www.zdravlje.gov.rs
Са подацима од: 07.02.2017.

Интегрисани здравствени информациони систем ИЗИС апсолутно заштићен, и функционише у складу са Законом о здравственој документацији и евиденцијама у области здравља

На основу Закона о здравственој документацији и евиденцијама у области здравства (који је у примени од 01. јануара 2017. године, а ступио је на снагу новембра месеца 2014. године), Министарство здравља је почело са имплементацијом Интегрисаног здравственог информационог система (у даљем тексту: ИЗИС). ИЗИС чине: здравствено-статистички систем, информациони ситем организација за обавезно здравствено осигурање, информациони систем здравствених установа, приватне праксе и других правних лица. Наведени Закон је предвидео овлашћено, односно одговорно лице за вођење различитих врста и облика евиденције. На наведени Закон, Повереник за информације од јавног значаја није имао примедбе које сад износи, а то су да није одређено ко треба да руководи базом података, односно ИЗИС-a као целине. Имплементација наведеног система се одвија у етапама, тј. по фазама а предвиђена је и надоградња.

Међутим, како је Министарство здравља почело са имплементацијом овог система, тако је Повереник почео да износи примедбе да није дефинисано, тј. законом регулисано ко се сматра руководиоцем базе података. Имајући у виду наведено, Министарство здравља је иницирало састанке код Повереника, који је похвалио више пута такав гест Министарства, али се у јавности оглашавао као да се Mинистарство понашало крајње пасивно, што није тачно, јер је Министарство здравља по налогу Повереника припремило Нацрт закона о изменама и допунама закона о здравственој документацији и евиденцијама у области здравства, који је достављен и Поверенику на претходно мишљење, а пре упућивања на мишљење осталим надлежним органима, а све у договору са Повереником. Такође, Министарство здравља је предузело и активности на обезбеђењу приступа овој бази података, а сваки неовлашћени приступ (чак и ако се десио) није последица пасивности и немарности Министарства здравља, већ појединаца у здравственој установи који нису знали да правилно користе додељену шифру.

Све евентуалне мањкавости поменутог система се отклањају у континуираној сарадњи са надлежним институцијама, те сматрамо да Министарство здравља поступа у свему крајње професионално и оперативно, односно конструктивно и да нема разлога за било какву негативну реакцију Повереника.

Покажи послате коментаре (0)
Убаци нови коментар
Име:
Коментар:
 
Министарство здравља Републикe Србијe, Немањина 22-26
Сва права задржана