www.zdravlje.gov.rs
Са подацима од: 26.06.2017.

Извештаји здравствених установа о поступцима спроведених јавних набавки за први квартал 2017

Дом здравља Блаце 1

Дом здравља Блаце 2

Дом здравља "Др Милорад Мика Павловић", Инђија 1

Дом здравља "Др Милорад Мика Павловић", Инђија 2

Дом здравља "Др Милорад Мика Павловић", Инђија 3 

Дом здравља "Др Милорад Мика Павловић", Инђија 4 

Дом здравља "Др Милорад Мика Павловић", Инђија 5

Дом здравља "Др Милорад Мика Павловић", Инђија 6 

Дом здравља "Др Милорад Мика Павловић", Инђија 7 

Дом здравља "Др Милорад Мика Павловић", Инђија 8 

Дом здравља "Др Милорад Мика Павловић", Инђија 9

Дом здравља "Др Милорад Мика Павловић", Инђија 10

Дом здравља "Др Милорад Мика Павловић", Инђија 11

Дом здравља "Др Милорад Мика Павловић", Инђија 12

Дом здравља "Др Милорад Мика Павловић", Инђија 13

Дом здравља "Др Милорад Мика Павловић", Инђија 14

Дом здравља "Др Милорад Мика Павловић", Инђија 15

Дом здравља "Др Милорад Мика Павловић", Инђија 16

Дом здравља Младеновац 1

Дом здравља Младеновац 2

Дом здравља Младеновац 3

Дом здравља Младеновац 4

Дом здравља Обреновац 1

Дом здравља Обреновац 2

Дом здравља Обреновац 3

Дом здравља Обреновац 4

Дом здравља Обреновац 5

Дом здравља "Др Милутин Ивковић", Палилула 1

Дом здравља "Др Милутин Ивковић", Палилула 2

Дом здравља "Др Милутин Ивковић", Палилула 3

Дом здравља "Др Милутин Ивковић", Палилула 4

Дом здравља "Др Милутин Ивковић", Палилула 5

Дом здравља Смедерево

Дом здравља Сремска Митровица

Дом здравља "Свети Ђорђе", Топола 1

Дом здравља "Свети Ђорђе", Топола 2

Дом здравља "Свети Ђорђе", Топола 3

Институт за здравствену заштиту мајке и детета "Др Вукан Чупић" 1

Институт за здравствену заштиту мајке и детета "Др Вукан Чупић" 2 

Институт за здравствену заштиту мајке и детета "Др Вукан Чупић" 3 

Институт за здравствену заштиту мајке и детета "Др Вукан Чупић" 4 

Институт за здравствену заштиту мајке и детета "Др Вукан Чупић" 5 

Институт за здравствену заштиту мајке и детета "Др Вукан Чупић" 6 

Институт за здравствену заштиту мајке и детета "Др Вукан Чупић" 7 

Институт за неонатологију

Институт за онкологију Војводине

Клиника за рехабилитацију "Др Мирослав Зотовић" 1

Клиника за рехабилитацију "Др Мирослав Зотовић" 2

Клиника за рехабилитацију "Др Мирослав Зотовић" 3

Клиника за стоматологију Ниш 1

Клиника за стоматологију Ниш 2

Општа болница Шабац "Др Лаза К. Лазаревић" 1

Општа болница Шабац "Др Лаза К. Лазаревић" 2

Општа болница "Свети Лука", Смедерево 1

Општа болница "Свети Лука", Смедерево 2

Специјална болница за психијатријске болести "Ковин" 1

Специјална болница за психијатријске болести "Ковин" 2 

Специјална болница за психијатријске болести "Ковин" 3 

Специјална болница за психијатријске болести "Ковин" 4 

Специјална болница за психијатријске болести "Ковин" 5 

Специјална болница за психијатријске болести "Ковин" 6 

Специјална болница за рехабилитацију "Русанда"

Специјална болница за неспецифичне плућнњ болести "Сокобања"

