www.zdravlje.gov.rs
Са подацима од: 10.05.2018.

Министарство здравља наставља са улагањем у здравствене установе

Министарство здравља наставља са спровођењем мера и активности у циљу додатног унапређења и успостављања бржег, ефикаснијег и квалитетнијег здравственог система у Србији.

 

У том правцу, поред наставка кадровског оснаживања здравственог система, запошљавањем младих медицинских радника и одобравањем стручног усавршавања лекара, односно специјализација, у континуитету се неколико година уназад значајна средства издвајају за изградњу нових и реконструкцију постојећих здравствених објеката, односно за набавку медицинске опреме и инвестиције и инвестиционо одржавање у здравственим установама.

 

Средстава која су расподељена из буџета за набавку медицинске опреме, инвестиције и инвестиционо одржавање у здравственим установама, за период јануар-април 2018.године износе 1.752.800.666,59 динара.

 

Наведеним средствима у првом кварталу ове године набављена је савремена дијагностичка опрема за многобројне здравствене установе у нашој земљи, попут дигиталног мобилног рендген апарата са Ц луком за ОБ Свети Лука у Смедереву, УЗ апарата са сондама за потребе радиологије са уз дијагностиком за ОБ Бор, дигиталног ангиографског апарата за кардиоваскуларне, дијагностичке и интервентне процедуре у ангио сали у ОБ Крушевац, 3 ЕКГ апарата за ОБ Нови Пазар или 2 ЕКГ апарата за потребе хемато-онколошког одељења КЦ Ниш, 2 капнографа за анестезију за ОБ Лозницу и многе друге.

 

Поред тога, у многобројним здравственим установама наставњено је са реконструкцијом и санацијом просторија, кровова, мокрих чворова. Овакви радови извођени су у ОБ Јагодина, ОБ Ћуприја, ОБ Пожаревац, ОБ Неготин, ОБ Кладово, ОБ Бор, ОБ Прокупље, ОБ Пирот...

 

Министарство здравља ће и у наредном периоду наставити са активностима које ће допринети значајном унапређењу услова у нашим здравственим установама, у интересу наших грађана, како пацијената тако и лекара.

 

 

Набављена опрема/инвестициони радови по здравственим установама за период јануар-април 2018. године

 

 

 

Редни

број

Назив здравствене установе

Намена

 

1

КЦ Крагујевац

реконструкција центра за неонатологију клинике за педијатрију

2

Завод за здравствену заштиту радника МУП

санација крова

3

ОБ ``др Лаза Лазаревић``, Шабац

набавка 2  пацијент монитора

4

ОБ ``др Лаза Лазаревић``, Шабац

набавка 2 апарата за анестезију

5

ЗЦ Зајечар

набавка машине за прање веша на електрични погон, капацитет 0а од 90-120 кг

6

ЗЦ Зајечар

набавка апарата за аутоматског калупљења ткива за потребе службе патологије

 

7

ЗЦ Ужице

поправка ангио-сале у ОБ Ужице

8

ОБ``Стефан Високи``, Смедеревска Паланка

 кардиолошки уз апарат

9

ОБ ``Стефан Високи``, Смедеревска Паланка

 ортопедски операциони сто

 

10

ОБ ``Стефан Високи``, Смедеревска Паланка

 операциона лампа са сателитом

 

11

КБЦ ``Бежанијска коса``

набавка респиратора 2 комада

 

12

КБЦ ``Бежанијска коса``

набавка ортопедског операционог стола

 

13

КБЦ ``Бежанијска коса``

набавка дизелелектро агрегата

 

14

ЗЦ Врање

реконструкција косог крова на објекту ДЗ Врање

 

15

 

ЗЦ Врање

санација равног крова на објекту инфективноог одељења

16

ЗЦ Врање

санација равног крова на објекту очног одељења

 

17

ЗЦ Врање

санација проходне терасе на објекту интерног одељења

18

ЗЦ Врање

санација-замена пвц подова на инфективном одељењу

19

ОБ Крушевац

набавка дигиталног ангиографског апарата за кардиоваскуларне, дијагностичке и интервентне процедуре - ангио сала

