www.zdravlje.gov.rs
Са подацима од: 18.12.2017.

Извештаји здравствених установа о поступцима спроведених јавних набавки за други квартал 2017.

Апотека Суботица 1

Апотека Суботица 2

Апотека Зрењанин 1

Апотека Зрењанин 2

Апотека Зрењанин 3

Апотека Зрењанин 4

Дом здравља "Др Младен Стојановић", Бачка Паланка 1

Дом здравља "Др Младен Стојановић", Бачка Паланка 2

Дом здравља "Др Младен Стојановић", Бачка Паланка 3

Дом здравља "Др Младен Стојановић", Бачка Паланка 4

Дом здравља Блаце 1

Дом здравља Блаце 2

Дом здравља Блаце 3

Дом здравља Блаце 4

Дом здравља Ћићевац 1 

Дом здравља Ћићевац  2

Дом здравља "Др Милорад Мика Павловић", Инђија 1

Дом здравља "Др Милорад Мика Павловић", Инђија 2

Дом здравља "Др Милорад Мика Павловић", Инђија 3

Дом здравља "Др Милорад Мика Павловић", Инђија 4

Дом здравља "Др Милорад Мика Павловић", Инђија 5

Дом здравља "Др Милорад Мика Павловић", Инђија 6

Дом здравља "Др Милорад Мика Павловић", Инђија 7

Дом здравља "Др Милорад Мика Павловић", Инђија 8

Дом здравља "Др Милорад Мика Павловић", Инђија 9

Дом здравља "Др Милорад Мика Павловић", Инђија 10

Дом здравља "Др Милорад Мика Павловић", Инђија 11

Дом здравља "Др Милорад Мика Павловић", Инђија 12

Дом здравља "Др Милорад Мика Павловић", Инђија 13

Дом здравља "Др Милорад Мика Павловић", Инђија 14

Дом здравља "Др Милорад Мика Павловић", Инђија 15

Дом здравља "Др Милорад Мика Павловић", Инђија 16

Дом здравља "Др Милорад Мика Павловић", Инђија 17

Дом здравља "Др Милорад Мика Павловић", Инђија 18

Дом здравља "Др Милорад Мика Павловић", Инђија 19

Дом здравља "Др Милорад Мика Павловић", Инђија 20

Дом здравља "Др Милорад Мика Павловић", Инђија 21

Дом здравља "Др Милорад Мика Павловић", Инђија 22

Дом здравља "Др Милорад Мика Павловић", Инђија 23

Дом здравља "Др Милорад Мика Павловић", Инђија 24

Дом здравља "Др Милорад Мика Павловић", Инђија 25

Дом здравља "Др Милорад Мика Павловић", Инђија 26

Дом здравља "Др Милорад Мика Павловић", Инђија 27

Дом здравља "Др Милорад Мика Павловић", Инђија 28

Дом здравља "Др Милорад Мика Павловић", Инђија 29

Дом здравља "Др Милорад Мика Павловић", Инђија 30

Дом здравља "Др Милорад Мика Павловић", Инђија 31

Дом здравља "Др Милорад Мика Павловић", Инђија 32

Дом здравља "Др Милорад Мика Павловић", Инђија 33

Дом здравља "Др Милорад Мика Павловић", Инђија 34

Дом здравља "Др Милорад Мика Павловић", Инђија 35

Дом здравља "Др Милорад Мика Павловић", Инђија 36

Дом здравља "Др Милорад Мика Павловић", Инђија 37

Дом здравља "Др Милорад Мика Павловић", Инђија 38

Дом здравља "Др Милорад Мика Павловић", Инђија 39

Дом здравља "Др Милорад Мика Павловић", Инђија 40

Дом здравља "Др Милорад Мика Павловић", Инђија 41

Дом здравља "Др Милорад Мика Павловић", Инђија 42

Дом здравља "Др Милорад Мика Павловић", Инђија 43

Дом здравља "Др Милорад Мика Павловић", Инђија 44

Дом здравља "Др Милорад Мика Павловић", Инђија 45

Дом здравља "Др Милорад Мика Павловић", Инђија 46

Дом здравља "Др Милорад Мика Павловић", Инђија 47

Дом здравља "Др Милорад Мика Павловић", Инђија 48

Дом здравља "Др Милорад Мика Павловић", Инђија 49

Дом здравља "Др Милорад Мика Павловић", Инђија 50

Дом здравља "Др Милорад Мика Павловић", Инђија 51

Дом здравља "Др Милорад Мика Павловић", Инђија 52

Дом здравља "Др Милорад Мика Павловић", Инђија 53

Дом здравља Јагодина 1

Дом здравља Јагодина 2

Дом здравља Јагодина 3

Дом здравља Јагодина 4

Дом здравља Јагодина 5

Дом здравља Јагодина 6

Дом здравља Јагодина 7

Дом здравља Крагујевац

Дом здравља Кула 1

Дом здравља Кула 2

