www.zdravlje.gov.rs
Са подацима од: 25.06.2014.

Рeзултaти рaдa здравствених мeдиjaтoрки у насељима од 01.01.2009. - 31.05.2014.

На основу Закона о здравственој заштити Друштвене бриге за здравље на нивоу Републике, члан 11, у оквиру  унапређења здравља и здравствене заштите групација становништва које су изложене повећаном ризику обољевања oд 2008. годинe Министарство здравља је подржало  пројекат увођења здравствених медијаторки у здравствени систем РС.

Улога здравствених медијаторки је да воде евиденцију о здравственом стању житеља неформалних насеља, да раде са њима на подизању свести о неопходности вакцинације деце, као и значају правилне исхране и хигијенских навика. Здравствене медијаторке треба да обезбеде бољи увид здравствених установа у стање ових насеља, а да житељима укажу на значај правовременог јављања лекару. Здравствена медијаторка није здравствени радник (лекар, медицинска сестра),  она повезује здравствени систем и грађане неформалних насеља.

Програмом "Спровођење Акционог плана о здравственој заштити Рома" 1802 пројекат 0006, у периоду 01.01.2009. - 31.05.2014. добијени су следећи резултати:
 • Урађено 37.502 првих посета породицама
 • Обухваћено и евидентирано током првих посета 140 408 грађана: жена 46.453, мушкараца 43.201 и  деце 50.754.
 • За чланове породице којима је била неопходна помоћ у прибављању личних докумената, остваривању здравственог осигурања, укључивању у здравствени систем (преглед жена код гинеколога, избор лекара, вакцинација деце и избор лекара педијатра), код уписа деце у школу, при остваривању разних видова помоћи (материјална једнократна помоћ, помоћ Црвеног крста, дечији додатак, стипендија и др.) обављено је 221.166 посета.
 • Обављено је 170.278 посета породици или члановима породице ради спровођења здравственог васпитања кроз планирани разговор и подељен зравствено-васпитни материјал  55.200  комада (флајера, брошура, календара вакцинација и очигледних средстава, марамица, кондома, пасти за зубе и четкица и др.)
 • Спроведен је здравствено васпитни рад путем рада у малој групи, предавања и постера за 31.808  одраслих, и то:
  • предавања за 6.265
  • радионица за 25.313
  • постера за 230
 • Обављено је укупно 460.125 посета породици, члановима породице којима је неопходна помоћ и посета  ради спровођења здравственог васпитања кроз планирани разговор, предавање, радионице
 • Обезбеђена лична документа и здравствене легитимације за 16.330 грађана
 • 28.003 је изабрало лекара
 • Вакцинисано 30.018 деце
 • Вакцинисано (Те-Ал) 2.719 одраслих 
 • Контрола здравља за 4500 трудница и породиља
 • Систематски преглед за 12.617 жена
 • 11.177 жена изабрало свог гинеколога
 • Урађено  1144  мамографија 
 • Урађен систематски преглед за упис у школу и уписано 7.710 деце
Покажи послате коментаре (0)
Убаци нови коментар
Име:
Коментар:
 
Министарство здравља Републикe Србијe, Немањина 22-26
Сва права задржана