20

ОБ Бор

набавка уз апарата са сондама за потребе радиологије са уз дијагностиком

21

ОБ Бор

набавка батеријског моторног система за службе ортопедске хирургије са трауматологијом

22

ОБ ``Свети Лука``, Смедерево

набавка апарата за асистирану вентилацију – респиратори-3 ком

23

ОБ ``Свети Лука``, Смедерево

набавка дигиталног мобилног рендген апарата са Ц луком

24

ОБ Лозница

набавка кардиолошког уз апарата са 3 сонде за потребе кард. одсека

25

ОБ Лозница

2 капнографа за анестезију за потребе у гинеколошко-акушерској и орл сали

26

ОБ Лозница

набавка компјутеризованог кераторефрактометра

27

ОБ Лозница

пацијент монитор за потребе јединица интензивне неге- 2 комада

28

ОБ Нови Пазар

набавка 3 ЕКГ апарата

29

ОБ Нови Пазар

набавка холтер ЕКГ-1 ком

30

ГАК ``Народни  фронт``

јачање капацитата одељења за неонатологију гак ``народни фронт``-фаза 2-проширење и адаптација постојећег простора за смештај превремено рођене деце и њихових родитеља, као и за терапију здраве деце

31

ГАК ``Народни  фронт``

обезбеђивање услова за спровођење поступка биомедицински потпомогнутог оплођења

32

Институт за онкологију и радиологију, Србије, Београд

адаптација простора за смештај ЦТ симулатора радиотерапије

33

ЗЦ Кладово

набавка резервних делова за медицински линеарни акцелератор вариан тип 600 ц

34

КЦ Србије, Центар за радиологију и магнетну резонанцу

мобилни рендген апарат- 2ком

35

ГАК  ''Народни фронт''

јачање капацитета Одељења за неонатологију Фаза 2-проширење и адаптација постојећег простора за смештај превремено рођене деце и њихових родитеља, као и за терапију здраве деце –додатна средства, до пуног износа захтева

36

ГАК  ''Народни фронт''

обезбеђивање услова за спровођење поступка биомедицински потпомогнутог оплођења, додатна средства, до пуног износа захтева

37

ГАК ''Народни фронт''

набавка неопходног хируршког инстументаријума, операционог стола – 1 комад,  и операционих лампи-2 комада.

 

38

КБЦ ''Бежанијска коса''

набавка респиратора, 2 комада, додатна средства, до пуног износа захтева,

39

КБЦ ''Бежанијска коса''

набавка ортопедског операционог стола, додатна средства, до пуног износа захтева

40

КБЦ  Земун

набавка ротора за центрифугу са подним хлађењем

41

КБЦ ''Звездара''

набавка рендген апарата за потребе Службе за радиологију и нуклеарну медицину (скопија и графија)

42

Универзитетска дечја клиника ''Тиршова'' Београд

набавка резервних делова за апарат за магнетну резонанцу

43

Универзитетска дечја клиника ''Тиршова'' Београд

набавка резервних делова за плазма стерилизатор

44

КБЦ ''Др Драгиша Мишовић-Дедиње''

санација хидратанске мреже круг ''Б''(бивша жел. болница) и ПП централе у кругу ''Б'' (бивша жел. болница), за објекте болнице за ГАК, и клинике за интерну медицину (Геријатрија)

45

ОБ Ћуприја

РТГ цев за ЦТ скенер brightspeed elite

46

ОБ Крушевац

Операциони сто и операционе лампе

47

КЦ  Ниш

Ултразвучни апарат за потребе Клинике за неурологију

48

ОБ Крушевац

набавка рендген цеви за скенер

49

Клинички центар Србије, Клиника за грудну хирургију

адаптација одељења интензивне неге, клинике за грудну хирургију

50

ОБ ``др Алекса Савић``, Прокупље

адаптација хируршког блока

51

ОБ ``др Алекса Савић``, Прокупље

инсталација централног развода медицинских гасова

52

ОБ ``др Алекса Савић``, Прокупље

промена кровног покривача на објекту гинекологије

53

ОБ ``др Алекса Савић``, Прокупље

промена кровног покривача на објекту неурологије и психијатрије

54

ОБ ``Студеница``, Краљево

набавка и замена ртг цеви

55

ЗЦ Ужице

поправка апарата за магнетну резонанцу

56

КЦ Ниш

портабилни комбиновани апарат за ЕМНГ и ЕП, који би се користио при дијагностици неуомишићних болести код пацијената који су у хоспитализованом стању, као и за потребе потврђивања мождане смрти, клинике за неурологију

