www.zdravlje.gov.rs
Са подацима од: 14.06.2018.

Извештаји здравствених установа о поступцима спроведених јавних набавки за други квартал 2018

Апотека Вршац

Апотека Вршац

Апотека Вршац

Апотека Вршац

Апотека Вршац

Апотека Вршац

Дом здравља Бачка Паланка

Дом здравља Бачка Паланка

Дом здравља Бачка Паланка

Дом здравља Бачка Паланка

Дом здравља Бачка Паланка

Дом здравља Бачка Паланка

Дом здравља Бачка Паланка

Дом здравља Бачка Паланка

Дом здравља Бачка Топола

Дом здравља Бачка Топола

Дом здравља Бачка Топола

Дом здравља Бачка Топола

Дом здравља Бачка Топола

Дом здравља Бачка Топола

Дом здравља Бачка Топола

Дом здравља Блаце

Дом здравља Блаце

Дом здравља Блаце 

Дом здравља Бољевац

Дом здравља Бољевац

Дом здравља Ћићевац

Дом здравља Ћићевац

Дом здравља Ћићевац

Дом здравља Ћићевац

Дом здравља Ћићевац

Дом здравља Ћићевац

Дом здравља Ћићевац

Дом здравља Ћићевац

Дом здравља Деспотовац

Дом здравља Инђија

Дом здравља Инђија

Дом здравља Инђија

Дом здравља Инђија

Дом здравља Инђија

Дом здравља Инђија

Дом здравља Инђија

Дом здравља Инђија

Дом здравља Инђија

Дом здравља Инђија

Дом здравља Инђија

Дом здравља Инђија

Дом здравља Инђија

Дом здравља Инђија

Дом здравља Инђија

Дом здравља Инђија

Дом здравља Инђија

Дом здравља Инђија

Дом здравља Инђија

Дом здравља Инђија

Дом здравља Инђија

Дом здравља Инђија

Дом здравља Инђија

Дом здравља Инђија

Дом здравља Инђија

Дом здравља Инђија

Дом здравља Инђија

Дом здравља Инђија

Дом здравља Инђија

Дом здравља Инђија

Дом здравља Инђија

Дом здравља Инђија

Дом здравља Инђија

Дом здравља Инђија

Дом здравља Инђија

Дом здравља Инђија

Дом здравља Инђија

Дом здравља Инђија

Дом здравља Инђија

Дом здравља Инђија

Дом здравља Инђија

Дом здравља Инђија

Дом здравља Јагодина

Дом здравља Јагодина

Дом здравља Јагодина 

Дом здравља Јагодина 

Дом здравља Јагодина 

Дом здравља Кула

Дом здравља Кула

Дом здравља Кула

Дом здравља Кула

Дом здравља Кула

Дом здравља Кула

Дом здравља Кула

Дом здравља Кула

Дом здравља Кула

Дом здравља Кула

Дом здравља Коцељева

Дом здравља Љиг

Дом здравља Мионица

Дом здравља Младеновац

Дом здравља Младеновац

Дом здравља Младеновац

Дом здравља Младеновац

Дом здравља Ниш

Дом здравља Ниш

Дом здравља Нови Сад

Дом здравља Нови Сад

Дом здравља Обреновац

Дом здравља Обреновац

Дом здравља Обреновац

Дом здравља Обреновац

Дом здравља Обреновац

Дом здравља Обреновац

Дом здравља Обреновац

Дом здравља Обреновац

Дом здравља Обреновац

Дом здравља Обреновац

Дом здравља Обреновац

Дом здравља Обреновац

Дом здравља Обреновац

Дом здравља Обреновац

Дом здравља Обреновац

Дом здравља Обреновац

Дом здравља Обреновац

Дом здравља Обреновац

Дом здравља Осечина

Дом здравља Осечина

Дом здравља Палилула

Дом здравља Палилула

Дом здравља Палилула

Дом здравља Палилула

Дом здравља Палилула

Дом здравља Палилула

Дом здравља Палилула

Дом здравља Палилула

Дом здравља Палилула

Дом здравља Палилула

Дом здравља Палилула

Дом здравља Палилула

Дом здравља Палилула

Дом здравља Палилула

Дом здравља Палилула

Дом здравља Палилула

Дом здравља Палилула

Дом здравља Палилула

Дом здравља Палилула

Дом здравља Палилула

Дом здравља Палилула

Дом здравља Палилула

Дом здравља Раковица

Дом здравља Раковица

Дом здравља Раковица

Дом здравља Раковица 

Дом здравља Раковица

Дом здравља Раковица

Дом здравља Раковица

Дом здравља Раковица

Дом здравља Раковица

Дом здравља Раковица

Дом здравља Раковица

Дом здравља Сремска Митровица

Дом здравља Сремска Митровица

Дом здравља Сремска Митровица

Дом здравља Сремска Митровица

Дом здравља Сремска Митровица

