клиничке праксе за рационалну употребу антибиотика са циљем да се добије свеобухватни, на доказима засновани и у пракси употребљиви водич. Национални водич добре клиничке праксе за рационалну употребу антибиотика је помоћ и подршка лекарима практичарима у избору правог терапијског приступа у примени антибиотика за све нивое здравствене заштите, што нам обезбеђује унапређење и уједначавање лекарске праксе и унапређење квалитета пружања здравствених услуга. Такође, широком применом овог водича могу се кориговати прописивачке навике лекара што доводи и до смањења потрошње антибиотика и стопе резистенције у Србији.

Циљ националног водича добре клиничке праске је да се мотивишу здравствени радници да у својој свакодневној пракси користе препоруке засноване на доказима и на тај начин допринесу унапређењу квалитета и безбедности пацијената у систему здравствене заштите Републике Србије.

 

Водич антибиотика

Са подацима од: 30.09.2013.
Четрнаест нових националних водича добре клиничке праксе у 2013. години
У организацији Министарства здравља, Републичке стручне комисије за израду и имплементацију водича добре клиничке праксе, уз подршку Института за јавно здравље Србије "Др Милан Јовановић Батут" и пројекта "Пружање унапређених услуга на локалном нивоу" - DILS Министраства здравља, током 2013. године израђено је 14 нових Националних водича добре клиничке праксе за дијагностиковање и лечење следећих обољења и стања: Алцхајмерова болест, мултипла склероза, схизофренија, несаница, хронични бол малигне етиологије, хронична опструктивна болест плућа, сепса, карцином оваријума, реуматоидни артритис, гихт, прехоспитална ургентна стања, алкохолизам, тиреоидни нодуси и карциноми штитасте жлезде, безбедан абортус.

Водичи добре клиничке праксе су систематски развијани докази који треба да помогну пружаоцима и корисницима здравствених услуга у доношењу најбоље могуће одлуке за третирање одређених клиничких стања. Водичи су намењени пре свега лекарима, као помоћ у раду, али истовремено водич је транспарентан и доступан пацијенту који више није пасиван посматрач у процесу здравствене заштите, већ добро информисан и активан учесник у споственом лечењу.

Преузмите водиче :


Шире верзије водича :

Са подацима од: 06.11.2012.
Девет нових националних водича добре клиничке праксе у 2012. години
Републичка стручна комисија за израду и имплементацију водича добре клиничке праксе Министарства здравља Републике Србије, уз подршку Агенције за акредитацију здравствених установа Србије (АЗУС) и пројекта "Пружање унапређених услуга на локалном нивоу" - DILS припремила је девет водича добре клиничке у 2012. години.

Водичи су израђени са циљем да помогну здравственим професионалцима да уоче, процене и примене информације, искуства и ставове о најбољој медицинској пракси. Они одржавају и подржавају филозофију и читав покрет медицине односно здравствене заштите засноване на доказима, омогућавају да се држи корак са брзим научним развојем и обезбеђују сусрете науке и праксе, односно ефикасности и ефективности, помажу у доношењу одлуке, смањују варијације у пракси, служе као инструмент начињен од стране професионалаца за професионалце, а који помаже да се редукује неизвесност у медицинској пракси.

Основни критеријум за одабир тема водича била је висока стопа обољевања и смртности у Србији, односно проблеми идентификовани студијом "Оптерећење болестима у Србији".

Преузмите водиче (радне верзије):

Шире верзије водича (радне верзије):
Са подацима од: 31.01.2012.
Нови национални водичи добре клиничке праксе
Током 2011. године Републичкa стручнa комисијa за израду и имплементацију водича добре клиничке праксе Министарства здравља, уз подршку Агенције за акредитацију здравствених установа Србије, израдила је нових осам националних водича добре клиничке праксе.

Израда водича представља једну од многобројних иницијатива које Министарство здравља предузима у погледу сталног унапређења квалитета здравствене заштите и безбедности пацијента.

Водичи добре клиничке праксе су систематски развијани докази који треба да помогну пружаоцима и корисницима здравствених услуга у доношењу најбоље могуће одлуке за третирање одређених клиничких стања. Водичи су пре свега намењени лекарима, као помоћ у раду, али истовремено водич је транспарентан и доступан пацијенту.

Водичи су израђени на основу студије „Оптерећење болестима у Србији“, са циљем да помогну здравственим професионалцима да уоче, процене и примене информације, искуства и ставове о најбољој медицинској пракси. Многе светске студије потврдиле су да се уз помоћ водича заснованих на доказима постижу бољи исходи лечења.

Израда водича подржана је у оквиру активности пројеката Министарства здравља „Пружање унапређених услуга на локалном нивоу“ (DILS) и „Развој здравства Србије – додатно финансирање“ који се финансирају из кредита Светске банке.