Дом здравља Кула 3

Дом здравља Кула 4

Дом здравља Кула 5

Дом здравља Љиг

Дом здравља Мионица

Дом здравља Младеновац 1

Дом здравља Младеновац 2

Дом здравља Ниш 1

Дом здравља Ниш 2

Дом здравља Нови Сад 1

Дом здравља Нови Сад 2

Дом здравља Обреновац 1

Дом здравља Обреновац 2

Дом здравља Обреновац 3

Дом здравља Обреновац 4

Дом здравља Обреновац 5

Дом здравља Обреновац 6

Дом здравља Обреновац 7

Дом здравља Обреновац 8

Дом здравља Обреновац 9

Дом здравља Обреновац 10

Дом здравља Обреновац 11

Дом здравља Обреновац 12

Дом здравља Обреновац 13

Дом здравља Обреновац 14

Дом здравља Осечина 1

Дом здравља Осечина 2

Дом здравља Осечина 3

Дом здравља "Др Милутин Ивковић" Палилула 1

Дом здравља "Др Милутин Ивковић" Палилула 2

Дом здравља "Др Милутин Ивковић" Палилула 3

Дом здравља "Др Милутин Ивковић" Палилула 4

Дом здравља "Др Милутин Ивковић" Палилула 5

Дом здравља "Др Милутин Ивковић" Палилула 6

Дом здравља "Др Милутин Ивковић" Палилула 7

Дом здравља "Др Милутин Ивковић" Палилула 8

Дом здравља "Др Милутин Ивковић" Палилула 9

Дом здравља "Др Милутин Ивковић" Палилула 10

Дом здравља "Др Милутин Ивковић" Палилула 11

Дом здравља "Др Милутин Ивковић" Палилула 12

Дом здравља "Др Милутин Ивковић" Палилула 13

Дом здравља "Др Милутин Ивковић" Палилула 14

Дом здравља "Др Милутин Ивковић" Палилула 15

Дом здравља "Др Милутин Ивковић" Палилула 16

Дом здравља "Др Милутин Ивковић" Палилула 17

Дом здравља "Др Милутин Ивковић" Палилула 18

Дом здравља "Др Милутин Ивковић" Палилула 19

Дом здравља "Др Милутин Ивковић" Палилула 20

Дом здравља Параћин 1

Дом здравља Параћин 2

Дом здравља Параћин 3

Дом здравља Параћин 4

Дом здравља Параћин 5

Дом здравља Параћин 6

Дом здравља Параћин 7

Дом здравља Параћин 8

Дом здравља Параћин 9

Дом здравља Параћин 10

Дом здравља Раковица 1

Дом здравља Раковица 2

Дом здравља Раковица 3

Дом здравља Раковица 4

Дом здравља Раковица 5

Дом здравља Раковица 6

Дом здравља "Др Милорад Михајловић", Режањ 1

Дом здравља "Др Милорад Михајловић", Режањ 2

Дом здравља "Др Милорад Михајловић", Режањ 3

Дом здравља "Рума" 1

Дом здравља "Рума" 2

Дом здравља "Рума" 3

Дом здравља "Рума" 4

Дом здравља "Рума" 5

Дом здравља "Рума" 6

Дом здравља "Рума" 7

Дом здравља "Рума" 8

Дом здравља "Рума" 9

Дом здравља "Рума" 10

Дом здравља "Рума" 11

Дом здравља "Рума" 12

Дом здравља "Рума" 13

Дом здравља "Рума" 14

Дом здравља "Рума" 15

Дом здравља "Рума" 16

Дом здравља "Рума" 17

Дом здравља Смедерево 1

Дом здравља Смедерево 2

Дом здравља Смедерево 3

Дом здравља Сремска Митровица 1

Дом здравља Сремска Митровица 2

Дом здравља Сремска Митровица 3

Дом здравља Сремска Митровица 4

Дом здравља Сремска Митровица 5

Дом здравља Сремска Митровица 6

Дом здравља Сремска Митровица 7

Дом здравља "Др Јован Јовановић Змај", Стара Пазова 1

Дом здравља "Др Јован Јовановић Змај", Стара Пазова 2

Дом здравља "Др Јован Јовановић Змај", Стара Пазова 3

Дом здравља "Др Јован Јовановић Змај", Стара Пазова 4

Дом здравља "Др Јован Јовановић Змај", Стара Пазова 5

Дом здравља "Др Јован Јовановић Змај", Стара Пазова 6

Дом здравља "Др Јован Јовановић Змај", Стара Пазова 7

Дом здравља "Др Јован Јовановић Змај", Стара Пазова 8

Дом здравља "Др Јован Јовановић Змај", Стара Пазова 9

Дом здравља "Др Јован Јовановић Змај", Стара Пазова 10

Дом здравља "Др Јован Јовановић Змај", Стара Пазова 11

Дом здравља "Др Јован Јовановић Змај", Стара Пазова 12

Дом здравља "Др Јован Јовановић Змај", Стара Пазова 13

Дом здравља Ваљево 1

Дом здравља Ваљево 2

Дом здравља Ваљево 3

