www.zdravlje.gov.rs
Са подацима од: 12.11.2015.

П Р Е П О Р У Ч У Ј Е М О


Удружење Србије за Целијакију

celijakija.rs

Пројекат "Развој палијативног збрињавања у Србији"

www.palliativecareserbia.com

Пројекат "Унапређење положаја корисника резиденцијалних установа са интелектуалним и менталним потешкоћама, кроз стварање услова за њихово укључивање у друштво и локалну заједницу" (Отворени загрљај)

otvorenizagrljaj.rsПројекат Интегрисани здравствени информациони систем

www.eu-ihis.rs Пројекат "Пружање унапређених услуга на локалном нивоу" - DILS
Пројекат "Развој здравства Србије" - додатно финансирање
 www.dils.gov.rs

 
www.rzs.gov.rs25.11.2010.

Важне припремне радње за опсежне ИТ активности у оквиру пројеката РЗС-ДФ и ДИЛС


Класични здравствени картони пацијената ће ускоро бити замењени електронским здравственим картонима (ЕЗК).

Да би помогла остваривању овог циља, ИКТ јединица ангажована на пројектима “Развој здравства Србије - Додатно финансирање” (РЗС-ДФ) и “Пружање унапређених услуга на локалном нивоу” (ДИЛС) је током 2010. године прешла више од 10.000 километара и испитала стање ИТ опреме у 158 домова здравља и 39 болница (18 болница које су укључене у РЗС-ДФ, 19 оних укључених у ИПА пројекат, и две болнице које ће болнички информациони систем добити улагањем средстава из ова два пројекта).

Ево неких података о тренутном стању ИТ опреме у 158 домова здравља:

 • 160 сервера;
 • 4.557 радних станица, од којих је већина старија од три године;
 • 2.476 штампача, а и они су углавном старији од три године;
 • У 34 дома здравља већ је уведен електронски картон;
 • Имплементацију електронског картона започело је 18 домова здравља.

До краја 2010, почеће испорука ИТ опреме из ДИЛС пројекта за све домове здравља, и то: преко 200 сервера, више од 5.200 радних станица, 2.600 штампача, 1.300 бар-код читача и остале ИТ опреме, а уз то ће све удаљене амбуланте бити повезане са централним зградама домова здравља којима припадају (преко 1.800 амбуланти).

ИТ Комисија Министарства здравља је у току летњих месеци, уз подршку ИКТ јединице, радила на процени усаглашености софтверских решења пријављених за серификацију (од 10 произвођача) са одредбама Правилника Министарства. У новембру ће, из средстава ДИЛС-а, домовима здравља бити додељени грантови које ће они користити за набавку сертификованих софтвера. У доњој табели је листа сертификованих софтвера, поређаних по абецедном реду.

Назив произвођача

Назив софтвера

Референтна установа

Решење

Записник

Bit total health solutions

Next ZU

ДЗ Чачак

Решење

Записник

ComTrade

PHISYS

ДЗ Крушевац

Решење

Записник

Diyomi Soft

Primar ZZ

Није имплементиран ни у једној установи

Решење

Записник

Elektronski fakultet Niš

Medis.NET

ДЗ Ниш

Решење

Записник

Elektrotehnički fakultet univerzitet u Beogradu

Heliant

ДЗ Вождоавц

Решење

Записник

MCM

MG HealthCare

Није имплементиран ни у једној установи

Решење

Записник

Saga

PHC

ДЗ Краљево

Решење

Записник

Zipsoft

E-Karton

ДЗ Темерин

Решење

Записник
Што се тиче болница (пројекат РЗС-ДФ), недавно је објављен тендер за набавку ИТ опреме за комплетно опремање 20 болница (мрежа и хардвер), а процењена вредност опреме која ће се овим путем набавити је три милиона евра. Имплементација софтвера ће бити обављена 2011. године. Пројекат РЗС-ДФ тесно сарађује са ЕУ пројектом ИПА 2008, који ће обезбедити болнички информациони ситем (ХИС) за још 19 болница. Могуће је да ова два пројекта, заједничким финансирањем, обезбеде ХИС за још неколико болница.

Електронски здравствени картон


Електронски здравствени картон (ЕЗК) је општи (генерички) назив за целокупну прикупљену документацију о лечењу, насталу коришћењем информационих система (ИС) у здравственим установама током различитих епизода лечења пацијента. ЕЗК ће у домовима здравља заменити класични папирни здравствени картон, а у болницама историје болести, са свим извештајима (специјалистички извештаји, лабораторијски резултати, радиолошке дигиталне слике, отпусна писма и друго).

Сви подаци о пацијенту су у електронском картону потпуно безбедни, тачни, и у сваком тренутку доступни овлашћеним лицима. Разноврсни стручни и остали подаци су у ИС-у интегрисани и прегледно структурирани, што омогућава једноставан и брз приступ појединачним информацијама, као и преглед целокупне документације пацијента.

Основни подаци обједињени у електронском здравственом картону су следећи:

 • Административни подаци (име, презиме, подаци о рођењу, пол, адреса, брачно стање, подаци о здравственом осигурању);
 • Подаци о алергијама и осталим критичним стањима пацијента;
 • Историја болести, односно сва документа повезана са историјом одређене болести (дијагнозе, анамнеза, статус, налази, мишљења, ток лечења, отпусна писма…);
 • Резултати лабораторијских анализа;
 • Радиолошке слике (РТГ, ЦТ, МР…);
 • Остале слике (ендоскопија, патологија…);
 • Подаци о примљеној или прописаној терапији;
 • Подаци о упутима за одређене поступке и прегледе;
 • Подаци о извршеним поступцима и прегледима.


Грантови – финансијска подршка пројекта ДИЛС домовима здравља за набавку софтвера


Министарство здравља ће кроз пројекат ДИЛС доделити финансијска средства у укупном износу од око 1 милион евра свим домовима здравља који изразе заинтересованост за набавку сертификованог софтвера. Висина средстава ће зависити од величине дома здравља, тј. од броја запослених и броја удаљених амбуланти. Пројектни тим ће дати пуну подршку домовима здравља у процедури набавке, одабира и имплементације софтвера. Средства ће бити додељена до краја ове године, а набавка софтвера треба да се оконча до краја маја 2011.


Централни информациони сервис – ЦИС


ЦИС представља савремени интернет портал који служи за централизовано прикупљање и коришћење ресурсних података и објављивање шифарника који се користе у здравственом систему Републике Србије.

Министарство здравља је, почетком септембра, обавестило све здравствене установе да су у обавези да уносе и ажурирају своје податке у ЦИС-у (подаци о установи и подаци о запосленима). Техничка подршка здравственим установама приликом коришчења ЦИС-а обезбеђена је преко надлежних института/завода за јавно здравље.
 
Одржано 57. заседање Регионалног комитета Светске здравствене организације - СЗО за Европу у Београду од 17. до 20. септембра 2007.


<<САЗНАЈТЕ ВИШЕ>>


Покажи послате коментаре (0)
Убаци нови коментар
Име:
Коментар:
 
Министарство здравља Републикe Србијe, Немањина 22-26
Сва права задржана