www.zdravlje.gov.rs
Са подацима од: 08.11.2016.

ОБАВЕШТЕЊЕ ЗА ЈАВНОСТ

ОБАВЕШТЕЊЕ ЗА ЈАВНОСТ

 

            У складу са чланом 9. Закона о безбедности хране („Сл.гласник Р.С“ бр.41/2009), Министарство здравља обавештава јавност да постоји основана сумња у безбедност хране и да би могла представљати ризик по здравље следеће хране:

-          „Јувитана“ крушка – дечја кашица са шећером (128г) – рок употребе 25.01.2019.г.;

-          „Јувитана“ јабука и крушка – дечја кашица са шећером (128г) – рок употребе 26.01.2019.г.;

-          „Јувитана“ кајсија и крушка – дечја кашица са шећером (128г) – рок употребе 03.03.2019.г.;

-          „Јувитана“ банана и јабука – дечја кашица са шећером (128г) – рок употребе 21.07.2019.г.;

-          „Јувитана“ јабука и банана – дечји кашасти воћни са шећером (125мл) – рок употребе 17.02.2018.г.;

-          „Јувитана“ шљива – дечји кашасти воћни са шећером (125мл) – рок употребе 13.12.2017.г.;

-          „Јувитана“ бресква и јабука – дечји кашасти воћни сок садржи природне шечере (125мл) – рок употребе 07.12.2017.г.;

Прoизвoђaч Кoмпaниja ,,Taкoвo” a.д. Гoрњи Mилaнoвaц, прoизвeдeнo у пoгoну у Инђиjи, ул.Крaљa Пeтрa Првoг бб, обавештен је да производи НE OДГOВAРAЈУ сa aспeктa сaдржaja рeзидуa (oстaтaкa) испитaних пeстицидa, схoднo чл.50. Прaвилникa o здрaвствeнoj испрaвнoсти диjeтeтских прoизвoдa (,,Сл.гл.РС” бр.45/2010, 27/2011, 50/2012, 21/2015 И 75/2015), збoг пoвeћaнoг сaдржaja oдрeђeних врстa пeстицидa.

Испитивања је у мониторингу у сарадњи са санитарном инспекцијом урадила лабораторија Градског завода за јавно здравље Београд, схoднo чл.69. Зaкoнa o бeзбeднoсти хрaнe (,,Сл.гл.РС” бр.41/2009) и Прaвилникa o утврђивaњу Гoдишњeг прoгрaмa пoстрeгистрaциoнe кoнтрoлe срeдстaвa зa зaштиту биљa зa 2016.гoдину (,,Сл.гл.РС” бр.45/2016). Мониторинг је извршен 12.10.2016.године.  Резултати обављених лабораторијских испитивања и извештаја о испитивању дати су 28.10.2016.године.

Произвођач је обавештен о наведеном и предузео је мере у складу са Законом о безбедности хране и обавестио санитарну инспекцију о повлачењу производа са тржишта дана 03.11.2016.године.

 

У Београду,

07.11.2016.године

Покажи послате коментаре (0)
Убаци нови коментар
Име:
Коментар:
 
Министарство здравља Републикe Србијe, Немањина 22-26
Сва права задржана