Дом здравља Ваљево 4

Дом здравља Ваљево 5

Дом здравља Ваљево 6

Дом здравља Владичин Хан 1

Дом здравља Владичин Хан 2

Дом здравља Владичин Хан 3

Дом здравља Владичин Хан 4

Дом здравља Владичин Хан 5

Дом здравља Вождовац 1

Дом здравља Вождовац 2

Дом здравља Вождовац 3

Дом здравља Вождовац 4

Дом здравља Вождовац 5

Дом здравља Вождовац 6

Дом здравља Вождовац 7

Дом здравља Вождовац 8

Дом здравља Вождовац 9

Дом здравља Вождовац 10

Дом здравља Жабаљ 1

Дом здравља Жабаљ 2

Дом здравља Жабаљ 3

Дом здравља Жабаљ 4

Дом здравља Жабаљ 5

Дом здравља Земун

ГАК "Народни фронт" 1

ГАК "Народни фронт" 2

ГАК "Народни фронт" 3

Институт за кардиоваскуларне болести Војводине 1

Институт за кардиоваскуларне болести Војводине 2

Институт за кардиоваскуларне болести Војводине 3

Институт за кардиоваскуларне болести Војводине 4

Институт за кардиоваскуларне болести Војводине 5

Институт за неонатологију 1

Институт за неонатологију 2

Институт за неонатологију 3

Институт за неонатологију 4

Институт за неонатологију 5

Институт за неонатологију 6

Институт за неонатологију 7

Институт за неонатологију 8

Институт за неонатологију 9

Институт за неонатологију 10

Институт за неонатологију 11

Институт за неонатологију 12

Институт за неонатологију 13

Институт за неонатологију 14

Институт за неонатологију 15

Институт за неонатологију 16

Институт за неонатологију 17

Институт за неонатологију 18

Институт за неонатологију 19

Институт за неонатологију 20

Институт за неонатологију 21

Институт за неонатологију 22

Институт за неонатологију 23

Институт за неонатологију 24

Институт за неонатологију 25

Институт за неонатологију 26

Институт за ортопедско хируршке болести Бањица 1

Институт за ортопедско хируршке болести Бањица 2

Институт за ортопедско хируршке болести Бањица 3

Институт за ортопедско хируршке болести Бањица 4

Институт за реуматологију 1

Институт за реуматологију 2

Институт за реуматологију 3

Институт за здравствену заштиту мајке и детета "Др Вукан Чупић" 1

Институт за здравствену заштиту мајке и детета "Др Вукан Чупић" 2

Институт за здравствену заштиту мајке и детета "Др Вукан Чупић" 3

Институт за здравствену заштиту мајке и детета "Др Вукан Чупић" 4

Институт за здравствену заштиту мајке и детета "Др Вукан Чупић" 5

Институт за здравствену заштиту мајке и детета "Др Вукан Чупић" 6

Институт за здравствену заштиту мајке и детета "Др Вукан Чупић" 7

Институт за здравствену заштиту мајке и детета "Др Вукан Чупић" 8

Институт за здравствену заштиту мајке и детета "Др Вукан Чупић" 9

Институт за здравствену заштиту мајке и детета "Др Вукан Чупић" 10

Институт за здравствену заштиту мајке и детета "Др Вукан Чупић" 11

Институт за здравствену заштиту мајке и детета "Др Вукан Чупић" 12

Институт за здравствену заштиту мајке и детета "Др Вукан Чупић" 13

Институт за здравствену заштиту мајке и детета "Др Вукан Чупић" 14

Институт за здравствену заштиту мајке и детета "Др Вукан Чупић" 15

Институт за здравствену заштиту мајке и детета "Др Вукан Чупић" 16

Институт за здравствену заштиту мајке и детета "Др Вукан Чупић" 17

Институт за здравствену заштиту мајке и детета "Др Вукан Чупић" 18

Институт за здравствену заштиту мајке и детета "Др Вукан Чупић" 19

Институт за здравствену заштиту мајке и детета "Др Вукан Чупић" 20

Институт за здравствену заштиту мајке и детета "Др Вукан Чупић" 21

Клинички центар Војводине 1

Клинички центар Војводине 2

Клинички центар Војводине 3

Клинички центар Војводине 4

Клинички центар Војводине 5

Клинички центар Војводине 6

