www.zdravlje.gov.rs
Са подацима од: 01.04.2016.

Извештаји здравствених установа о поступцима спроведених јавних набавки за други квартал 2016

Апотека Зрењанин
Апотека Суботица
Апотека Велика Плана
Апотека Пирот
Апотека Вршац
Апотека Чачак
Апотека Јагодина
Апотека Ужице
Апотека Београд
Дом здравља "Милоје Хаџић - Шуле" Рача
Дом здравља "Др Симо Милошевић“ Чукарица
Дом здравља Рашка
Дом здравља Мионица
Дом здравља Пирот
Дом здравља Медвеђа
Дом здравља Уб
Дом здравља Стара Пазова
Дом здравља Тутин
Дом здравља Вождовац
Дом здравља Јагодина
Дом здравља Нови Београд
Дом здравља Тител
Дом здравља Рума
Дом здравља "Др Даринка Лукић" Коцељева
Дом здравља Смедеревска Паланка
Дом здравља “Др Милутин Ивковић” Палилула
Дом здравља “др Младен Стојановић” Бачка Паланка
Дом здравља “Др Јанош Хаџи” Бачка Топола
Дом здравља Ковачица
Дом здравља Младеновац
Дом здравља Нови Сад
Дом здравља Трстеник
Дом здравља Владичин Хан
Дом здравља Жабаљ
Дом здравља Баточина
Дом здравља Пећинци
Дом здравља Ћићевац
Дом здравља Смедерево
Дом здравља Шабац
Дом здравља Ваљево
Дом здравља Oбреновац
Дом здравља "Др Милорад-Мика Павловић" Инђија
Дом здравља Ниш
Дом здравља Кула
Дом здравља Раковица
Oпшта болница Крушевац
Oпшта болница Сремска Митровица
Oпшта болница "Студеница" Краљево
Oпшта болница Горњи Милановац
Oпшта болница Пирот
Oпшта болница Кикинда
Oпшта болница Лесковац
Oпшта болница "Др Лаза Лазаревић" Шабац
Oпшта болница "Др Радивој Симоновић" Сомбор
Клинички центар Војводине
Клинички центар Крагујевац 
Специјална болница за церебралну парализу и развојну неурологију
Специјална болница за плућне болести "Озрен" Сокобања
Специјална болница за психијатријске болести Ковин
Специјална болница за интерне болести Врњачка Бања
Специјална болница за интерне болести Младеновац
Специјална болница за рехабилитацију "Русанда"
Специјална болница за рехабилитацију "Рибарска Бања"
Специјална болница за неспецифичне плућне болести "Сокобања"
Специјална болница за рехабилитацују "Буковичка Бања" Аранђеловац
Специјална болница за рехабилитацују "Бања Кањижа" Кањижа
Специјална болница за ендемску нефропатију Лазаревац
Универзитетска дечја клиника
Клиника за рехабилитацију "Др Мирослав Зотовић"
Клиника за психијатријске болести "Др Лаза Лазаревић"
Клиничко-болнички центар "Др Драгиша Мишовић - Дедиње"
Институт за здравствену заштиту мајке и детета Србије "Др Вукан Чупић"
Институт за кардиваскуларне болести Војводине Сремска Каменица
Институт за медицину рада Србије "Др Драгомир Карајовић"
Институт за неонатологију
Завод за здравствену заштиту студената Ниш
Завод за стоматологију Крагујевац
Здравствени центар Врање
Завод за јавно здравље Зрењанин
Завод за јавно здравље Суботица
Завод за јавно здравље Пожаревац
Завод за јавно здравље Ужице
Завод за јавно здравље Лесковац
Завод за јавно здравље Сремска Митровица
Завод за стоматологију Крагујевац
Завод за здравствену заштиту студената Београд
Покажи послате коментаре (0)
Убаци нови коментар
Име:
Коментар:
 
Министарство здравља Републикe Србијe, Немањина 22-26
Сва права задржана