57

КЦ Ниш

ЕМНГ апарат који би служио за пружање услуга пацијентима у амбулантним условима, клинике за неурологију

58

Специјална болница за цереброваскуларне болести,  ``Свети Сава``, Београд

поправка ангиографског апарата -замена ртг цеви

59

ОБ Пирот

санација компензације реактивне енергије у трафо-станици

60

КЦ  Ниш

еџосонографски апарат за потребе хемато-онколошког одељења

61

КЦ  Ниш

болнички кревет на електро-погон за потребе хемато-онколошког одељења

62

КЦ  Ниш

дигиталне ваге са висинометром за потребе хемато-онкол.одељења

63

КЦ  Ниш

2 ваге за децу до 20 кг – дигиталне за потребе хемато-онколошког одељења

64

КЦ  Ниш

10 манометра за централни кисеоник-прикључци за потребе хемато-онколошког одељења

65

КЦ  Ниш

вентилатор за интензивну негу – респиратор за потребе хемато-онколошког одељења

66

КЦ  Ниш

2 екг апарата за потребе хемато-онколошког одељења

67

КЦ  Ниш

2 инфузионе шприц пумпе за потребе хемато-онколошког одељења

68

КЦ  Ниш

10 инфузионих пумпи за потребе хемато-онколошког одељења

69

КЦ  Ниш

4 пацијент монитора за потребе хемато-онколошког одељења

70

КЦ  Ниш

суви стерилизатор за потребе хемато-онколошког одељења

71

 

ОБ Лесковац

 

парни стерилизатор 12 сту пролазне коморе са унутрашњим и спољашњим колицима и одговорајућом припремом воде уз уређај

72

 

КЦ Србије

парни стерилизатор 1 сту непролазне коморе са унутрашњим и спољашњим колицима и одговарајућом припремом воде

73

 

ЗЦ Кладово

парни стерилизатор 8 сту пролазне коморе и одговарајућом припремом воде уз уређај са унутрашњим и спољашњим колицима

74

 

ОБ Чачак

парни стерилизатор 8 сту пролазне коморе и одговарајућом припремом воде уз уређај са унутрашњим и спољашњим колицима

75

 

ОБ Параћин

парни стерилизатор 2 сту пролазне коморе са одговарајућом припремом воде уз уређај са унутрашњим и спољашњим колицима-2 ком

76

 

КЦ Ниш

парни стерилизатор 4 СТУ пролазне коморе са одговарајућом припремом воде уз уређај са унутрашња и спољашња колица

77

 

КЦ Србије

парни стерилизатор 6 СТУ пролазне коморе са одговарајућом припремом воде уз уређај и унутрашња и спољашња 78колица-3 ком

78

 

ОБ Горњи Милановац

плазма стерилизатор запремине 45-50 лизтара

79

 

ОБ Смедеревска Паланка

плазма стерилизатор запремине мин. 80 литара

80

 

