Почетна страна    |    Мапа сајта    |    Контакт    |    RSS  rss
Датум:
Језик:
СрпскиEnglish


Напредна претрага
Са подацима од: 11.10.2018.
Предмет услуга–текуће одржавање, сервисирање и отклањање кварова на клима уређајима, са обезбеђивањем потребних резервних делова и материјала за потребе Министарства здравља, редни број ЈН 16/2018.
Предмет услуга–текуће одржавање, сервисирање и отклањање кварова на клима уређајима, са обезбеђивањем потребних резервних делова и материјала за потребе Министарства здравља, редни број ЈН 16/2018. Конкурсна документацијаПозив Обавештење о додели уговора ...
Са подацима од: 19.09.2018.
Услуге надзора над извођењем машинских и електроинсталација, и применом мера заштите од пожара у току грађења објекта за смештај радио тераписјког апарата за стереотаксичну радиохирургију, 12/2018
Услуге надзора над  извођењем машинских и електроинсталација, и применом мера заштите од пожара у току грађења објекта за смештај радио тераписјког апарата за стереотаксичну радиохирургију,  12/2018 Позив  Конкурсна документацијаОдлука о додели уговора Обавештење о додели ...
Са подацима од: 19.09.2018.
Уговор о делу - извршилац послова платног промета у јединици за имплементацију пројекта „Реконструкција четири клиничка центра у Србији: Београд, Нови Сад, Ниш и крагУјевац 11/2018
Уговор о делу - извршилац  послова платног промета у  јединици за имплементацију пројекта „Реконструкција четири клиничка центра у Србији:  Београд, Нови Сад, Ниш и крагУјевац 11/2018 Позив за подношењеКонкурсна документација Одлука о додели уговора ...
Са подацима од: 19.09.2018.
Извршилац послова координатора за безбедност и здравље на раду у фази извођења радова у јединици за имплементацију пројекта „Реконструкција четири клиничка центра у Србији: Београд, Нови Сад, Ниш и Крагујевац“ 09/2018
Извршилац послова координатора за безбедност и здравље на раду у фази извођења радова   у  јединици за имплементацију пројекта „Реконструкција четири клиничка центра у Србији: Београд, Нови Сад, Ниш и Крагујевац“ 09/2018  Конкурсна документација  Позив за ...
Са подацима од: 07.09.2018.
Услуге сервисирања и одржавања административне опреме – услуге поправке персоналних рачунара и штампача за потребе Министарства здравља, редни број ЈН 10/2018
Услуге сервисирања  и одржавања административне опреме – услуге поправке персоналних рачунара и штампача за потребе Министарства здравља, редни број ЈН 10/2018  Позив Кохкурсна документација ...
Са подацима од: 04.07.2018.
Услуге стручног надзора над извођењем радова на кречењу просторија здравствених установа и адаптацији мокрих чворова и водоводне и канализационе мреже 08/2018
Услуге стручног надзора над извођењем радова на кречењу просторија здравствених установа и адаптацији мокрих чворова и водоводне и канализационе мреже, јавна набавка мале вредности број јавне набавке: 08/2018  Позив Конкурсна документација  Одлука о додели уговора ...
Са подацима од: 01.06.2018.
Набавка и уградња клима уређаја за потребе Министарства здравља ,редни број ЈН 08/2018.
Позив за достављање понудаKонкурсна документација Oбавештење о закљученом уговору Одлука о додели уговора Одлука о додели уговора партија 1Одлука о додели уговора партија 2 ...
Са подацима од: 22.02.2018.
ЈАВНА НАБАВКА - услуга превођења текста са енглeског језика на српски језик 05/2018
КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА   за поступaк jaвне набавке мале вредности чији је предмет  услуга превођења текста са енглeског језика на српски језик, превођење са српског језика на енглески језик, са  других језика (немачки, руски, кинески, француски,  ...
Са подацима од: 08.02.2018.
Обавештење о покретању преговарачког поступка без објављивања позива за подношење понуда
Обавештење о покретању преговарачког поступка без објављивања позива за подношење понуда за јавну набавку број  01/2018  Обавештење Конкурснa документацијa ОдлукаОбавештење о закљученом уговору ...
Са подацима од: 08.02.2018.
Обавештење о покретању преговарачког поступка без објављивања позива за подношење понуда 02/2018
Обавештење о покретању преговарачког поступка без објављивања позива за подношење понуда за јавну набавку број  02/2018   ОбавештењеКонкурснa документацијaОдлука о додели уговора Oбавештење о закљученом уговору Одлука о додели ...
Архива
 10. 9. 7. 6. 2.2018.
 11. 8. 7. 5. 3. 2. 1.2017.
 10. 7. 6. 5. 3. 2. 1.2016.
 6. 4. 3. 2. 1.2015.
 12. 11. 10. 7. 5. 4. 3. 2. 1.2014.
 12. 11. 10. 9. 8. 6.2013.