www.zdravlje.gov.rs
Са подацима од: 12.01.2018.

Извештаји здравствених установа о поступцима спроведених јавних набавки за четврти квартал 2017

Апотека Зрењанин

Апотека Зрењанин

Апотека Зрењанин

Апотека Суботица

Апотека Суботица

Апотека Суботица

Дом здравља  Бољевац

Дом здравља  Блаце

Дом здравља  Деспотовац

Дом здравља  Деспотовац

Дом здравља Инђија

Дом здравља Ражањ

Дом здравља Ражањ

Дом здравља Ражањ

Дом здравља Обреновац

Дом здравља Обреновац

Дом здравља Обреновац

Дом здравља Обреновац

Дом здравља Обреновац

Дом здравља Раковица

Дом здравља Раковица

Дом здравља Раковица

Дом здравља Топола

Дом здравља Топола

Дом здравља Топола

Дом здравља Топола

Дом здравља Топола

Дом здравља Топола

Дом здравља Инђија

Дом здравља Инђија

Дом здравља Инђија

Дом здравља Инђија

Дом здравља Палилула

Дом здравља Палилула

Дом здравља Палилула

Дом здравља Палилула

Дом здравља Палилула

Дом здравља Палилула

Дом здравља Палилула

Дом здравља Палилула

Дом здравља Палилула

Дом здравља Палилула

Дом здравља Уб

Дом здравља Кула

Дом здравља Кула

Дом здравља Кула

Дом здравља Кула

Дом здравља Кула

Дом здравља Кула

Дом здравља Кула

Дом здравља Кула

Дом здравља Кула

Дом здравља Кула

Дом здравља Ваљево

Клиника за психијатриске болести Београд

Клиника за психијатриске болести Београд

Клиника за психијатриске болести Београд

Клиника за рехабилитацију Београд

Клиника за рехабилитацију Београд

Клиника за рехабилитацију Београд

Клинички центар Војводина

Клинички центар Војводина

Здравствени центар Врање

Здравствени центар Врање

Здравствени центар Врање

Институт за Неонаталогију

Институт за Неонатолгију

Институт за Неонатолгију

Институт за Неонатолгију

Институт за Неонатолгију

Институт за Неонатолгију

Институт за Реуматологију

Институт за здравствену заштиту мајке и детета

Институт за здравствену заштиту мајке и детета

Институт за здравствену заштиту мајке и детета

Институт за здравствену заштиту мајке и детета

Институт за здравствену заштиту мајке и детета

Општа болница Параћин

Општа болница Параћин

Општа болница Параћин

Општа болница Параћин

Општа болница Параћин

Општа болница Параћин

Општа болница Параћин

Општа болница Параћин

Општа болница Параћин

Општа болница Параћин

Општа болница Параћин

Општа болница Шабац

Општа болница Шабац

Општа болница Шабац

Општа болница Студеница

Општа болница Сремска Митровица

Општа болница Сремска Митровица

Спецјална болница Врњачка Бања

Спецјална болница Врњачка Бања

Спецјална болница Врњачка Бања

Спецјална болница Меленци

Спецјална болница Меленци

Спецјална болница Ковин

Спецјална болница Ковин

Спецјална болница Ковин

Спецјална болница Ковин

Спецјална болница Ковин

Спецјална болница Ковин

Спецјална болница Ковин

Спецјална болница Ковин

Дечија клиника Тиршова

Завод за јавно здравље Суботица

Завод за јавно здравље Суботица

Завод за јавно здравље Сомбор

Здравствени центар Врање

Завод за здравствену заштиту студената Београд

Завод за здравствену заштиту студената Београд

Завод за здравствену заштиту студената Београд

Завод за здравствену заштиту студената Београд

Завод за здравствену заштиту студената Београд

Завод за здравствену заштиту студената Београд

Завод за здравствену заштиту студената Београд

Покажи послате коментаре (0)
Убаци нови коментар
Име:
Коментар:
 
Министарство здравља Републикe Србијe, Немањина 22-26
Сва права задржана