www.zdravlje.gov.rs
Са подацима од: 25.05.2014.

Шта би требало да знамо ако се водом снабдевамо из бунара

Вода из бунара са поплављених подручја, којом се домаћинства снабдевају водом за пиће, може бити здравствено неисправна услед мешања са поплавном водом и другим загађивачима. Да би се утврдило да ли је бунарска вода исправна за пиће, потребно је лабораторијски је испитати и то редовно радити неколико пута годишње.

Бунар се мора чистити, прати и дезинфиковати (асанирати ) сваке 2-3 године. Асанација бунара подразумева довођење постојећих бунара у исправно стање, у техничком и хигијенском погледу. Бунари се морају асанирати када су дотрајали, нехигијенски, неправилно постављени или оштећени, јер је вода тада подложна загађивању.

Упутство за чишћење бунара после поплава
  • Очистити простор око бунара: уклонити сву видљиву нечистоћу, а по потреби одстранити горњи слој земље.
  • Ако је бунар оштећен поправити оштећене зидове бунара и по потреби допунити глином простор између зида бунара и земље.
  • Спречити пуњење бунара површинским водама одвођењем воде дренажним каналима.
  • Испумпати сву воду из бунара, а зидове бунара ишчеткати раствором дезинфицијенса на бази хлора, припремљеног према упутству произвођача.
  • Када се бунар поново напуни, спровести поступак хиперхлорисања уз надзор стручњака завода/института за јавно здравље.
  • Након спроведене дезинфекције, вода се не може користити одмах, већ у складу са препоруком стручњака из завод/института за јавно здравље (минимално 30 минута), што зависи од дозе примењеног средства.
  • Намену воде након спроведеног поступка дезинфекције ће одредити стручњаци завода/института за јавно здравље на основу процене ситуације и ризика по здравље људи и животиња.

Приликом коришћења препарата за дезинфекцију обавезно се придржавати упутства за руковање. Спречити доспевање дезинфицијенса на кожу, у очи, нос и уста ношењем заштитних маски и рукавица, заштитне обуће (чизама) и одеће. Обавезно темељно опрати руке након контакта са препаратом.
Покажи послате коментаре (0)
Убаци нови коментар
Име:
Коментар:
 
Министарство здравља Републикe Србијe, Немањина 22-26
Сва права задржана