ОБ Смедерево

плазма стерилизатор запремине мин. 80 литара

81

ОБ Јагодина

плазма стерилизатор запремине мин. 80 литара

82

КБЦ Земун

плазма стерилизатор запремине 30-35 литара

83

КБЦ Земун

плазма стерилизатор запремине мин. 75-80 литара

84

ОБ Лесковац

плазма стерилизатор запремине мин. 75-80 литара

85

ОБ Шабац

плазма стерилизатор запремине мин. 75-80 литара

86

ДЗ Краљево

набавка колпоскопа за гинекологију

87

ДЗ Краљево

ултразвучни апарат са 4 сонде

88

ДЗ Краљево

дигитални РО апарат

89

ЗЦ Аранђеловац

ларингоскопски сет за ендотрахеалну интубацију - 1 комад

90

ЗЦ Аранђеловац

седећа колица -2 комада

91

ЗЦ Аранђеловац

респиратори – 1 комад

92

ЗЦ Аранђеловац

операциони сто-1 комад

93

ЗЦ Аранђеловац

покретни рефлектор са фокусом- 3 комада

94

ЗЦ Аранђеловац

операционе лампе са сателитом -1 комад

95

ЗЦ Аранђеловац

портабилни респиратори-1 комад

96

ЗЦ Аранђеловац

сто за уролошко-гинеколошке прегледе- 3 ком

97

ЗЦ Аранђеловац

стони суви стерилизатор – 3 комада

98

ЗЦ Аранђеловац

ниски медицински лежај- 10 комада

99

ЗЦ Аранђеловац

монитор за праћење виталних функција- 3 ком

100

ЗЦ Аранђеловац

монитор за праћење виталних функција у педијатрији- 1 комад

101

ЗЦ Аранђеловац

набавка лежећих колица - 3 комада

102

ЗЦ Аранђеловац

wood лампе -1 комад

103

ЗЦ Аранђеловац

високомедицински лежај-8 комада

104

ЗЦ Аранђеловац

видеоларингоскоп

105

ЗЦ Аранђеловац

електрохируршки нож – 1 комад

106

ЗЦ Аранђеловац

хидраулични стечер- 3 комада

107

ЗЦ Аранђеловац

цистоскоп – 1 комад

108

ЗЦ Аранђеловац

пулсни оксиметар-4 комада

109

ЗЦ Аранђеловац

ултразвучни апарат  (колор доплер)- 1 комад

110

ЗЦ Аранђеловац

ЕКГ апарат – 2 комада

111

ЗЦ Аранђеловац

дефибрилатор – 2 комада

112

ЗЦ Аранђеловац

холтер крвног притиска и аритмија – 1 комад

113

ЗЦ Аранђеловац

батеријски систем са бушилицом – 1 комад 

114

ОБ  Шабац

кречење и санација мокрих чворова

115

ОБ Лозница

кречење и санација мокрих чворова

116

ОБ  Ваљево

кречење и санација мокрих чворова

117

ОБ Смедерево

кречење и санација мокрих чворова

118

ОБ  "Стефан Високи", Смедеревска Паланка

кречење и санација мокрих чворова

119

ОБ Петровац

кречење и санација мокрих чворова

120

ОБ  Пожаревац

кречење и санација мокрих чворова

121

КЦ  Крагујевац

кречење и санација мокрих чворова

122

ОБ  Јагодина

кречење и санација мокрих чворова

123

ОБ Ћуприја

кречење и санација мокрих чворова

124

ОБ  Параћин

кречење и санација мокрих чворова

125

ОБ  Бор

кречење и санација мокрих чворова

126

ОБ Кладово (ЗЦ)

кречење и санација мокрих чворова

127

ОБ  Неготин (ЗЦ)

кречење и санација мокрих чворова

128

ОБ  Књажевац - ЗЦ

кречење и санација мокрих чворова

129

ОБ  Ужице, одељење Нова Варош , одељење Пожега, одељење Сјеница, Општа болница Прибој, Општа болница Пријепоље

кречење и санација мокрих чворова

130

ОБ  Чачак

кречење и санација мокрих чворова

131

ОБ  Краљево

кречење и санација мокрих чворова

132

ОБ  Нови Пазар

кречење и санација мокрих чворова

133

Специјална болница за прогресивне мишићне и неуромишићне болести Нови Пазар (за лечење 80 и за рехабилитацију 100 постеља)

кречење и санација мокрих чворова

134

ОБ  Крушевац

кречење и санација мокрих чворова

135

ОБ  Алексинац

кречење и санација мокрих чворова

136

Специјална болница за психијатријске болести "Горња Топоница", Ниш

кречење и санација мокрих чворова

137

КЦ  Ниш

кречење и санација мокрих чворова

138

Клиника за стоматологију Ниш

кречење и санација мокрих чворова

139

ОБ  Прокупље

кречење и санација мокрих чворова

140

ОБ  Пирот

кречење и санација мокрих чворова

141

ОБ  Лесковац

кречење и санација мокрих чворова

142

ОБ  Сурдулица (ЗЦ)

