www.zdravlje.gov.rs
Са подацима од: 20.02.2018.

Извештаји здравствених установа о поступцима спроведених јавних набавки за први квартал 2018

Апотека Вршац

Апотека Вршац

Апотека Вршац

Апотека Вршац

Апотека Вршац

Апотека Вршац

Апотека Вршац

Апотека Вршац

Апотека Вршац

Апотека Вршац

Апотека Вршац

Апотека Вршац

Апотека Вршац

Апотека Вршац

Апотека Вршац

Апотека Вршац

Апотека Вршац

Апотека Пирот

Апотека Пирот

Апотека Пирот

Апотека Пирот

Апотека Пирот

Апотека Пирот

Апотека Пирот

Апотека Пирот

Апотека Пирот

Апотека Пирот 

Дом здравља Бачка Топола

Дом здравља Бачка Топола

Дом здравља Бачка Топола

Дом здравља Бачка Топола

Дом здравља Бачка Паланка

Дом здравља Блаце

Дом здравља Ћићевац

Дом здравља Деспотовац

Дом здравља Голубац

Дом здравља Инђија

Дом здравља Инђија

Дом здравља Инђија

Дом здравља Инђија

Дом здравља Инђија

Дом здравља Тител

Дом здравља Топола

Дом здравља Топола

Дом здравља Топола

Дом здравља Топола

Дом здравља Топола

Дом здравља Топола

Дом здравља Кула

Дом здравља Кула

Дом здравља Кула

Дом здравља Љиг

Дом здравља Мионица

Дом здравља Ниш

Дом здравља Ниш

Дом здравља Ниш

Дом здравља Ниш

Дом здравља Ниш

Дом здравља Ниш

Дом здравља Ниш

Дом здравља Обреновац

Дом здравља Обреновац

Дом здравља Обреновац

Дом здравља Обреновац

Дом здравља Обреновац

Дом здравља Обреновац

Дом здравља Обреновац

Дом здравља Обреновац

Дом здравља Обреновац

Дом здравља Обреновац

Дом здравља Осечина

Дом здравља Уб

Дом здравља Тител

Дом здравља Тител

Дом здравља Ваљево

Дом здравља Ваљево

Дом здравља Ваљево

Дом здравља Забаљ

Дом здравља Земун

Гинеколошко-акушерска клиника  ‘’Народни Фронт’’

Клиника за рехабилитацију Београд

Институт за здравствену заштиту мајке и детета

Институт за здравствену заштиту мајке и детета

Институт за здравствену заштиту мајке и детета

Институт за здравствену заштиту мајке и детета

Институт за здравствену заштиту мајке и детета

Институт за здравствену заштиту мајке и детета

Институт за здравствену заштиту мајке и детета

Институт за здравствену заштиту мајке и детета

Институт за здравствену заштиту мајке и детета

Институт за здравствену заштиту мајке и детета

Институт за здравствену заштиту мајке и детета

Институт за здравствену заштиту мајке и детета

Институт за здравствену заштиту мајке и детета

Институт за здравствену заштиту мајке и детета

Институт за здравствену заштиту мајке и детета

Институт за здравствену заштиту мајке и детета

Институт за здравствену заштиту мајке и детета

Институт за здравствену заштиту мајке и детета

Институт за неонатолгију

Институт за неонатолгију

Институт за неонатолгију

Институт за неонатолгију

Институт за неонатолгију

Институт за неонатолгију

Институт за неонатолгију 

Институт за неонатолгију 

Институт за ортопедско хируршке болести Бањица

Клинички центар Војводине

Клинички центар Војводине

Клинички центар Војводине

Клинички центар Војводине

Клинички центар Војводине 

Општа болница Шабац

Општа болница Шабац

Општа болница Шабац

Општа болница Шабац

Општа болница Шабац

Општа болница Шабац

Општа болница Шабац

Општа болница Шабац

Општа болница Шабац

Општа болница Шабац

Општа болница Шабац

Општа болница Шабац

Општа болница Шабац

Општа болница Шабац

Општа болница Сремска Митровица

Општа болница Сремска Митровица

Општа болница Смедерево

Општа болница Студеница

Завод за јавно здравље Суботица

Завод за јавно здравље Суботица

Специјална болница за рехабилитацију Русанда

Специјална болница за рехабилитацију Русанда 

Специјална болница за рехабилитацију Русанда

Специјална болница за рехабилитацију Русанда

Специјална болница за рехабилитацију Русанда

Специјална болница за рехабилитацију Русанда

Специјална болница за рехабилитацију Русанда

Специјална болница за рехабилитацију Русанда

Специјална болница за рехабилитацију Рибарска Бања

Специјална болница за рехабилитацију Рибарска Бања

Специјална болница за неспецифичне плућне болести Сокобања

Специјална болница за неспецифичне плућне болести Сокобања 

Специјална болница за неспецифичне плућне болести Сокобања  

Специјална болница за неспецифичне плућне болести Сокобања

Специјална болница за неспецифичне плућне болести Сокобања 

Специјална болница за неспецифичне плућне болести Сокобања  

Специјална болница за неспецифичне плућне болести Сокобања

Специјална болница за неспецифичне плућне болести Сокобања

Специјална болница за неспецифичне плућне болести Сокобања

Специјална болница за интерне болести Врњачка Бања

Специјална болница за рехабилитацију Кањижа

Специјална болница за рехабилитацију Кањижа

Специјална болница за рехабилитацију Кањижа

Специјална  болница за рехабилитацију и ортопедску протетику Београд

Општа болница Шабац

Општа болница Сремска Митровица

Универзитетска дечија клиника Београд

Универзитетска дечија клиника Београд 

Здравствени центар Врање

Здравствени центар Врање

Здравствени центар Врање

Здравствени центар Врање

Здравствени центар Врање 

Завод за јавно здравље Сремска Митровица

Завод за јавно здравље Сремска Митровица

Завод за јавно здравље Сремска Митровица

Завод за јавно здравље Пожаревац

Завод за јавно здравље Пожаревац

Завод за јавно здравље Пожаревац

Завод за јавно здравље Пожаревац

Завод за јавно здравље Пожаревац

Завод за јавно здравље Пожаревац

Завод за јавно здравље Пожаревац

Завод за јавно здравље Зрењанин

Завод за јавно здравље Сомбор 

Завод за јавно здравље Сомбор

Завод за јавно здравље Суботица

Завод за јавно здравље Суботица

Завод за јавно здравље Суботица

Завод за јавно здравље Суботица

Завод за јавно здравље Суботица

Завод за јавно здравље Суботица

Завод за јавно здравље Суботица

Завод за јавно здравље Суботица

Завод за јавно здравље Суботица

Завод за јавно здравље Београд

Завод за јавно здравље Београд

Завод за јавно здравље Београд

Завод за јавно здравље Београд

Завод за здравствену заштиту студената Београд

Завод за здравствену заштиту студената Београд

Завод за здравствену заштиту студената Београд

Завод за плућне болести и туберкулозу Ниш

Завод за плућне болести и туберкулозу Ниш 

Покажи послате коментаре (0)
Убаци нови коментар
Име:
Коментар:
 
Министарство здравља Републикe Србијe, Немањина 22-26
Сва права задржана