Преузмите Водиче
Са подацима од: 17.02.2008.
Национални водичи добре клиничке праксе
Агенције за медицински консалтинг ЕПОС
Пројекат Рационализација прописивања и примене лекова укључујући развој дијагностичко-терапијских протокола и програм едукације пацијенатаПочетак пројекта: октобар 2001. године

Завршетак пројекта: октобар 2002. године

Реформама у здравственој делатности указале су на важност израде униформних протокола у којима би се дефинисали дијагностички критеријуми, терапија, као и координација на релацији лекар опште праксе - специјалиста. С тим циљем израђени су униформни дијагностичко-терапијских протокола за четири области - кардиоваскуларне и малигне болести, дијабетес и астма. Свака радна група окупља експерте из различитих нивоа пружања здравствених услуга - од клиника до домова здравља, односно и лекаре и фармацеуте.

Циљ пројекта је помоћ у успостављању структура које ће остати саставни део здравственог система у Србији. Основан је Национални комитет за водиче добре клиничке праксе у здравству (National Guidelines Committee, NGC), саставни део здравственог система Србије (Проф. Др Владимир С. Костић, председник). NGC има за циљ да учествује у свеобухватном процесу израде водича и да кроз искуство и активности својих чланова, заједно са експертима из наше земље, а који долазе из различитих нивоа пружања здравствене заштите, обезбеди да се израде Водичи чијом би се применом пружило најбоље што се може за све наше пацијенте. Задатак Комитета је био да припреми и одобри коришћење Водича добре клиничке праксе у Републици Србији.

Укључени у израду Водича клиничке праксе 2002. године:

Тим пројекта :
  • Др Брајан Потер, руководилац тима
  • Проф. Др Надежда Штернић, старији национални координатор за водиче добре клиничке праксе
  • Снежана Марковић, др сци. пх, млађи национални координатор за водиче добре клиничке праксе
  • Вера Чупић, технички асистент

Заједничком дискусијом на консултативним конференцијама одржаним 4. јуна 2002. и 16. јула 2002. године, као и сумирањем резултата пилот тестирања у Дому Здравља Вождовац и КБЦ Бежанијска Коса, дошло се до финалних Водича клиничке праксе.

Дефинитивне верзије Водича су представљене на Конференцији 29. октобра 2002. у Сава Центру, где је учествовало око 1000 лекара и фармацеута из свих крајева наше земље.

  • Радна група за кардиоваскуларне болести (руководилац Проф. Др Миодраг Остојић) израдила је два Водича, а то су: примарна и секундарна превенција кардиоваскуларних болести и водич за приступ пацијенту са болом у грудима.

    Овим протоколима су одређени поступци у домену превенције кардиоваскуларних болести у нашој популацији и дефинисан је дијагностички и терапијски поступак са пацијентима који се јављају лекару због бола у грудима.


Преузмите:

Водич добре клиничке праксе за кардиоваскуларне болести 3,04 Мb
Водич добре клиничке праксе за бол у грудима 1,14 Мb


  • Радна група за малигне болести (руководилац Мр сци. Др Зоран Томашевић), израдила је протоколе за дијагностиковање и лечење пацијената са карциномима дојке, плућа, јајника, тестиса или колоректалним карциномом. Код избора локалитета узети су у обзир епидемиолошки подаци о најчешћим туморима у нашој популацији и могућност лечења тумора. Мултидисциплинарни тимови су дефинисали дијагностички поступак и начин лечења ове врсте карцинома.
Преузмите: Водич добре клиничке праксе за малигне болести 370 kb


  • Радна група за дијабетес (руководилац Проф. Др Небојша Лалић) утврдила је дијагностичке критеријуме, терапију, начин праћења тока болести, као и праћење свих компликација дијабетеса.
Преузмите: Водич добре клиничке праксе за дијабетес 2,47 kb


  • Радна група за дечију астму (руководилац Проф. Др Бранимир Несторовић) препоручила је диференцијално-дијагностичке критеријуме, и терапију дечје астме.
Преузмите: Водич добре клиничке праксе за астму 1 Мb"Унапређење праксе управљања лековима"

Crown Agents
Републичка стручна комисија за израду и имплементацију Водича за клиничку праксу

Водичи за клиничку праксу израђени су у оквиру пројекта "Унапређење праксе управљања лековима". Пројекат и израда водича су под покровитељством Министарства здравља, финансирали су Европска Унија и Европска агенција за реконструкцију, а спроводи их Crown Agents. Републичка стручна комисија за израду и имплементацију Водича за клиничку праксу, коју је именовало Министарство здравља, сачинила је осам водича за лекаре опште праксе и два за лекаре специјалисте.

Преузмите: 2003/2004

У претходној години (од новембра 2004. године до новембра 2005. године) Републичка стручна комисија израдила је следеће водиче: