www.zdravlje.gov.rs
Са подацима од: 31.03.2017.

У КЦС за реновирање и санацију објекта уложено близу 260.000.000 динара

Реновирање Клинике за инфективне болести је само једно у низу улагања које је предузето у Клиничком центру Србије (КЦС), у склопу активности ове установе ка омогућавању квалитетног збрињавања и пружања најбоље здравствене услуге за више од милион пацијената годишње, као и напора Министарства здравља ка унапређењу и осавремењивању здравственог система Републике Србије.

У протекле три године, на текуће одржавање свих објеката КЦС утрошено је збирно близу 260.000.000 динара. Предметна средства утошена су за грађевинске радове, радове на инсталацијама воде и канализације, електро и машинске инсталације.

У 2016.години средствима из буџета Владе Републике Србије (више од 70 милиона динара), реновирана је Прва хируршка клиника, а део средстава утошен је и у реновирање Клинике за грудну хирургију и пулмологију и бивше интерне А клинике. За реконструкцију одељења за трансплантацију коштане сржи КЦС је издвојио око 40 милиона динара, а министарство око 20 милиона. За изградњу недавно отворене, најсавременије ангио-сале, набавку заштитне опреме од јонизујећег зрачења као и адаптацију простора сале у Ургентном центру, Министарство здравља и КЦС су определили близу 57 милиона динара.

 

За потребе Клинике за инфективне и тропске болести је утрошено око 18.500.000 динара.

На овој Kлиници је у протекле две године део спољашње столарије замењен новом ПВЦ столаријом на одељењима хепатитиса. Обављени су радови на обнови магистралних водова грејања у две зграде, Павиљон I и II, комплетно је реконструисан део крова над делом интензивне неге који је прокишњавао.

 

На одељењу VI је сређена болесничка трпезарија. У протеклих годину дана на одељењу VI су комплетно реновирана два полуизолациона бокса са припадајућим предпростором, реинсталисан је систем магистралних цеви грејања, са новим манометарским и вентилским системом контроле. Недавно је урађена комплетна санација болесничког тоалета и започети су унутрашњи радови на ходнику. Услед немогућности да се поједине етаже или вертикале у потпуности испразне а пацијенти преселе на другу локацију, да би се радови на Клиници несметано одвијали, изводе се етапно, односно радови се изводе на делу одељења док се у другом делу обавља редовна медицинска делатност. Због специфицности патологије и непостојања алтернативне инфектолошке установе на територији града није могуће значајније, чак ни на краће време смањити капацитет установе а да не настане проблем у збрињавању инфектолошких болесника.

Стога се радови на комплетном објекту изводе етапно, део по део, уз пуно обављање медицинске делатности и збрињавање пацијената.

Наставак радова на одељењу VI иде следећом динамиком: управо се реконструишу и уређују две собе и припадајући део ходника, (да би се у осталима одвијало збрињавање пацијената) затим следи започињање радова у Пријемној амбуланти (сређивање амбуланте за преглед критичних болесника (бокс 19), који укључује комплетну реконструкцију овог бокса због побољшања функционалности), те замена све столарије на боксевима за преглед болесника (посто је досадашња дрвена дотрајала биће замењена са ПВЦ). У зависности од обима посла (како се ради о старим објектима, а у зависности од стања зидова могуће је да ће доћи до значајног повећања посла, што ће мајстори моћи да процене тек по започињању радова) у плану је и наставак молерско фарбарских радова на одељењу VIII као и завршетак завршне обраде шпалетни (око оквира прозора) на одељењу хепатологије...

У плану је наставак унутрашњег сређивања одељења VI,замена до сада незамењене градјевинске столарије на свим павиљонима и пријемним боксовима у пријемној амбуланти, кречење и фарбање столарије на одељењу VIII (већ је обезбеђен потрошни материјал), као и почетак радова на грађевинској лимарији и сређивању кровова у циљу спречавања прокишњавања (за ове радове је урађен предмер и предрачун трошкова).

Са више од седам хиљада запослених, КЦС је највећи је пружалац здравствених услуга у Србији и један од највећих у Европи, у којем се годишње збрине више од милион пацијената. У стационарној делатности КЦС годишње се лечи више од 90 000 болесника, оствари се више од 950 000 болесничких дана лечења, обави преко 50 000 операција и више од 7.000 порођаја. У дневним болницама годишње се лечи 25 000 болесника и обави преко 5.000 операција.

Клинички центар Србије, у сарадњи са Министарством здравља, континуирано и интензивно ради на унапређењу нивоа здравствених услуга које пружа пацијентима, као и на одржавању и унапређењу својих капацитета и услова достојних и пацијената и лекара.

Покажи послате коментаре (0)
Убаци нови коментар
Име:
Коментар:
 
Министарство здравља Републикe Србијe, Немањина 22-26
Сва права задржана