Завод за јавно здравље Пожаревац 1

Завод за јавно здравље Пожаревац 2

Завод за јавно здравље Зрењанин

Завод за здравствену заштиту студената 1

Завод за здравствену заштиту студената 2

Завод за здравствену заштиту студената 3

Апотека Зрењанин 1

Апотека Зрењанин 2

Апотека Зрењанин 3

Апотека Зрењанин 4

Апотека Зрењанин 5

Апотека Зрењанин 6

Апотека Зрењанин 7

Апотека Зрењанин 8

Апотека Зрењанин 9

Дом здравља Деспотовац

Дом здравља "Др Милорад Мика Павловић", Инђија

Дом здравља Крагујевац

Дом здравља Кула 1

Дом здравља Кула 2

Дом здравља Кула 3

Дом здравља Кула 4

Дом здравља Кула 5

Дом здравља Мионица

Дом здравља Младеновац

Дом здравља Ниш

Дом здравља Обреновац 1

Дом здравља Обреновац 2

Дом здравља Обреновац 3

Дом здравља Обреновац 4

Дом здравља Обреновац 5

Дом здравља Параћин

Дом здравља "Др Драган Фундук", Пећинци

Дом здравља "Др Милорад Михајловић", Ражањ

Дом здравља "Др Јован Јовановић Змај", Стара Пазова 1

Дом здравља "Др Јован Јовановић Змај", Стара Пазова 2

Дом здравља "Др Јован Јовановић Змај", Стара Пазова 3

Дом здравља "Др Јован Јовановић Змај", Стара Пазова 4

Дом здравља "Др Јован Јовановић Змај", Стара Пазова 5

Дом здравља "Др Јован Јовановић Змај", Стара Пазова 6

Дом здравља "Др Јован Јовановић Змај", Стара Пазова 7

Дом здравља "Др Јован Јовановић Змај", Стара Пазова 8

Дом здравља "Др Јован Јовановић Змај", Стара Пазова 9

Дом здравља Уб 1

Дом здравља Уб 2

Дом здравља Вождовац

ГАК "Народни фронт" 1

ГАК "Народни фронт" 2

ГАК "Народни фронт" 3

Институт за неонатологију

Институт за онкологију Војводине

КБЦ "Др Драгиша Мишовић - Дедиње"

Клинички центар Војводине 1

Клинички центар Војводине 2

Клинички центар Војводине 3

Клинички центар Војводине 4

Клиника за психијатријске болести "Др Лаза Лазаревић" 1

Клиника за психијатријске болести "Др Лаза Лазаревић" 2

Клиника за психијатријске болести "Др Лаза Лазаревић" 3

Клиника за стоматологију Војводине 1

Клиника за стоматологију Војводине 2

Клиника за стоматологију Војводине 3

Клиника за стоматологију Војводине 4

Клиника за стоматологију Војводине 5

Клиника за стоматологију Војводине 6

Клиника за стоматологију Војводине 7

Клиника за стоматологију Војводине 8

Клиника за стоматологију Војводине 9

Клиника за стоматологију Војводине 10

Клиника за стоматологију Војводине 11

Клиника за стоматологију Војводине 12

Клиника за стоматологију Војводине 13

Клиника за стоматологију Војводине 14

Клиника за стоматологију Војводине 15

Општа болница "Ђорђе Јоановић", Зрењанин 1

Општа болница "Ђорђе Јоановић", Зрењанин 2

Општа болница "Ђорђе Јоановић", Зрењанин 3

Општа болница "Ђорђе Јоановић", Зрењанин 4

Општа болница "Ђорђе Јоановић", Зрењанин 5

Општа болница Параћин 1

Општа болница Параћин 2

Општа болница Параћин 3

Општа болница Параћин 4

Општа болница Параћин 5

Општа болница Параћин 6

Општа болница Параћин 7

Општа болница Параћин 8

Општа болница Параћин 9

Општа болница Параћин 10

Општа болница Параћин 11

Општа болница Параћин 12

Општа болница Параћин 13

Општа болница Параћин 14

Општа болница Параћин 15

Општа болница Параћин 16

Општа болница Параћин 17

Општа болница Параћин 18

Општа болница Параћин 19

Општа болница Параћин 20

Општа болница Параћин 21

Општа болница "Др Лаза К. Лазаревић", Шабац 1

Општа болница "Др Лаза К. Лазаревић", Шабац 2

Специјална болница за неспецифичне плућне болести "Сокобања" 1

Специјална болница за неспецифичне плућне болести "Сокобања" 2

Специјална болница за рехабилитацију "Бања Кањижа" 1

Специјална болница за рехабилитацију "Бања Кањижа" 2

Специјална болница за рехабилитацију "Бања Кањижа" 3

Специјална болница за рехабилитацију "Бања Кањижа" 4

Специјална болница за рехабилитацију "Бања Кањижа" 5

Специјална болница за рехабилитацију "Бања Кањижа" 6

Специјална болница за рехабилитацију "Бања Кањижа" 7

Специјална болница за рехабилитацију "Рибарска бања"

Специјална болница за рехабилитацију и ортопедску протетику 1

Специјална болница за рехабилитацију и ортопедску протетику 2

Специјална болница за рехабилитацију и ортопедску протетику 3

Специјална болница за рехабилитацију и ортопедску протетику 4

Специјална болница за рехабилитацију и ортопедску протетику 5

Универзитетска дечја клиника

Завод за хитну медицинску помоћ Ниш

Завод за јавно зравље Суботица 1

Завод за јавно зравље Суботица 2

Завод за јавно зравље Суботица 3

Завод за јавно зравље Суботица 4

Завод за јавно зравље Суботица 5

Завод за јавно зравље Суботица 6

Завод за јавно зравље Суботица 7

Завод за јавно зравље Суботица 8

Завод за јавно зравље Суботица 9

Завод зајавно здравље Врање

Покажи послате коментаре (0)
Убаци нови коментар
Име:
Коментар:
 
Министарство здравља Републикe Србијe, Немањина 22-26
Сва права задржана