www.zdravlje.gov.rs
Са подацима од: 21.04.2017.

Ставови грађана о задовољству јавним услугама у примарној здравственој заштити – Приказ налаза истраживања

Истраживање је спроведено у периоду између 6. и 29. децембра 2016. године на случајном, стратификованом и репрезентативном узорку рађеном за целу Србију, без Косова. Анализа се фокусирала на пет релевантних области у погледу задовољства грађана здравственим услугама на нивоу примарне здравствене заштите: ефикасност и квалитет, задовољство и очекивања, злоупотребе, дискриминација и информисаност. Резултати фокус група су информисали анализу упитника и пружили јој квалитативну димензију. Општи закључак који се може понудити јесте да задовољство грађана здравственим услугама домова здравља преовлађује над незадовољством. Резултати истраживања показују да већина грађана користи пре свега услуге државних домова здравља, преко 80% грађана у последњих шест месеци било у посети дому здравља, као и да је 85% грађана задовољно последњом посетом.

 

 

Ставови грађана о задовољству јавним услугама у примарној здравственој заштити – Приказ налаза истраживања 

Покажи послате коментаре (0)
Убаци нови коментар
Име:
Коментар:
 
Министарство здравља Републикe Србијe, Немањина 22-26
Сва права задржана