www.zdravlje.gov.rs
Са подацима од: 01.01.2016.

Извештаји здравствених установа о поступцима спроведених јавних набавки за први квартал 2016

Апотека Чачак
Апотека Зрењанин
Апотека Београд
Апотека Ужице
Дом здравља Смедеревска Паланка
Дом здравља Обреновац
Дом здравља Кула
Дом здравља Тител
Дом здравља Осечина
Дом здравља Младеновац
Дом здравља Ћићевац
Дом здравља Нови Сад
Дом здравља Јагодина
Дом здравља Ваљево
Дом здравља Баточина
Дом здравља “Др Драган Фундук” Пећинци
Дом здравља Ниш
Дом здравља Алибунар
Дом здравља Смедерево
Дом здравља Крушевац
Дом здравља "Др Јанош Хаџи" Бачка Топола
Дом здравља "Свети Ђорђе" Топола
Дом здравља Алибунар
Дом здравља Блаце
Дом здравља Владичин Хан
Дом здравља "Др Милутин Ивковић" Палилула
Дом здравља "Др Милорад-Мика Павловић" Инђија
Дом здравља "Др Младен Стојановић" Бачка Паланка
Дом здравља Нови Београд
Дом здравља Раковица
Дом здравља Шабац
Дом здравља Трговиште
Oпшта болница “Др Лаза К. Лазаревић“ Шабац
Oпшта болница “Др Радивој Симовић" Сомбор
Oпшта болница Сремска Митровица
Oпшта болница Горњи Милановац
Специјална болница за за плућне болести "Др Будислав Бабић" Бела Црква
Специјална болница за за плућне болести "Озрен" Сокобања
Специјална болница за неспецифичне плућне болести "Сокобања"
Специјална болница за интерне болести Врњачка Бања
Специјална болница за психијатријске болести "Ковин"
Специјална болница за рехабилитацију "Русанда"
Специјална болница за рехабилитацију "Рибарска бања"
Специјална болница за рехабилитацију и ортопедску протетику
Специјална болница за рехабилитацију "Бања Кањижа"
Клниника за рехабилитацију "Др Мирослав Зотовић"
Клниника болнички центар "Др Драгиша Мишовић"
Институт за кардиоваскуларне болести Војводине Сремска Каменица
Институт за здравствену заштиту мајке и детета Србије "Др Вукан Чупић"
Институт за онкологију Војводине
Институт за реуматологију
Институт за медицину рада Србије "Др Драгомир Карајовић"
Институт за неонатологију
Здравствени центар Врање
Завод за јавно здравље Ужице
Завод за јавно здравље Сремска Митровица
Завод за здравствену заштиту студената Београд
Завод за здравствену заштиту радника "Ниш"
Завод за плућне болести и туберкулозу Ниш
Завод за стоматологију Крагујевац
Завод за стоматологију Зрењанин
Покажи послате коментаре (0)
Убаци нови коментар
Име:
Коментар:
 
Министарство здравља Републикe Србијe, Немањина 22-26
Сва права задржана