www.zdravlje.gov.rs
Са подацима од: 28.05.2012.

Посебни протокол система здравствене заштите за заштиту деце од злостављања и занемаривања

Улога здравственог система у заштити деце је стварање окружења у коме сви преузимају одговорност како би се обезбедила средина у којој је свако дете заштићено од злостављања и занемаривања. Министарство здравља Републике Србије је, у априлу 2009. године, усвојило „Посебни протокол система здравствене заштите за заштиту деце од злостављања и занемаривања“, у којем се јасно дефинишу улоге и одговорности здравствених радника, као и механизми сарадње установа и институција из различитих сектора у превенцији и заштити деце од злостављања.

Монографија „Приручник за примену Посебног протокола система здравствене зашите за заштиту деце од злостављања и занемаривања“ представља изузетно значајан допринос унапређењу превенције и заштите деце од злостављања и занемаривања у нашој средини. Настао је из потребе да се стручњацима који раде непосредно са децом и младима у систему здравствене заштите обезбеде неопходне информације и упутства за спровођење Посебног протокола система здравствене заштите. Приручник је намењен, првенствено, стручњацима који раде у систему здравствене заштите (лекарима, медицинским сестрама, психолозима, социјалним радницима, дефектолозима, педагозима), а циљ му је да помогне да ови стручњаци лакше препознају ризике од злостављања и занемаривања деце и да им се пруже јасна упутства за спровођење поступака за спречавање и заштиту деце у ситуацијама када постоји сумња да је неко дете изложено злостављању и/или занемаривању.


Прилози:
Покажи послате коментаре (0)
Убаци нови коментар
Име:
Коментар:
 
Министарство здравља Републикe Србијe, Немањина 22-26
Сва права задржана