Дом здравља Сремска Митровица

Дом здравља Сремска Митровица

Дом здравља Сремска Митровица

Дом здравља Тител

Дом здравља Тител

Дом здравља Ваљево

Дом здравља Ваљево

Дом здравља Ваљево

Дом здравља Ваљево

Дом здравља Ваљево

Дом здравља Ваљево

Дом здравља Ваљево

Дом здравља Ваљево

Дом здравља Ваљево

Дом здравља Ваљево

Дом здравља Ваљево

Дом здравља Вождовац

Дом здравља Вождовац

Дом здравља Вождовац

Дом здравља Вождовац

Дом здравља Вождовац

Дом здравља Вождовац

Дом здравља Вождовац

Дом здравља Вождовац

Дом здравља Вождовац

Дом здравља Вождовац

Дом здравља Вождовац

Дом здравља Вождовац

Дом здравља Вождовац

Дом здравља Вождовац

Дом здравља Вождовац

Дом здравља Вождовац

Дом здравља Вождовац

Дом здравља Вождовац

Дом здравља Вождовац

Дом здравља Вождовац

Дом здравља Вождовац

Дом здравља Вождовац

Дом здравља Вождовац

Дом здравља Вождовац

Дом здравља Вождовац

Дом здравља Вождовац

Дом здравља Вождовац

Дом здравља Вождовац

Дом здравља Владичин Хан

Дом здравља Владичин Хан

Дом здравља Владичин Хан

Дом здравља Владичин Хан

Дом здравља Владичин Хан

Дом здравља Жабаљ

Дом здравља Жабаљ

Дом здравља Жабаљ

Дом здравља Жабаљ

Дом здравља Жабаљ

Дом здравља Земун

Градски завод за болести плућа и туберкулозу Београд

Градски завод за болести плућа и туберкулозу Београд

Градски завод за болести плућа и туберкулозу Београд

Градски завод за болести плућа и туберкулозу Београд

Градски завод за болести плућа и туберкулозу Београд

Градски завод за болести плућа и туберкулозу Београд 

Институт за здравствену заштиту мајке и детета Београд

Институт за здравствену заштиту мајке и детета Београд 

Институт за здравствену заштиту мајке и детета Београд 

Институт за здравствену заштиту мајке и детета Београд 

Институт за здравствену заштиту мајке и детета Београд 

Институт за здравствену заштиту мајке и детета Београд 

Институт за здравствену заштиту мајке и детета Београд 

Институт за здравствену заштиту мајке и детета Београд 

Институт за здравствену заштиту мајке и детета Београд 

Институт за здравствену заштиту мајке и детета Београд 

Институт за здравствену заштиту мајке и детета Београд 

Институт за здравствену заштиту мајке и детета Београд 

Институт за здравствену заштиту мајке и детета Београд 

Институт за здравствену заштиту мајке и детета Београд  

Институт за здравствену заштиту мајке и детета Београд

Институт за здравствену заштиту мајке и детета Београд

Институт за здравствену заштиту мајке и детета Београд

Институт за здравствену заштиту мајке и детета Београд

Институт за здравствену заштиту мајке и детета Београд

Институт за здравствену заштиту мајке и детета Београд

Институт за здравствену заштиту мајке и детета Београд

Институт за здравствену заштиту мајке и детета Београд

Институт за неонатолгију

Институт за неонатолгију

Институт за неонатолгију

Институт за неонатолгију

Институт за неонатолгију

Институт за неонатолгију

Институт за неонатолгију

Институт за неонатолгију

Институт за неонатолгију

Институт за неонатолгију

Институт за неонатолгију

Институт за неонатолгију

Институт за неонатолгију

Институт за неонатолгију

Институт за неонатолгију

Институт за неонатолгију 

Институт за неонатолгију 

Институт за неонатолгију 

Институт за неонатолгију 

Институт за неонатолгију 

Институт за неонатолгију 

Институт за неонатолгију 

Институт за реуматологију

Клинички центар Војводине

Клинички центар Војводине

Клинички центар Војводине

Клинички центар Војводине

Клинички центар Војводине

Клиника за рехабилитацију Београд

Клиника за рехабилитацију Београд 

Клиника за рехабилитацију Београд 

