www.zdravlje.gov.rs
Са подацима од: 23.03.2017.

Извештај са 60. заседања УН Комисије за наркотике у Бечу

60. заседање УН Комисије за наркотике одржано је у периоду од 13-17. марта 2017. године у Бечу.Учешће на заседању узело је неколико стотина учесника из целог света.Представник Србије била је др Јелена Јанковић, руководилац Центра за мониторинг дрога и зависности од дрога у Министарству здравља.

            Теме о којима се говорило на петодневном заседању биле су усмерене на јачање програма UNODC који се односе на примену УН одлука, јачање капацитета и развој Стартегије у области дрога у наредном периоду.Такође је представљена политика у борби против дрога у земаљама учесницама скупа. Разматрани су резултати које су земље учеснице постигле у активностима везаним за смањење понуде и потражње дрога и међународне сарадње у овој области.

            Представница Србије је у свом излагању приказала резултате у области политике дрога које је Министарство здравља остварило у последњих годину дана. Истакнут је значај увођења превентивних програма у школе, са циљем да се код младих јача свест о здравим стиловима живота и указује на штетне последице злоупотребе психоактивних супстанци кроз  едукативне и спортске програме који ће се одвијати у школама након наставе. У Србији ће се Овај програм  спроводити у сарадњи Министарства здравља, Министарства просвете и Министарства омладине и спорта, а посебно ће бити усмерен на на младе са проблемима у понашању, проблемима у породици и проблемима у испуњавању обавеза у школи и у заједници.

            Истакнут је значај међународне сарадње у области дрога у коју је Србија активно укључена. Као један од резултата које је Министарство здравља постигло у протеклој години, приказан је развој алата за мапирање центара за третман зависника, који је Србија успоставила у сарадњи са UNODC. Резултати мапирања спроведеног у Србији приказани су на конференији Европског центра за праћење дрога (EMCDDA) у децембру 2016. године и усвојена је препорука да се ови алати користе у свим земљама региона.

            Такође је истакнуто учешће Србије у развоју регионалног програма за online превенцију зависности од дрога, који је инициран на састанку Помпиду групе Савета Европе 2015. године у Београду. Програм је успостављен у земљама југоисточне Европе.

            У складу са темама на 60. заседању Комнисије, разматрано је питање мера усмерених ка смањењу ризика од употребе нових психоактивних супстанци. Др Јанковић је приказала постигнуте резултате у узради Протокола о Систему раног упозоравања о новим психоактивним супстанцама које је Министарство здравља постигло у сарадњи са EMCDDA. Као резултат активне сарадње Србије са СЗО, UNODC и EMCDDA наглашено је да се Листа контролисаних психаоктивних супстанци редовно ажурира у складу са информацијама о појави нових психоактивних супстанци.

            Министарствo здравља планира да у складу са препорукама усвојеним на 60. заседању CND, спроведе низ активности које ће наставити да унапређују регионалну сарадњу у области дрога.

 

Др Јелена Јанковић

Покажи послате коментаре (0)
Убаци нови коментар
Име:
Коментар:
 
Министарство здравља Републикe Србијe, Немањина 22-26
Сва права задржана