www.zdravlje.gov.rs
Са подацима од: 26.02.2018.

Уредбе 2018

Уредба о изменама Уредбе о критеријумима за формирање цена лекова за употребу у хуманој медицини чији је режим издавања на рецепт („Службени гласник Републике Србије“, бр. 14/2018 од 23.02.2018. године).

 

Уредба о изменама Уредбе о критеријумима за формирање цена лекова заупотребу у хуманој медицини чији је режим издавања на рецепт

Покажи послате коментаре (0)
Убаци нови коментар
Име:
Коментар:
 
Министарство здравља Републикe Србијe, Немањина 22-26
Сва права задржана