Клиника за рехабилитацију Београд 

Клиника за рехабилитацију Београд 

Клиника за рехабилитацију Београд 

Клиника за рехабилитацију Београд  

Клиника за рехабилитацију Београд  

Клиника за рехабилитацију Београд  

Клиника за стоматологију Војводине

Клиника за стоматологију Војводине

Клиника за стоматологију Војводине

Клиника за стоматологију Војводине

Клиника за стоматологију Војводине

Клиника за стоматологију Војводине

Клинички центар Војводине

Клинички центар Војводине

Општа болница Шабац

Општа болница Шабац

Општа болница Шабац

Општа болница Шабац

Општа болница Шабац

Општа болница Шабац

Општа болница Шабац

Општа болница Шабац

Општа болница Смедерево

Општа болница Сремска Митровица

Општа болница Сремска Митровица

Општа болница Сремска Митровица

Општа болница Сремска Митровица

Општа болница Сремска Митровица

Општа болница Сремска Митровица

Општа болница Сремска Митровица

Општа болница Сремска Митровица

Општа болница Сремска Митровица

Општа болница Сремска Митровица

Општа болница Сремска Митровица

Општа болница Сремска Митровица

Општа болница Сремска Митровица

Општа болница Сремска Митровица

Општа болница Сремска Митровица

Општа болница Сремска Митровица

Општа болница Сремска Митровица

Општа болница Студеница

Општа болница Зрењанин

Општа болница Зрењанин

Општа болница Зрењанин

Општа болница Зрењанин

Општа болница Зрењанин

Општа болница Зрењанин

Општа болница Зрењанин

Општа болница Зрењанин

Општа болница Зрењанин

Општа болница Зрењанин

Општа болница Зрењанин

Општа болница Зрењанин

Општа болница Зрењанин

Општа болница Зрењанин

Општа болница Зрењанин

Општа болница Зрењанин

Општа болница Зрењанин

Општа болница Зрењанин

Општа болница Зрењанин

Општа болница Зрењанин

Општа болница Зрењанин

Општа болница Зрењанин

Општа болница Зрењанин

Општа болница Зрењанин

Општа болница Зрењанин

Општа болница Зрењанин

Општа болница Зрењанин

Општа болница Зрењанин

Општа болница Зрењанин

Општа болница Зрењанин

Специјална болница Аранђеловац

Специјална болница Аранђеловац 

Специјална болница Аранђеловац 

Специјална болница Аранђеловац 

Специјална болница Аранђеловац 

Специјална болница Аранђеловац 

Специјална болница Аранђеловац 

Специјална болница за рехабилитацију „Русанда“

Специјална болница за рехабилитацију „Русанда“

Специјална болница за рехабилитацију „Русанда“

Специјална болница за рехабилитацију „Русанда“

Специјална болница за рехабилитацију „Русанда“

Специјална болница за рехабилитацију „Русанда“

Специјална болница за рехабилитацију „Русанда“

Специјална болница за рехабилитацију "Рибарска Бања"

Специјална болница за рехабилитацију "Рибарска Бања"

Специјална болница за рехабилитацију "Рибарска Бања"

Специјална болница за рехабилитацију "Рибарска Бања"

Специјална болница за рехабилитацију "Рибарска Бања"

Специјална болница за рехабилитацију "Рибарска Бања"

Специјална болница за рехабилитацију "Рибарска Бања"

Специјална болница за рехабилитацију "Рибарска Бања"

Специјална болница за рехабилитацију "Рибарска Бања"

Специјална болница за рехабилитацију "Рибарска Бања"

Специјална болница за рехабилитацију "Рибарска Бања"

Специјална болница за рехабилитацију "Рибарска Бања"

Специјална болница за рехабилитацију "Рибарска Бања"

Специјална болница за рехабилитацију "Рибарска Бања"

 Специјална болница за неспецифичне плућне болести "Сокобања"

Специјална болница за неспецифичне плућне болести "Сокобања"

Специјална болница за неспецифичне плућне болести "Сокобања"

Специјална болница за неспецифичне плућне болести "Сокобања" 

Специјална болница за неспецифичне плућне болести "Сокобања"

