www.zdravlje.gov.rs
Са подацима од: 15.04.2009.


ТРАДИЦИОНАЛНА (КОМПЛЕМЕНТАРНА И АЛТЕРНАТИВНА) МЕДИЦИНА

                                                                                                                                                                                                                                     
 ПочетнаУ развијеним земљамаРазвојни пут Систематизација метода
Преглед метода у Србији
СУ ЂОК (SU JOK) ТЕРАПИЈАСу Ђок терапија је ауторско дело проф. Park Јае Wоо-а из Јужне Кореје. Научна провера валидности Су Ђок терапије реализована је научно-истраживачким методама на државним клиникама у земљама бившег СССР-а. Поред тога, додатни допринос пружили су и радови индивидуалне примене обучених практичара широм света, укључујући и практичаре из Србије и бивше Југославије. Многи од резултата су објављени у зборницима радова Међународне Су Ђок Академије и стручним часописима Су Јок Акупунктуре. Су Ђок терапију чини скуп метафизичких дијагностичко-терапијских метода, усклађених са проблемом, нивоом и структуром поремећаја стања здравља, а место извођења су шака (Су) и стопало (Ђок). У том циљу развијени су и потврђени дијагностичко-терапијски системи: системи кореспонденције телу (системи физичке сличности телу), енергетски систем примењен на кореспондентним меридијанима, емоционални систем примењен на кореспондентним меридијанима и систем на нивоу менталних разлога примењен на кореспондентним меридијанима. На сваком од њих може се дијагностиковати и третирати како проблем који је запосео тело у целини, тако и онај који је захватио само неки његов део, али и када је захваћена само секција неког дела тела. Технике које се користе су: Су Ђок пресура, Су Ђок магнетотерапија, Су Ђок семенотерапија, Су Ђок акупунктура, Су Ђок моксатерапија, Су Ђок Тwist терапија, Су Ђок масажа, Су Ђок колортерапија као и технике других терапија примењени на Су Ђок кореспондентним системима. Главне карактеристике Су Ђок терапије су: висока ефикасност, апсолутна нешкодљивост, универзалност примене, једноставност и ниски трошкови примене.
Покажи послате коментаре (0)
Убаци нови коментар
Име:
Коментар:
 
Министарство здравља Републикe Србијe, Немањина 22-26
Сва права задржана