www.zdravlje.gov.rs
Са подацима од: 25.12.2017.

Извештаји здравствених установа о поступцима спроведених јавних набавки за трећи квартал 2017.

Апотека Суботица 1

Апотека Суботица 2

Апотека Суботица 3

Апотека Суботица 4

Апотека Суботица 5

Апотека Зрењанин 1

Апотека Зрењанин 2

Дом здравља "Др Младен Стојановић", Бачка Паланка 1

Дом здравља "Др Младен Стојановић", Бачка Паланка 2

Дом здравља "Др Младен Стојановић", Бачка Паланка 3

Дом здравља "Др Младен Стојановић", Бачка Паланка 4

Дом здравља "Др Младен Стојановић", Бачка Паланка 5

Дом здравља "Др Младен Стојановић", Бачка Паланка 6

Дом здравља "Др Младен Стојановић", Бачка Паланка 7

Дом здравља "Др Младен Стојановић", Бачка Паланка 8

Дом здравља "Др Младен Стојановић", Бачка Паланка 9

Дом здравља "Др Јанош Хаџи", Бачка Топола

Дом здравља Блаце 1

Дом здравља Блаце 2

Дом здравља Блаце 3

Дом здравља Бољевац

Дом здравља "Др Милорад Мика Павловић", Инђија

Дом здравља Јагодина

Дом здравља "Др Даринка Лукић", Коцељева

Дом здравља Крагујевац

Дом здравља Кула 1

Дом здравља Кула 2

Дом здравља Кула 3

Дом здравља Кула 4

Дом здравља Кула 5

Дом здравља Кула 6

Дом здравља Кула 7

Дом здравља Кула 8

Дом здравља Кула 9

Дом здравља Кула 10

Дом здравља Кула 11

Дом здравља Кула 12

Дом здравља Кула 13

Дом здравља Младеновац 1

Дом здравља Младеновац 2

Дом здравља Младеновац 3

Дом здравља Младеновац 4

Дом здравља Младеновац 5

Дом здравља Младеновац 6

Дом здравља Младеновац 7

Дом здравља Младеновац 8

Дом здравља Младеновац 9

Дом здравља Младеновац 10

Дом здравља Младеновац 11

Дом здравља Младеновац 12

Дом здравља Младеновац 13

Дом здравља Младеновац 14

Дом здравља Младеновац 15

Дом здравља Младеновац 16

Дом здравља Младеновац 17

Дом здравља Нови Београд

Дом здравља Нови Сад

Дом здравља Обреновац 1

Дом здравља Обреновац 2

Дом здравља Осечина

Дом здравља"Др Милутин Ивковић, Палилула 1

Дом здравља"Др Милутин Ивковић, Палилула 2

Дом здравља"Др Милутин Ивковић, Палилула 3

Дом здравља"Др Милутин Ивковић, Палилула 4

Дом здравља"Др Милутин Ивковић, Палилула 5

Дом здравља"Др Милутин Ивковић, Палилула 6

Дом здравља"Др Милутин Ивковић, Палилула 7

Дом здравља"Др Милутин Ивковић, Палилула 8

Дом здравља"Др Милутин Ивковић, Палилула 9

Дом здравља"Др Милутин Ивковић, Палилула 10

Дом здравља"Др Милутин Ивковић, Палилула 11

Дом здравља"Др Милутин Ивковић, Палилула 12

Дом здравља"Др Милутин Ивковић, Палилула 13

Дом здравља"Др Милутин Ивковић, Палилула 14

Дом здравља"Др Милутин Ивковић, Палилула 15

Дом здравља"Др Милутин Ивковић, Палилула 16

Дом здравља"Др Милутин Ивковић, Палилула 17

Дом здравља"Др Милутин Ивковић, Палилула 18

Дом здравља"Др Милутин Ивковић, Палилула 19

Дом здравља"Др Милутин Ивковић, Палилула 20

Дом здравља"Др Милутин Ивковић, Палилула 21

