www.zdravlje.gov.rs
Са подацима од: 24.03.2017.

Уништавање психоактивних супстанци и прекурсора у складу са законом

Поводом навода појединих штампаних и електронских медија, а који се односе на поступак у вези са уништавањем психоактивних супстанци и прекурсора одузетих од осуђеног Милана Зарубице одузетих на основу пресуде Вишег суда у Београду број СПК-По1-41/2015 од 23.04.2015. године, у циљу информисања јавности Министарство здравља износи следеће чињенице:

Министарство здравља је по пресуди Вишег суда упутило захтев Комисији Владе РС за контролу поступака уништавања одузетих психоактивних контролисаних супстанци да у складу са утврђеним процедурама спроведе поступак уништења опојних дрога и затражило стручно мишљење од Комисије за психоактивне контролисане супстанце и Комисије за прекурсоре у вези са супстанцама које се налазе у пресуди Вишег суда. Комисија је донела мишљење да неке од супстанци припадају психоактивним супстанцама, а неке прекурсорима.

У складу са Законом о психоактивним контролисаним супстанцама, Инспекција за производњу и промет психоактивних контролисаних супстанци и прекурсора, је надлежна за узорковање психоактивних супстанци за испитивиање и физичко- хемијску анализу, због чега је ради утврђивања количине и врсте психоактивних супстанци предмет упућен Сектору за инспекцијске послове на даље поступање. Након извршене класификације супстанци исте ће бити уништене од стране Комисије Владе РС за контролу поступака уништавања одузетих психоактивних контролисаних супстанци а које се сматрају психоактивним контролисаним супстанцама, док ће се прекурсори уништити у складу са прописима којима се уређује опасан отпад.

Истичемо да Министарство здравља поступа у складу са законом и у најбољем интересу грађана Републике Србије, односно да су мере које предузима у оквиру своје надлежности усмерене искључиво на постизање заштите јавног здравља и заштите животне средине. Министарство здравља је мишљења да у обављању стручних послова државне управе, а нарочито оних који представљају ризик по јавно здравље и животну средину нема места испољавању личног анимозитета и повезивању запослених у овом министарству са одређеним политичким структурама или интересним сферама. Напротив мишљења смо да су средства јавног информисања дужна да провере своје изворе и прибаве доказе пре изношења одређених тврдњи у јавност, нарочито када се ради о пословима високог ризика и имајући у виду чињеницу да супротно поступање може имати за последицу кривично дело из члан 343. Кривичног законика.

Покажи послате коментаре (0)
Убаци нови коментар
Име:
Коментар:
 
Министарство здравља Републикe Србијe, Немањина 22-26
Сва права задржана