кречење и санација мокрих чворова

143

ОБ  Врање

кречење и санација мокрих чворова

144

Специјална болница за плућне болести Сурдулица

кречење и санација мокрих чворова

145

Специјална болница за интерне болести Младеновац

кречење и санација мокрих чворова

146

Специјална болница за цереброваскуларне болести "Свети Сава", Београд

кречење и санација мокрих чворова

147

Специјална болница за болести зависности, Београд

кречење и санација мокрих чворова

148

Специјална болница за церебралну парализу и развојну неурологију, Београд

кречење и санација мокрих чворова

149

Специјална болница за рехабилитацију и ортопедску протетику, Београд

кречење и санација мокрих чворова

150

КБЦ  "Бежанијска Коса", Београд

кречење и санација мокрих чворова

151

КБЦ "Др Драгиша Мишовић - Дедиње", Београд

кречење и санација мокрих чворова

152

КБЦ  "Звездара", Београд

кречење и санација мокрих чворова

153

КБЦ  "Земун", Београд

кречење и санација мокрих чворова

154

КЦ  Србије, Београд

кречење и санација мокрих чворова

155

Институт за онкологију и радиологију Србије, Београд

кречење и санација мокрих чворова

156

Клиника за неурологију и психијатрију за децу и омладину, Београд

кречење и санација мокрих чворова

157

Институт за здравствену заштиту мајке и детета Србије "Др Вукан Чупић", Београд

кречење и санација мокрих чворова

158

Универзитетска дечја клиника, Београд

кречење и санација мокрих чворова

159

Институт за неонатологију, Београд

кречење и санација мокрих чворова

160

ГАК  "Народни фронт", Београд

кречење и санација мокрих чворова

161

Институт за кардиоваскуларне болести "Дедиње", Београд

кречење и санација мокрих чворова

162

Институт за ортопедско-хируршке болести "Бањица", Београд

кречење и санација мокрих чворова

163

Институт за реуматологију, Београд

кречење и санација мокрих чворова

164

Институт за ментално здравље, Београд

кречење и санација мокрих чворова

165

Институт за рехабилитацију, Београд

кречење и санација мокрих чворова

166

Клиника за рехабилитацију "Др Мирослав Зотовић", Београд

кречење и санација мокрих чворова

167

Клиника за психијатријске болести "Др Лаза Лазаревић", Београд

кречење и санација мокрих чворова

168

Завод за психофизиолошке поремећаје и говорну патологију "Др Цветко Брајовић“, Београд

кречење и санација мокрих чворова

169

Институт за трансфузију крви Србије, Београд

кречење и санација мокрих чворова

170

Институт за вирусологију, вакцине и серуме "Торлак",  Београд

кречење и санација мокрих чворова

171

Институт за медицину рада Србије "Др Драгомир Карајовић" (са стационаром), Београд