Дом здравља"Др Милутин Ивковић, Палилула 22

Дом здравља"Др Милутин Ивковић, Палилула 23

Дом здравља Параћин 1

Дом здравља Параћин 2

Дом здравља Раковица 1

Дом здравља Раковица 2

Дом здравља Раковица 3

Дом здравља Раковица 4

Дом здравља Раковица 5

Дом здравља Раковица 6

Дом здравља Раковица 7

Дом здравља Раковица 8

Дом здравља Раковица 9

Дом здравља "Др Милорад  Михајловић", Ражањ 1

Дом здравља "Др Милорад  Михајловић", Ражањ 2

Дом здравља Рума

Дом здравља Смедерево 1

Дом здравља Смедерево 2

Дом здравља Сремска Митровица

Дом здравља "Др Јован Јовановић Змај", Стара Пазова

Дом здравља Тител

Дом здравља Уб

Дом здравља Ваљево 1

Дом здравља Ваљево 2

Дом здравља Ваљево 3

Градски завод за болести плућа и туберкулозу, Београд 1

Градски завод за болести плућа и туберкулозу, Београд 2

Градски завод за болести плућа и туберкулозу, Београд 3

Градски завод за болести плућа и туберкулозу, Београд 4

Градски завод за болести плућа и туберкулозу, Београд 5

Градски завод за болести плућа и туберкулозу, Београд 6

Градски завод за болести плућа и туберкулозу, Београд 7

Градски завод за болести плућа и туберкулозу, Београд 8

Институт за неонатологију 1

Институт за неонатологију 2

Институт за неонатологију 3

Институт за неонатологију 4

Институт за неонатологију 5

Институт за неонатологију 6

Институт за неонатологију 7

Институт за ортопедско-хируршке болести "Бањица"

Институт за реуматологију 1

Институт за реуматологију 2

Институт за реуматологију 3

Институт за реуматологију 4

Институт за здравствену заштиту мајке и детета Србије "Др Вукан Чупић" 1

Институт за здравствену заштиту мајке и детета Србије "Др Вукан Чупић" 2

Институт за здравствену заштиту мајке и детета Србије "Др Вукан Чупић" 3

Институт за здравствену заштиту мајке и детета Србије "Др Вукан Чупић" 4

Институт за здравствену заштиту мајке и детета Србије "Др Вукан Чупић" 5

Институт за здравствену заштиту мајке и детета Србије "Др Вукан Чупић" 6

Институт за здравствену заштиту мајке и детета Србије "Др Вукан Чупић" 7

Институт за здравствену заштиту мајке и детета Србије "Др Вукан Чупић" 8

Институт за здравствену заштиту мајке и детета Србије "Др Вукан Чупић" 9

Институт за здравствену заштиту мајке и детета Србије "Др Вукан Чупић" 10

Институт за здравствену заштиту мајке и детета Србије "Др Вукан Чупић" 11

Институт за здравствену заштиту мајке и детета Србије "Др Вукан Чупић" 12

Институт за здравствену заштиту мајке и детета Србије "Др Вукан Чупић" 13

Институт за здравствену заштиту мајке и детета Србије "Др Вукан Чупић" 14

Институт за здравствену заштиту мајке и детета Србије "Др Вукан Чупић" 15

Институт за здравствену заштиту мајке и детета Србије "Др Вукан Чупић" 16

КБЦ "Др Драгиша Мишовић - Дедиње"

