www.zdravlje.gov.rs
Са подацима од: 30.01.2019.

Дом здравља „др Бошко Вребалов“, Зрењанин

На основу члана 21 Статута Дома здравља “Др Бошко Вребалов” Зрењанин, а у складу са Кадровским планом донетим од стране Министарства здравља број 112-01-200/2018-02 од  20.08.2018.године, вд директора Дома здравља расписује

О   Г   Л  А  С
за пријем у радни однос

    Лабораторијски техничар – 1 извршилац

       Радни однос се заснива на одређено време,  до 6  месеци због повећаног обима посла.  

               Услови:
- завршена средња медицинска школа, образовни профил: лабораторијски техничар
положен стручни испит
    
    Заинтересовани  кандидати дужни су да поднесу:
1.    пријаву са кратком биографијом
2.    оверену фотокопију дипломе о завршеној средњој медицинској школи
3.    оверену фотокопију Уверења о положеном стручном испиту    
оверену фотокопију решења о упису у Именик Коморе медицинских сестара и техничара
потврду о вакциналном статусу за хепатитис Б  и морбиле (Уколико не постоји доказ о вакцинацији или нисте вакцинисани против вируса Морбила, неопходно је да урадите анализу присуства антитела на Морбиле IgG класе и резултат доставите са документацијом).        
            
      Пријаве на оглас подносе се Дому здравља „Др Бошко Вребалов“ Зрењанин, Др Емила Гаврила 25, са назнаком „за оглас“ у року од 8 дана од дана објављивања огласа на огласној табли Националне службе за запошљавање, сајту Националне службе за запошљавање у Зрењанину, као и сајту Министарства здравља.
      Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати.

 

 

О   Г   Л  А  С
за пријем у радни однос

    Лабораторијски техничар – 1 извршилац

       Радни однос се заснива на одређено време,  до 6  месеци због повећаног обима посла.  

               Услови:
- завршена средња медицинска школа, образовни профил: лабораторијски техничар
положен стручни испит
    
    Заинтересовани  кандидати дужни су да поднесу:
1.    пријаву са кратком биографијом
2.    оверену фотокопију дипломе о завршеној средњој медицинској школи
3.    оверену фотокопију Уверења о положеном стручном испиту    
оверену фотокопију решења о упису у Именик Коморе медицинских сестара и техничара
потврду о вакциналном статусу за хепатитис Б  и морбиле (Уколико не постоји доказ о вакцинацији или нисте вакцинисани против вируса Морбила, неопходно је да урадите анализу присуства антитела на Морбиле IgG класе и резултат доставите са документацијом).        
            
      Пријаве на оглас подносе се Дому здравља „Др Бошко Вребалов“ Зрењанин, Др Емила Гаврила 25, са назнаком „за оглас“ у року од 8 дана од дана објављивања огласа на огласној табли Националне службе за запошљавање, сајту Националне службе за запошљавање у Зрењанину, као и сајту Министарства здравља.
      Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати.

В.д.  директора
Ђурић др Гордана   
Покажи послате коментаре (0)
Убаци нови коментар
Име:
Коментар:
 
Министарство здравља Републикe Србијe, Немањина 22-26
Сва права задржана