Клиника за психијатријске болести "Др Лаза Лазаревић" 1

Клиника за психијатријске болести "Др Лаза Лазаревић" 2

Клиника за психијатријске болести "Др Лаза Лазаревић" 3

Клиника за психијатријске болести "Др Лаза Лазаревић" 4

Клиника за психијатријске болести "Др Лаза Лазаревић" 5

Клиника за рехабилитацију "Др Мирослав Зотовић" 1

Клиника за рехабилитацију "Др Мирослав Зотовић" 2

Клиника за рехабилитацију "Др Мирослав Зотовић" 3

Клиника за рехабилитацију "Др Мирослав Зотовић" 4

Клиника за рехабилитацију "Др Мирослав Зотовић" 5

Клиника за рехабилитацију "Др Мирослав Зотовић" 6

Клиника за рехабилитацију "Др Мирослав Зотовић" 7

Клиника за стоматологију Војводине 1

Клиника за стоматологију Војводине 2

Општа болница Горњи Милановац

Општа болница Крушевац 1

Општа болница Крушевац 2

Општа болница Параћин 1

Општа болница Параћин 2

Општа болница Параћин 3

Општа болница Параћин 4

Општа болница Параћин 5

Општа болница Параћин 6

Општа болница Параћин 7

Општа болница Параћин 8

Општа болница Параћин 9

Општа болница Параћин 10

Општа болница Параћин 11

Општа болница Параћин 12

Општа болница Параћин 13

Општа болница Параћин 14

Општа болница Параћин 15

Општа болница Параћин 16

Општа болница Параћин 17

Општа болница Параћин 18

Општа болница Параћин 19

Општа болница Параћин 20

Општа болница Параћин 21

Општа болница Параћин 22

Општа болница Параћин 23

Општа болница Параћин 24

Општа болница "Др Лаза К.Лазаревић", Шабац 1

Општа болница "Др Лаза К.Лазаревић", Шабац 2

Општа болница "Др Лаза К.Лазаревић", Шабац 3

Општа болница "Др Лаза К.Лазаревић", Шабац 4

Општа болница "Др Лаза К.Лазаревић", Шабац 5

Општа болница "Др Лаза К.Лазаревић", Шабац 6

Општа болница "Др Лаза К.Лазаревић", Шабац 7

Општа болница "Др Лаза К.Лазаревић", Шабац 8

Општа болница "Др Лаза К.Лазаревић", Шабац 9

Општа болница "Др Лаза К.Лазаревић", Шабац 10

Општа болница "Др Лаза К.Лазаревић", Шабац 11

Општа болница "Др Лаза К.Лазаревић", Шабац 12

Општа болница "Др Лаза К.Лазаревић", Шабац 13

Општа болница "Др Лаза К.Лазаревић", Шабац 14

Општа болница "Др Лаза К.Лазаревић", Шабац 15

Општа болница "Др Лаза К.Лазаревић", Шабац 16

Општа болница "Свети Лука", Смедерево 1

Општа болница "Свети Лука", Смедерево 2

Општа болница "Свети Лука", Смедерево 3

Општа болница "Свети Лука", Смедерево 4

Општа болница Сремска Митровица 1

Општа болница Сремска Митровица 2

Општа болница Сремска Митровица 3

Општа болница Сремска Митровица 4

Општа болница Сремска Митровица 5

Општа болница Сремска Митровица 6

Општа болница Сремска Митровица 7

Општа болница Сремска Митровица 8

Општа болница Сремска Митровица 9

Општа болница Сремска Митровица 10

Општа болница Сремска Митровица 11

Општа болница Сремска Митровица 12

Специјална болница болести зависности 1

Специјална болница болести зависности 2

Специјална болница за енемску нефропатију

Специјална болница за интерне болести Врњачка Бања

Специјална болница за неспецифичне плућне болести "Сокобања" 1

Специјална болница за неспецифичне плућне болести "Сокобања" 2

Специјална болница за неспецифичне плућне болести "Сокобања" 3

Специјална болница за неспецифичне плућне болести "Сокобања" 4

Специјална болница за неспецифичне плућне болести "Сокобања" 5

Специјална болница за неспецифичне плућне болести "Сокобања" 6

Специјална болница за неспецифичне плућне болести "Сокобања" 7

Специјална болница за неспецифичне плућне болести "Сокобања" 8

Специјална болница за неспецифичне плућне болести "Сокобања" 9

Специјална болница за неспецифичне плућне болести "Сокобања" 10

