www.zdravlje.gov.rs
Са подацима од: 27.12.2019.

Сектор за инспекцијске послове

План рада Сектора за санитарни надзор и јавно здравље АП Војводине за 2019

План рада Одељења за санитарну инспекцију за 2019. годину

План рада Одељења за здравствену инспекцију за 2019. годину

План рада Одељења за инспекцију за лекове и медицинска средства, психоактивне контролисане супстанце и прекурсоре за 2019. годину.

План инспекцијског надзора здравствене инспекције за 2018. годинуГодисњи известај санитарне инспекције АП Војводине за 2017. годинуГодишњи извештај Одељења за здравствену инспекцију за 2017. годину

Годисњи известај Одељења за санитарну инспекцију за 2017. годину

Годисњи известај одељења за инспекцију за лекове и медицинска средства ПКС и прекурсоре за 2017. годину 

Годишњи извештај о раду за 2016.годину Одељења за инспекцију за лекове и медицинска средства и психоактивне контролисане супстанце и прекурсоре

Годишњи извештај о раду за 2016.годину Одељења за санитарну инспекцију

Годишњи извештај о раду за 2016.годину Одељења за здравствену инспекцију

План рада за 2017.годину Одељења за инспекцију за лекове и медицинска средства и психоактивне контролисане супстанце и прекурсоре

План рада за 2018.годину Одељења за санитарну инспекцију

Годишњи извештај сектора за санитарни надзор и јавно здравље Покрајинског секретаријата за здравство 2016. 

План рада Сектора за санитарни надзор и јавно здравље Покрајинског секретаријата за здравство за 2017.

План рада одељења за инспекцију за лекове и медицинска средства и психоактивне контролисане супстанце и прекурсоре За 2018. Годину

План рада Пoкрајинскoг секретаријата за здравствп сектпр за санитарни надзпр и јавнп здравље

За 2018. Годину

 

 

 

 

 

 

Покажи послате коментаре (0)
Убаци нови коментар
Име:
Коментар:
 
Министарство здравља Републикe Србијe, Немањина 22-26
Сва права задржана