www.zdravlje.gov.rs
Са подацима од: 19.09.2018.

Услуге надзора над извођењем машинских и електроинсталација, и применом мера заштите од пожара у току грађења објекта за смештај радио тераписјког апарата за стереотаксичну радиохирургију, 12/2018

Услуге надзора над  извођењем машинских и електроинсталација, и применом мера заштите од пожара у току грађења објекта за смештај радио тераписјког апарата за стереотаксичну радиохирургију,  12/2018

 

Позив

 Конкурсна документација

Одлука о додели уговора

Обавештење о додели уговора

Покажи послате коментаре (0)
Убаци нови коментар
Име:
Коментар:
 
Министарство здравља Републикe Србијe, Немањина 22-26
Сва права задржана