www.zdravlje.gov.rs
Са подацима од: 11.04.2009.


ТРАДИЦИОНАЛНА (КОМПЛЕМЕНТАРНА И АЛТЕРНАТИВНА) МЕДИЦИНА

                                                                                                                                                                                                                                     
 ПочетнаУ развијеним земљамаРазвојни пут Систематизација метода
Преглед метода у Србији
СИСТЕМАТИЗАЦИЈА МЕТОДА ТРАДИЦИОНАЛНЕ МЕДИЦИНЕ  1. Посебна Радна група за традиционалну (комплементарну и алтернативну)  медицину Министарства здравља Србије, која је  дала предлог о коначној форми Правилника о ближим условима, начину и поступку обављања метода и поступака традиционалне медицине, стала је на становиште да све легализоване методе традиционалне медицине  треба сврстати у две групе:  терапијске методе и методе унапређења здравља.  Из разлога везаних за форумулације којима је дефинисана традиционална медицина у Закону о здравственој заштити на који се правилник ослања, међутим, термин методе унапређења здравља који у Закону није био наведен, замењен је термином методе рехабилитације.
  2. Систематизација  легализованих метода традиционалне (комплементарне и алтернативне) медицине је направљена  ради веће прегледности и не искључује друге врсте подела и груписања.
 Покажи послате коментаре (0)
Убаци нови коментар
Име:
Коментар:
 
Министарство здравља Републикe Србијe, Немањина 22-26
Сва права задржана