www.zdravlje.gov.rs
Са подацима од: 06.11.2012.

Девет нових националних водича добре клиничке праксе у 2012. години

Републичка стручна комисија за израду и имплементацију водича добре клиничке праксе Министарства здравља Републике Србије, уз подршку Агенције за акредитацију здравствених установа Србије (АЗУС) и пројекта "Пружање унапређених услуга на локалном нивоу" - DILS припремила је девет водича добре клиничке у 2012. години.

Водичи су израђени са циљем да помогну здравственим професионалцима да уоче, процене и примене информације, искуства и ставове о најбољој медицинској пракси. Они одржавају и подржавају филозофију и читав покрет медицине односно здравствене заштите засноване на доказима, омогућавају да се држи корак са брзим научним развојем и обезбеђују сусрете науке и праксе, односно ефикасности и ефективности, помажу у доношењу одлуке, смањују варијације у пракси, служе као инструмент начињен од стране професионалаца за професионалце, а који помаже да се редукује неизвесност у медицинској пракси.

Основни критеријум за одабир тема водича била је висока стопа обољевања и смртности у Србији, односно проблеми идентификовани студијом "Оптерећење болестима у Србији".

Преузмите водиче (радне верзије):

Шире верзије водича (радне верзије):
Покажи послате коментаре (0)
Убаци нови коментар
Име:
Коментар:
 
Министарство здравља Републикe Србијe, Немањина 22-26
Сва права задржана