www.zdravlje.gov.rs
Са подацима од: 15.04.2009.


ТРАДИЦИОНАЛНА (КОМПЛЕМЕНТАРНА И АЛТЕРНАТИВНА) МЕДИЦИНА

                                                                                                                                                                                                                                     
 ПочетнаУ развијеним земљамаРазвојни пут Систематизација метода
Преглед метода у Србији
СЕГМЕНТНА ТЕРАПИЈАСегментна терапија се убраја у алтернативне медицинске терапије, иако су њеној појави и развоју допринела сазнања до којих се дошло у официјелној медицини. Објашњење њених терапеутских процедура и ефеката засновано је на феномену пројектованог бола, који је уочен крајем 19. века, а има верификовано неуролошко објашњење. По начину заснивања терапијских процедура, сегментна терапија је несумњиво медицинска терапија, али с обзиром на карактер аплицираних терапијских средстава она дивергира на две терапије, од којих се једна од њих може назвати алтернативном медицинском терапијом. Сегментна терапија се обавља третманом тзв. Хедових зона, тј. дермотома на којима се манифестује феномен пројектованог бола. Како постоји кореспонденција између Хедових зона и унутрашњих соматских структура, то се деловање на дату унутрашњу соматску структуру обавља терапијским третманом на кореспондентној Хедовој зони, који се формално своди на транскутану неуростимулацију. Хедове зоне и одговарајуће кореспондентне унутрашње сoматске структуре се идентифукују емпиријским путем и систематизоване су у атласима, који су нужно помоћно средство код примене сегментне терапије, јер поред наведеног садрже и терапеутска средства која треба аплицирати код третмана појединих зона. Дисфункцијa унутрашње соматске структуре не мора се нужно манифествати у виду пројектованог бола на кореспондентној Хедовој зони. Независно од тога да ли се пројектовани бол јавља или не, сегментна терапија се може применити за регулацију дисфункција сваке унутрашње соматске структуре за коју постоји емпиријски установљена кореспондентна Хедова зона. С обзиром на карактер аплицираних терапијских средстава, како је претходно поменуто, може се говорити о два типа сегментне терапије: медицинској и алтернативној сегментној терапији. У медицински заснованој сегментној терапији користе се терапијска средства, чије је деловање медицински испитано и верификовано. То су медикаменти, најчешће аналгетици али и други медикаменти, који се инјектирају у поткожне депое у кореспондентној Хедовој зони, или се површински аплицирају специјалним медицинским фластерима, чиме се омогућава њихова постепена апсорпција. За разлику од њих, у алтернативној сегментној терапији користе се терапијска средства, чији су начини и ефекти деловања непотпуно медицински испитани и верификовани. Најчешће се користе перманентни магнети, електростимулатори, ласери мале снаге, термостимулатори, акупунктурне игле, вентузе, масажа, акупресура итд. Њима се стимулишу нерви у домену Хедових зона, чиме се посредно делује на кореспондентне унутрашње соматске структуре.
Покажи послате коментаре (0)
Убаци нови коментар
Име:
Коментар:
 
Министарство здравља Републикe Србијe, Немањина 22-26
Сва права задржана