Специјална болница за церебралну парализу и развојну неурологију

Специјална болница за церебралну парализу и развојну неурологију

Специјална болница за церебралну парализу и развојну неурологију

Специјална болница за церебралну парализу и развојну неурологију

Специјална болница за церебралну парализу и развојну неурологију

Специјална болница за церебралну парализу и развојну неурологију

Специјална болница за церебралну парализу и развојну неурологију

Специјална болница за церебралну парализу и развојну неурологију

Специјална болница за церебралну парализу и развојну неурологију

Специјална болница за церебралну парализу и развојну неурологију

Специјална болница за церебралну парализу и развојну неурологију

Специјална болница за церебралну парализу и развојну неурологију

Специјална болница за церебралну парализу и развојну неурологију

Специјална болница за церебралну парализу и развојну неурологију

Специјална болница за церебралну парализу и развојну неурологију

Специјална болница за церебралну парализу и развојну неурологију

Специјална болница за церебралну парализу и развојну неурологију

Специјална болница за церебралну парализу и развојну неурологију

Специјална болница за церебралну парализу и развојну неурологију

Специјална болница за интерне болести Врњачка Бања

Специјална  болница за рехабилитацију и ортопедску протетику Београд 

Специјална  болница за рехабилитацију и ортопедску протетику Београд  

Специјална  болница за рехабилитацију и ортопедску протетику Београд  

Специјална  болница за рехабилитацију и ортопедску протетику Београд  

Специјална  болница за рехабилитацију и ортопедску протетику Београд

Универзитетска дечија клиника Београд

Здравствени центар Врање

Здравствени центар Врање

Здравствени центар Врање

Здравствени центар Врање

Здравствени центар Врање

Здравствени центар Врање

Здравствени центар Врање

Здравствени центар Врање

Здравствени центар Врање

Здравствени центар Врање

Здравствени центар Врање

Здравствени центар Врање

Здравствени центар Врање

Здравствени центар Врање

Здравствени центар Врање

Здравствени центар Врање

Здравствени центар Врање

Здравствени центар Врање

Завод за јавно здравље Пожаревац

Завод за јавно здравље Пожаревац

Завод за јавно здравље Сремска Митровица

Завод за јавно здравље Сремска Митровица

Завод за јавно здравље Сремска Митровица

Завод за јавно здравље Сомбор 

Завод за јавно здравље Сомбор 

Завод за јавно здравље Сомбор 

Завод за јавно здравље Сомбор 

Завод за јавно здравље Зрењанин

Завод за јавно здравље Зрењанин

Завод за јавно здравље Зрењанин

Завод за јавно здравље Зрењанин

Завод за јавно здравље Зрењанин

Завод за јавно здравље Зрењанин

Завод за јавно здравље Зрењанин

Завод за јавно здравље Зрењанин

Завод за јавно здравље Зрењанин

Завод за јавно здравље Зрењанин

Завод за јавно здравље Зрењанин

Завод за јавно здравље Зрењанин

Завод за јавно здравље Зрењанин

Завод за јавно здравље Зрењанин

Завод за јавно здравље Зрењанин

Завод за јавно здравље Зрењанин

Завод за јавно здравље Зрењанин

Завод за јавно здравље Зрењанин

Завод за јавно здравље Зрењанин

Завод за јавно здравље Зрењанин

Завод за јавно здравље Зрењанин

Завод за јавно здравље Зрењанин

Завод за стоматологију Крагујевац

Завод за стоматологију Крагујевац

Завод за здравствену заштиту студената Београд

Завод за здравствену заштиту студената Београд

Завод за здравствену заштиту студената Београд

Завод за здравствену заштиту студената Београд

Завод за здравствену заштиту студената Београд

Завод за здравствену заштиту студената Београд

Завод за здравствену заштиту студената Београд

Завод за здравствену заштиту студената Београд

Завод за здравствену заштиту студената Београд

Завод за здравствену заштиту студената Београд

Завод за здравствену заштиту студената Београд

Завод за здравствену заштиту студената Београд

Завод за здравствену заштиту студената Београд

Завод за здравствену заштиту студената Београд

Завод за здравствену заштиту студената Београд

Завод за здравствену заштиту студената Ниш

Завод за здравствену заштиту студената Ниш

Завод за здравствену заштиту студената Ниш

Завод за здравствену заштиту студената Ниш

Завод за здравствену заштиту студената Ниш

Завод за здравствену заштиту студената Ниш

Завод за здравствену заштиту студената Ниш

Завод за здравствену заштиту студената Ниш

Завод за здравствену заштиту студената Ниш

Завод за здравствену заштиту студената Ниш

Завод за здравствену заштиту студената Ниш

Завод за здравствену заштиту студената Ниш

 

Покажи послате коментаре (0)
Убаци нови коментар
Име:
Коментар:
 
Министарство здравља Републикe Србијe, Немањина 22-26
Сва права задржана