www.zdravlje.gov.rs
Са подацима од: 27.10.2016.

Лончар: Батут да помогне у популационој политици

Министар здравља Златибор Лончар изјавио је данас, на обележавању традиционалних "Батутових дана", да тај институт, као централна превентивна здравствена институција у Србији, треба да помогне стварању боље популационе политике, с обзиром да сваке године изгубимо по “један мањи град”.

 

“Апелујем на Институт Батут да буде један од ослонаца министарки задуженој за популациону политику Славици Ђукић Дејановић, за већи природни прираштај и побољшање демографске слике Србије”, поручио је Лончар.

 

Министар здравља је рекао, на научно-стручном скупу "Батутови дани" са темом "Здравствена исправност воде за пиће у руралном подручју Републике Србије", да је та институција камен темељац здравственог система Србије и да резултати рада тог института то сваке године потврђују.

 

Како је рекао, без помака на плану популационе политике и природног прираштаја ни исправна вода у руралним подручјима нам неће много значити.

 

“Брига за здравље народа је темељ одговорне државне политике. Свој посао одговорно и савесно радите. Ово је изузетно важна тема, а посебно данас када је све мање пијаће воде у свету”, навео је Лончар.

 

Министар је додао да је зато потребан појачан рад на едукацији становништва.

 

Анализа воде за пиће у руралним подручија Србије показала је да су у 33 одсто узорака биле присутне бактерије односно ешерихија коли, објављено је данас у Институту Батут, а министар здравља Златибор Лончар је рекао да ће ти резултати послужити за изналажење најбољих решења која ће поправити квалитет воде у српским селима.

 

Реч је о првом истраживању здравствене исправности воде за пиће и санитрано-хигијенских услова у тзв. малим водоводним системима и индивидуалним бунарима у Србији по методологији Светске здравствене организације (СЗО), речено је на традиционалном научно-стручном скупу "Батутови дани" са темом "Здравствена исправност воде за пиће у руралном подручју Републике Србије".

 

Резултати лабораторијског испитивања воде за пиће поменутих водоводних објеката указују на микробиолошку контаминацију у 33 одсто испитиваних узорака односно присуство бактерије ешерихије коли.

 

Комбинована анализа резултата присуства бактерије ешерихије коли и санитарних ризика издвојила је око 30 одсто сеоских водовода и око 40 одсто индивидуалних бунара у категорију водних објеката који захтевају мере санације вишег и високог приоритета.

 

Лончар рекао да је тај пројекат веома значајан допринос побољшању здравља наше нације.

 

"Министарство здравља са мрежом институтута и завода за јавно здравље, Светском здравственом организацијом и УНЕЦЕ пружили су стручну и финансијску помоћ за анализу стања у водоснабдевању у руралним срединама у Србији, укључујући и здравствене исправности и санитарно-хигијенске услове водоснабдевања", навео је Лончар.

 

Он каже да ће на основу резултата студије бити одређене мере које ће побољсати квалитет воде, те да ће у томо смислу бити сачињена листа приоротета и полазна основа за процену трошкова за санације сеоских водовода.

 

Лончар је истакао значај исправности пијаће воде са апспекта здравља, додајући као важан моменат потребу едиковања становништва и подизања свести о том питању.

 

како је навео, Србија, ипак, остварује брз напредак на том плану, илуструјући то податком да је Заједнички секретаријат СЗО и УНЕЦЕ предложио да Србија председава Бироом Прокола о води и здрављу од 2017. до 2019. године.

 

"Србија тако показује своју преданост у достизању циљев Агенде за одржви развој до 2030. године", навео је Лончар.

 

В.д. директора Института за јавно здравље Србије "Др Милан Јовановић Батут" Верица Јовановић рекла је да је студија о исправности воде рађена у претходних годину дана, а да су најчешћи санитарни ризици на водним објектима настали због одсуства санитарне заштите.

 

Као пример је навела неограђена и необележена изворишта, изворе заграђења који су у близини изворишта, попут несанитарних септичких јама и стајњака, затим одсуство дезинфекције воде за пиће у 71 одсто испитиваних сеоских водовода.

 

Провблем је често, додала је, у нестручном и неадекватном одржавању и управљању системима за снабвдевање водом.

 

Кроз истраживање су идентификовани и квантификовани ризици који могу угрозити здравствену безбедност воде за пиће из водних објеката у руралним срединама и самим тим и здравље корисника, навела је Јовановић.

 

Директорка Републичке дирекције за воде Наташа Милић, наводећи да је та тема веома значајна за спровођење Протокола о води и здрављу, који је Србија ратификовала 2013. године, рекла је да Министарство пољопривреде и заштите животне средине поклања велику пажњу Стратегији за управљање водама и плану управљања водама за слив реке Дунав у Србији.

 

Она је додала да је Министарство пољопривреде учествовало у доношењу Протокола за воду.

 

Оливер Шмол из Регионалне канцеларија СЗО за Европу каже да је Србија показала лидерску позицију кроз рад на истраживању о води у руралној средини.

 

"Не знам ниједну земљу која нема проблема у обезбеђивању исправне воде за пиће у руралним срединама. Србија је уз вођство Батута преузлеа водећу улогу да истражи шта су узорци оваквог стања. Честитам што је Србија преузела обавезу и вођство за контролу Прокола за воду у наредне три године", рекао је Шмол, приметивши да је то први пут да нека земља Југоисточне Европе преузима водећу улогу за спровођење неког протокола.

Покажи послате коментаре (0)
Убаци нови коментар
Име:
Коментар:
 
Министарство здравља Републикe Србијe, Немањина 22-26
Сва права задржана