www.zdravlje.gov.rs
Са подацима од: 09.02.2018.

Извештај компаније Драгер о тренутном стању и функционалности респиратора у ОБ Студеница

 Зхваљујемо се на интересовању за наше сервисне активности у Општој болници „Студеница"у Краљеву.

 

Након наших интевенција у последњих неколико дана извештавамо вас да су сва 4 респиратора произвођача ПКАСЕК у потпуности исправна.

Тренутно стање и функционалност сва четири респиратора РНАСЕН „5АУША™" Опште болнице „Студеница


© „SAVINA™" s/n: artn-0119 , тестиран и исправан
© „SAVINA™" s/n: artn-0124, тестиран и исправан
© „SAVINA™" s/n: artn-0073, тестиран и исправан
© „SAVINA™" s/n: ARTN-0117, тестиран и исправан 

С обзиром да смо поштовали процедуру наше компаније, као и закон Републике Србије, сматрамо неумесним покушај давања нашем раду разних конотација које не одговарају истини

Образложење:

Драгер техника је на основу уговора бр.10-24 од 22.01.2018 и упућеног позива, приступила иницијалном прегледу апарата у најкраћем року, како би констатовала њихово тренутно стање. Након прегледа установљене су одређене неправилности које су успешним сервисним интервенцијама отклоњене. Од иницијализације квара до ствљања апарата у исправно стање, апарати су прописно били обележени како би се избегла њихова употреба утом периоду.

Апарати су тестирани и спремни за клиничку употребу, чиме је обезбеђен несметан рад на сва четири апарата у Општој болници „Студеница" после прекида краћег од два радна дана након првог изласка нашег сервиса на терен.

С обзиром на наше вишедецинијско присуство и деловање наше компаније у складу са препорукама произвођача и законима Републике Србије, изненађени смо неумесним и различитим интерпретацијама нашег рада и стављање истог у неистините контексте који су се појавили у електронским медијима.

 

Драгер техника д.о.о из Београда је предузеће ауторизовано од стране произвођача, послује у оквиру система квалитета (150 13485, 150 9001, 150 14001,В5 ОН5А5 18001 ) и по стандардним оперативним процедурама за област продаје и сервисирања ОНАСЕН апарата које је прописао произвођач (пгадег МесИсаI / пгадетегк СтћН - Немачка) и чије спровођење на територији Републике Србије редовно контролише.

  

 

Покажи послате коментаре (0)
Убаци нови коментар
Име:
Коментар:
 
Министарство здравља Републикe Србијe, Немањина 22-26
Сва права задржана