кречење и санација мокрих чворова

172

ЗЦ  Косовска Митровица

кречење и санација мокрих чворова

173

ЗЦ Аранђеловац

тестера за сечење гипса

174

ЗЦ Аранђеловац

набавка 4 аспиратора

175

КЦ Србије, Клиника за радиологију и магнетну резонанцу

адаптација простора за смештај новог рендген апарата

176

КЦ Србије, Клиника за неурохирургију

санација дела крова

177

КЦ Србије, Клиника за опекотине, пластичну и реконструктивну хирургију

комплетирање разводне мреже медицинских гасова у централизованом разводу

178

КЦ Србије, Клиника за очне болести

реконструкција топле везе-пасареле

179

КЦ Србије, Клинка за ортопедску хирургију и трауматологију

дигитални рендген апарат са опцијом стапања слике

180

КЦ Србије, Клиника за грудну хирургију

ноћни ормарићи за кревете интензивне неге

181

КЦ Србије, Клиника за грудну хирургију

бифазични мануелни дефибрилатор за децу и одрасле

182

КЦ Србије, Клиника за грудну хирургију

пацијент монитори-4 комада

183

КЦ Србије, Клиника за грудну хирургију

инфузионе шприц пумпе-9 комада

184

КЦ Србије, Клиника за кардиологију, одељење стационар 2

поправка уз апарата

185

КЦ Србије, Клиника за очне болести

2 мобилне операционе лампе

186

КЦ Србије, Клиника за очне болести

адаптација постојеће операционе сале за мале хирур. офтам. операције

187

КБЦ Бежанијска коса

надоградња магнетне резонанце-унапређење дијагностике

188

Специјална болница за психијатријске болести, Горња Топоница

ЕЕГ апарат

189

ОБ ``Студеница``, Краљево

респиратор

190

ОБ ``Студеница``, Краљево

апарат за анестезију-1 комад

191

ОБ ``Студеница``, Краљево

противпожарна централа

192

ОБ ``Студеница``, Краљево

дигитализација аналогног мамографа

193

ОБ ``Студеница``, Краљево

транспортни инкубатор

194

ЗЦ  Сурдулица

уз дијагностички апарат за потребе ДЗ Сурдулице

195

ОБ Лесковац

колица за поделу терапије

196

Специјална болница за плућне болести ``Озрен``

инсталација течног кисеоника, санације и реконструкције кисеоничне мреже са проширењем броја потрошача

197

Специјална болница за плућне болести ``Озрен``

Фибероптички бронхоскоп са видео системом

198

ЗЦ Ужице

мониторинг за потребе анестезије

199

ЗЦ Ужице

реконструкција инсталације медицинског кисеоника у згради интерног одељења ОБ Ужице

200

ОБ Пожаревац

мобилни рендген апарат са Ц луком

201

ОБ Пожаревац

2 дефибрилатора

202

ОБ Пожаревац

гастроскоп

203

ОБ Пожаревац

10 пацијент монитора

204

КБЦ Земун

набавка РТГ апарата са плафонским качењем

205

ЗЦ Зајечар

набавка дигиталног рендген апарата

206

ЗЦ Зајечар

интервентна терапија акутног коронарног синдрома у ангио сали

207

ЗЦ Зајечар

резервни део за електронску плочу на принтеру, у мамографској јединици

208

ЗЦ Зајечар

резервни део за рендген апарат - услед квара рендгенске цеви

209

ЗЦ Зајечар

резервни део за дигитални рендген апарат-услед квара штампане плоче

210

ОБ Мајданпек

дигитални рендген апарат

211

ОБ Лесковац

набавка уз апарата са колор доплер опцијом и сондама за абдомен и мека ткива

212

КБЦ Звездара

набавка 2 система за анестезију

213

КБЦ Звездара

набавка 2 респиратора

214

Институт за мајку и дете ``др Вукан Чупић``, Београд

надоградња постојећег апарата ``магнетом аванто (1,5т) на најновији апарат за магнетну резонцу аванто-фит

215

ЗЦ Неготин

уз апарат

216

ОБ Крушевац

набавка уз апарата

217

ОБ Чачак

реанимациони сто са неопаф-ом

218

ОБ Чачак

уз апарат са 2 сонде у педијатрији

219

ОБ Чачак

порођајни сто

220

ОБ Чачак

транспортни инкубатор са респиратором за новорођенчад

221

Дом здравља Медвеђа

дефибрилатор (1 ком)

222

ЗЦ Зајечар

резервни део за ЦТ скенер

223

ЗЦ Зајечар

резеревни део за аналогни  мамограф

224

КБЦ Бежанисјка коса

набавка противпожарних и противдимних врата

225

Дом здравља Нови Пазар

ЕКГ троканални-3 ком

226

Дом здравља Нови Пазар

ултразвучни апарат

227

Дом здравља Нови Пазар

пацијент монитор

 

 

Служба за информисање

Покажи послате коментаре (0)
Убаци нови коментар
Име:
Коментар:
 
Министарство здравља Републикe Србијe, Немањина 22-26
Сва права задржана