Клинички центар Војводине 1

Клинички центар Војводине 2

Клинички центар Војводине 3

Клинички центар Војводине 4

Клиника за психијатријске болести "Др Лаза Лазаревић", Београд

Клиника за рехабилитацију "ДрМирослав Зотовић", Београд 1

Клиника за рехабилитацију "ДрМирослав Зотовић", Београд 2

Клиника за рехабилитацију "ДрМирослав Зотовић", Београд 3

Општа болница Горњи Милановац

Општа болница Крушевац

Општа болница Параћин 1

Општа болница Параћин 2

Општа болница Параћин 3

Општа болница Параћин 4

Општа болница Параћин 5

Општа болница Параћин 6

Општа болница Параћин 7

Општа болница Параћин 8

Општа болница Параћин 9

Општа болница Параћин 10

Општа болница Параћин 11

Општа болница Параћин 12

Општа болница Параћин 13

Општа болница Параћин 14

Општа болница Параћин 15

Општа болница Параћин 16

Општа болница Шабац "Др Лаза К. Лазаревић", Шабац 1

Општа болница Шабац "Др Лаза К. Лазаревић", Шабац 2

Општа болница "Свети Лука", Смедерево 1

Општа болница "Свети Лука", Смедерево 2

Општа болница "Свети Лука", Смедерево 3

Општа болница "Свети Лука", Смедерево 4

Општа болница Сремска Митровица 1

Општа болница Сремска Митровица 2

Општа болница Сремска Митровица 3

Општа болница Сремска Митровица 4

Општа болница Сремска Митровица 5

Општа болница Сремска Митровица 6

Општа болница Сремска Митровица 7

Општа болница Сремска Митровица 8

Општа болница Сремска Митровица 9

Општа болница Сремска Митровица 10

Специјална болница за болести зависности

Специјална болница за интерне болести Врњачка бања 1

Специјална болница за интерне болести Врњачка бања 2

Специјална болница за интерне болести Врњачка бања 3

Специјална болница за неспецифичне плућне болести "Сокобања" 1

Специјална болница за неспецифичне плућне болести "Сокобања" 2

Специјална болница за неспецифичне плућне болести "Сокобања" 3

Специјална болница за неспецифичне плућне болести "Сокобања" 4

Специјална болница за рехабилитацију "Бања Кањижа" 1

Специјална болница за рехабилитацију "Бања Кањижа" 2

Специјална болница за рехабилитацију "Бања Кањижа" 3

Специјална болница за рехабилитацију "Бања Кањижа" 4

Специјална болница за рехабилитацију "Бања Кањижа" 5

Специјална болница за рехабилитацију "Бања Кањижа" 6

Специјална болница за рехабилитацију "Бања Кањижа" 7

Специјална болница за рехабилитацију "Бања Кањижа" 8

Специјална болница за рехабилитацију "Бања Кањижа" 9

Специјална болница за рехабилитацију "Рибарска бања" 1

Специјална болница за рехабилитацију "Рибарска бања" 2

Специјална болница за рехабилитацију "Рибарска бања" 3

Специјална болница за рехабилитацију "Рибарска бања" 4

Специјална болница за рехабилитацију "Рибарска бања" 5

Специјална болница за рехабилитацију "Рибарска бања" 6

Специјална болница за рехабилитацију "Рибарска бања" 7

Специјална болница за рехабилитацију "Рибарска бања" 8

Специјална болница за рехабилитацију "Рибарска бања" 9

Специјална болница за рехабилитацију "Рибарска бања" 10

Специјална болница за рехабилитацију "Рибарска бања" 11

Специјална болница за рехабилитацију "Рибарска бања" 12

Специјална болница за рехабилитацију "Рибарска бања" 13

Специјална болница за рехабилитацију "Русанда" 1

Специјална болница за рехабилитацију "Русанда" 2

Специјална болница за рехабилитацију "Русанда" 3

Специјална болница за рехабилитацију "Русанда" 4

Специјална болница за рехабилитацију "Русанда" 5

Специјална болница за рехабилитацију "Русанда" 6

Специјална болница за рехабилитацију "Русанда" 7

Универзитетска дечја клиника

Здравствени центар Врање 1

Здравствени центар Врање 2

Здравствени центар Врање 3

Здравствени центар Врање 4

Здравствени центар Врање 5

Здравствени центар Врање 6

Здравствени центар Врање 7

Здравствени центар Врање 8

Здравствени центар Врање 9

Здравствени центар Зајечар 1

Здравствени центар Зајечар 2

Завод за хитну медицинску помоћ Ниш

Завод за јавно здравље Суботица 1

Завод за јавно здравље Суботица 2

Завод за јавно здравље Суботица 3

Завод за јавно здравље Суботица 4

Завод за јавно здравље Суботица 5

Завод за јавно здравље Суботица 6

Завод за здравствену заштиту студената Београд 1

Завод за здравствену заштиту студената Београд 2

Завод за здравствену заштиту студената Београд 3

Завод за здравствену заштиту студената Београд 4

Завод за здравствену заштиту студената Београд 5

Завод за здравствену заштиту студената Београд 6

Завод за здравствену заштиту студената Београд 7

Завод за здравствену заштиту студената Београд 8

Завод за здравствену заштиту студената Београд 9

Завод за здравствену заштиту студената Београд 10

Завод за здравствену заштиту студената Београд 11

Завод за здравствену заштиту студената Београд 12

Завод за здравствену заштиту студената Београд 13

Покажи послате коментаре (0)
Убаци нови коментар
Име:
Коментар:
 
Министарство здравља Републикe Србијe, Немањина 22-26
Сва права задржана