Специјална болница за неспецифичне плућне болести "Сокобања" 11

Специјална болница за неспецифичне плућне болести "Сокобања" 12

Специјална болница за неспецифичне плућне болести "Сокобања" 13

Специјална болница за рехабилитацију "Бања Кањижа" 1

Специјална болница за рехабилитацију "Бања Кањижа" 2

Специјална болница за рехабилитацију "Бања Кањижа" 3

Специјална болница за рехабилитацију "Бања Кањижа" 4

Специјална болница за рехабилитацију "Бања Кањижа" 5

Специјална болница за рехабилитацију "Русанда" 1

Специјална болница за рехабилитацију "Русанда" 2

Специјална болница за рехабилитацију "Русанда" 3

Специјална болница за рехабилитацију Бујановац

Специјална болница за рехабилитацију и ортопедску протетику

Специјална болница за рехабилитацију "Рибарска бања" 1

Специјална болница за рехабилитацију "Рибарска бања" 2

Специјална болница за рехабилитацију "Рибарска бања" 3

Специјална болница за рехабилитацију "Рибарска бања" 4

Специјална болница за рехабилитацију "Рибарска бања" 5

Специјална болница за рехабилитацију "Рибарска бања" 6

Специјална болница за рехабилитацију "Рибарска бања" 7

Специјална болница за рехабилитацију "Рибарска бања" 8

Универзитетска дечја клиника

Здравствени центар Врање 1

Здравствени центар Врање 2

Здравствени центар Врање 3

Здравствени центар Врање 4

Здравствени центар Врање 5

Здравствени центар Врање 6

Здравствени центар Врање 7

Здравствени центар Врање 8

Здравствени центар Врање 9

Здравствени центар Врање 10

Здравствени центар Врање 11

Здравствени центар Врање 12

Здравствени центар Врање 13

Здравствени центар Врање 14

Здравствени центар Врање 15

Здравствени центар Врање 16

Здравствени центар Врање 17

Здравствени центар Врање 18

Здравствени центар Врање 19

Здравствени центар Врање 20

Здравствени центар Врање 21

Здравствени центар Врање 22

Здравствени центар Врање 23

Здравствени центар Врање 24

Здравствени центар Врање 25

Здравствени центар Врање 26

Завод за хитну медицинску помоћ Ниш 1

Завод за хитну медицинску помоћ Ниш 2

Завод за хитну медицинску помоћ Ниш 3

Завод за хитну медицинску помоћ Ниш 4

Завод за хитну медицинску помоћ Ниш 5

Завод за хитну медицинску помоћ Ниш 6

Завод за хитну медицинску помоћ Ниш 7

Завод за хитну медицинску помоћ Ниш 8

Завод за хитну медицинску помоћ Ниш 9

Завод за јавно здравље Пожаревац

Завод за јавно здравље Сомбор 1

Завод за јавно здравље Сомбор 2

Завод за јавно здравље Сомбор 3

Завод за јавно здравље Суботица 1

Завод за јавно здравље Суботица 2

Завод за јавно здравље Суботица 3

Завод за јавно здравље Суботица 4

Завод за јавно здравље Суботица 5

Завод за јавно здравље Суботица 6

Завод за јавно здравље Суботица 7

Завод за јавно здравље Суботица 8

Завод за јавно здравље Суботица 9

Завод за јавно здравље Врање

Завод за здравствену заштиту студената Београд 1

Завод за здравствену заштиту студената Београд 2

Завод за здравствену заштиту студената Београд 3

Завод за здравствену заштиту студената Београд 4

Завод за здравствену заштиту студената Београд 5

Завод за здравствену заштиту студената Београд 6

Завод за здравствену заштиту студената Београд 7

Завод за здравствену заштиту студената Београд 8

Завод за здравствену заштиту студената Београд 9

Завод за здравствену заштиту студената Београд 10

Завод за здравствену заштиту студената Београд 11

Завод за здравствену заштиту студената Београд 12

Покажи послате коментаре (0)
Убаци нови коментар
Име:
Коментар:
 
Министарство здравља Републикe Србијe, Немањина 22-26
Сва права задржана