www.zdravlje.gov.rs
Са подацима од: 11.08.2009.

Расподела средстава обезбеђених законом о буџету
Републике Србије за 2009. годину
(„Службени гласник РС“ бр 120/08 и 31/09)
 раздео 58 – „Министарство здравља“,
програм 1812-08 „Унапређење здравља посебних групација становништва“,
Пројекат 01 - „Имплементација плана о здравственој заштити Рома у 2009. години“,

                     
     
Конкурсна комисија  је разматрала приспеле захтеве за пројекте по основу  програма 1812-08 „Унапређење здравља посебних групација становништва“, пројекат 01- „имплементација плана о здравственој заштити Рома“, и на основу тога извршила расподелу приоритета тј. пројеката у имплементацији здравствене заштите Рома у 2009. години, на следећи начин:


Погледајте комплетну листу 79 KB


Напомена: Горе наведена средства ће се пренети носиоцима пројекта  на основу уговора закључених између носиоца програма и Министарства здравља.Број: 401-00-02277/2009-08
у Београду,04.08.2009.године

МИНИСТАР
Проф. др Томица Милосављевић

Покажи послате коментаре (0)
Убаци нови коментар
Име:
Коментар:
 
Министарство здравља Републикe Србијe, Немањина 22-26
Сва права задржана