www.zdravlje.gov.rs
Са подацима од: 14.12.2009.

Здравље Рома – достигнућа, перспективе и изазови

Данас се у организацији Министарства здравља Републике Србије и Светске здравствене организације, канцеларије у Србији, одржава Конференција "Здравље Рома - достигнућа, перспективе и изазови" на којој су присутни представници Владе Републике Србије, девет земаља окупљених око иницијативе "Декада за инклузију Рома", Светске здравствене организације, националних и међународних институција и агенција заинтересованих  за унапређење здравља Рома.

Декада за инклузију Рома (2005-2015) је међународна иницијатива, прва те врсте, у оквиру које су се владе Централне и Југоисточне Европе (Чешка, Словачка, Мађарска, Хрватска, Србија, Црна Гора, Македонија, Бугарска и Румунија) обавезале да, у регионалним оквирима, делују на унапређивању социо-економског статуса и инклузији Рома. Ова иницијатива окупља Владе, међувладина тела и невладине организације, укључујући и цивилне организације Рома. Декада за инклузију Рома обухвата приоритетне области: образовање, здравље, становање и запошљавање. Све земље учеснице Декаде усвојиле су националне планове рад у којима су одређени циљеви и индикатори за сваку од приоритетних области.

На данашњој коференцији говорило се о  ефикасној и активној политици за унапређење здравља и здравствене заштите Рома, спроведеним активностима, резултатима, али и циљевима и даљим плановима, уз драгоцену размену искустава.


УНАПРЕЂЕЊЕ ЗДРАВЉА И ЗДРАВСТВЕНЕ ЗАШТИТЕ РОМА РЕПУБЛИЦИ СРБИЈИ

Влада Републике Србије је 2005. године усвојила Акциони план унапређења здравља Рома који садржи: истраживање стања здравља Рома, осигурање примене системских закона, побољшање здравствене заштите ромске популације и животног окружења у ромским насељима.

Усвојена је Стратегија за унапређење положаја Рома у Републици Србији 2009. године,  која обухвата области: здравствена заштита, образовање, услови становања, запошљавање, расељена лица, повратак по основу споразума о реадмисији, лични документи, социјално осигурање и социјална заштита, положај жена, култура, дискриминација и сродна питања. Ова стратегија садржи и Акциони план (2009-2015) за унапређење здравља Рома са дефинисанима циљевима:
 1. утврђивање здравственог стања Рома
 2. побољшање остваривања права Рома на здравствену заштиту
 3. побољшање доступности здравствене заштите
 4. унапређење животног окружења

Реализоване активности Министарства здравља

Спроведено је низ активности за унапређење здравља и здравствене заштите Рома, кроз различите врсте пројекта и у сарадњи са многобројним партнерима:
 • Пројектима за унапређење здравља Рома  (164), које су реализоване кроз рад здравствених установа, од 2006. до 2008. обухваћено је  41 908 Рома. Успостављен је  систем за праћење и евалуацију пројеката (урађен софтвер-праћење индикатора). У 2008. години одобрени су пројекти заводима за јавно здравље у сарадњи са ромским удружењима унапређења здравља сакупљача секундарних сировина, којима је укупно обухваћено 500 Рома.
 • Пројекти процене хигијенско епидемиолошких услова у ромским насељима. Спроводили су их заводи за јавно здравље у сарадњи са ромским удружењима у 2008/09 години. Број ромских насеља са хигијенско епидемиолошком проценом  је 228. Број обухваћених домаћинстава је 3297. Урађено је 876 ДДД третмана у насељима.
 • Пројекат запошљавања здравствених медијаторки  у сарадњи са ОЕБС-ом спроводи се од 2008.године са циљевима побољшања доступности здравствене заштите, здравља, нарочито жена и деце, нивоа информисаности о здрављу, смањења неједнакости. Укупно ради 63 жена-мајки. Оне повезују здравствени систем и Роме.

Укупан резултат њиховог рада 2008/2009.године, између осталог је:
 • Евидентирано је  24125 породица, односно 87111 Рома
 • Обезбеђена лична документа и здравствене легитимације за 4500  (5,16%) Рома
 • Вакцинисано 3 936 деце  (14,81%) 
 • Уписано 903 детета у школу
 • Остварено здравствено осигурање за  2564 Рома (44,05%)
 • Остварена лична документа за 1333  (36,25%)
 • Остварена материјална помоћ за 567 Рома

Планиране активности Министарства здравља за 2010. годину
 • Ангажовање 63 ромских здравствених медијаторки,
 • Израда софтвера за извештаје здравствених медијатора у сарадњи са УНИЦЕФ-ом, 
 • Израда анализа хигијенско епидемиолошких услова у ромским насељима,
 • Унапређење и очување здравља сакупљача секундарних сировина,
 • Реализација пројеката за унапређење здравственог стања Рома, 
 • Даље развијање система за праћење и евалуацију, 
 • Јачање капацитета здравствених установа и невладиних удружења за израду пројеката и њихово праћење и евалуацију, 
 • Едукација здравствених радника у циљу повећања разумевања и боље комуникације са ромском популацијом.
Покажи послате коментаре (0)
Убаци нови коментар
Име:
Коментар:
 
Министарство здравља Републикe Србијe, Немањина 22-26
Сва права задржана